Jakiego kierunku studiów szukasz?

Logistyka ekonomiczna

Studia na kierunku Logistyka ekonomiczna obejmują zagadnienia z obszaru nauk społecznych, czyli nauk tworzących fundament dla współczesnej logistyki ekonomicznej.

Studenci uczą się analizowania przyczyn i przebiegu konkretnych procesów i zjawisk w obszarze ekonomiczno-finansowym resortu obrony narodowej oraz zaspokojenia potrzeb logistycznych jednostek i instytucji wojskowych z uwzględnieniem wykonywania zadań w kraju jak i poza jego granicami.

Studia w charakterze kandydata na oficera realizowane są jako jednolite studia magisterskie. Trwają 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra oraz stopnia wojskowego podporucznika.

Dla kogo studia na kierunku logistyka ekonomiczna

Studia na Logistyce ekonomicznej przewidziane są dla kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Może je rozpocząć osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie
 • posiada wiek co najmniej 18 lat – w dniu powołania do służby
 • nie jest karana sądownie (informacja z Krajowego Rejestru Karnego uzyskana przez wojskowe centrum rekrutacji)
 • posiada świadectwo dojrzałości w dniu egzaminów
 • posiada orzeczenie o braku przeciwskazań psychologicznych do pełnienia zawodowej służby wojskowej
 • posiada orzeczenie o kategorii zdrowia „Z”, tj. zdolny do pełnienia zawodowej służby wojskowej orzeczoną przez wojskową komisję lekarską
 • zna na odpowiednim poziomie język angielski – tj. zdawała go na maturze lub jeżeli nie był on przedmiotem egzaminu maturalnego, uzyskała określone minimum punktów rankingowych podczas testu z tego języka przeprowadzonego w WAT

Program kształcenia na kierunku logistyka ekonomiczna

Szczegółowe informacje dotyczące programu studiów dostępne są na stronie uczelni.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku logistyka ekonomiczna

Podczas naboru punktowane są przedmioty maturalne:

 • matematyka
 • język obcy
 • język polski
 • najlepszy wynik spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

Perspektywy pracy po kierunku logistyka ekonomiczna

Absolwenci otrzymują tytuł magistra i po mianowaniu na stopień podporucznika kierowani są do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Opinie o kierunku logistyka ekonomiczna

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku logistyka ekonomiczna

Jakie uczelnie oferują kierunek logistyka ekonomiczna

W których miastach można studiować kierunek logistyka ekonomiczna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia wojskowe w Gdyni, Gdańsku i województwie pomorskim
Studia wojskowe w Gdyni, Gdańsku i województwie pomorskim
Studia wojskowe w Warszawie
Studia wojskowe w Warszawie
Studia wojskowe w Łodzi
Studia wojskowe w Łodzi
Studia wojskowe we Wrocławiu
Studia wojskowe we Wrocławiu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Gdański
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie