Jakiego kierunku studiów szukasz?

Logistyka w sektorze rolno-spożywczym

Studia na kierunku Logistyka w sektorze rolno-spożywczym umożliwiają zdobycie wiedzy o funkcjonowaniu nowoczesnych systemów logistycznych w ściśle określonej branży. Studenci poznają podstawy produkcji, magazynowania oraz oceny jakości surowców i produktów. Zdobywają również kompetencje dotyczące zarządzania i marketingu w produkcji żywności oraz logistyki surowców. Otrzymują także praktyczne przygotowanie w zakresie doboru i zastosowania właściwych metod i technologii pakowania, przechowywania oraz transportu, wykorzystywanych podczas realizacji procesów logistycznych w celu zapewnienia wysokiej jakości artykułów rolno-spożywczych.

Są to studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku logistyka w sektorze rolno-spożywczym

Studia na tym kierunku to propozycja dla osób interesujących się zarządzaniem i finansami, które wiążą swoją przyszłość zawodową z branżą rolno – spożywczą i pragną poznać zasady produkcji rolnej i przetwórstwa w kontekście realizacji procesów logistycznych.

Studia II stopnia adresowane są głównie do kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów I stopnia (co najmniej siedmiosemestralnych) lub jednolitych studiów magisterskich z dziedziny nauk rolniczych oraz kierunków pokrewnych.

Program kształcenia na kierunku logistyka w sektorze rolno-spożywczym

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • ekologia
 • prawo gospodarcze
 • zarządzanie środowiskiem
 • matematyka
 • mikro- i makroekonomia
 • finanse i rachunkowość
 • statystyka
 • transport
 • etyka biznesu
 • infrastruktura transportu
 • infrastruktura i technologie magazynowe żywności
 • metody biochemiczne w ocenie żywności
 • substancje bioaktywne w procesach produkcji i przechowywania żywności
 • systemy zarządzania w produkcji żywności
 • ekologistyka
 • komputerowe wspomaganie logistyki
 • marketing
 • systemy gospodarowania w rolnictwie
 • rolnicza przestrzeń produkcyjna w logistyce
 • produkcja i przechowalnictwo żywności
 • geoinformacja w sektorze rolno -spożywczy
 • logistyka transportu zwierząt gospodarskich
 • logistyka odpadów.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku logistyka w sektorze rolno-spożywczym

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia I stopnia to:

 • jeden przedmiot do wyboru: matematyka lub język polski lub język obcy,
 • jeden przedmiot do wyboru: geografia lub biologia lub fizyka,
 • kryterium dodatkowe: przedmiot wskazany przez kandydata.

Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia lub studia jednolite magisterskie na kierunku z dziedziny nauk rolniczych będą rekrutowani na studia II stopnia w oparciu o ocenę uzyskaną na dyplomie ukończenia studiów. Kryterium dodatkowe stanowić może średnia ze studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Absolwenci inżynierskich kierunków studiów, innych niż w dziedzinie nauk rolniczych będą rekrutowani na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów.

Perspektywy pracy po kierunku logistyka w sektorze rolno-spożywczym

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach związanych z logistyką i obrotem surowcami i produktami rolno-spożywczymi i żywnością. Jest również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Opinie o kierunku logistyka w sektorze rolno-spożywczym

Ważnym elementem kształcenia na tym kierunku są praktyki zawodowe, które studenci odbywają na II i III roku studiów. Mają one na celu poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach, rozwijanie umiejętności praktycznych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie logistyki w sektorze rolno-spożywczym. Dają również możliwość kontaktu z przyszłymi pracodawcami.

Kierunki pokrewne do kierunku logistyka w sektorze rolno-spożywczym

Jakie uczelnie oferują kierunek logistyka w sektorze rolno-spożywczym

W których miastach można studiować kierunek logistyka w sektorze rolno-spożywczym

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Politechnika Śląska
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Politechnika Łódzka
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Politechnika Białostocka
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku