Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie

uczelnia publiczna, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, (+) 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956, rekrutacja@wat.edu.pl

Rekrutacja - Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie

Podejmij studia w WAT#ZostańPodchorążymWAT #ZostańStudentemWAT


Rekrutacja na studia 2023/2024

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów biorą udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Politechnika Łódzka
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Politechnika Śląska
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Częstochowska
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Coventry University Wrocław
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Wrocławski