Jakiego kierunku studiów szukasz?

Logistyka międzynarodowa

Logistyka międzynarodowa to kierunek inżynierski o profilu interdyscyplinarnym – jego studenci zdobywają wiedzę zarówno z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości, jak i technicznych oraz informatycznych.

Uczą się więc:

 • procesów zarządzania łańcuchami dostaw ze szczególnym uwzględnieniem zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji
 • tworzenia i wyposażania centrów logistycznych
 • zarządzania projektami.

W programie studiów szczególny nacisk położony jest na procesy analizy danych, prognozowanie zdarzeń i procesów oraz zastosowanie innowacyjnych rozwiązań ICT.

Dla kogo studia na kierunku logistyka międzynarodowa

To studia dla ludzi, którzy chcą przygotować się do pracy w międzynarodowym środowisku oraz nabyć praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania projektami logistycznymi.

Program kształcenia na kierunku logistyka międzynarodowa

W toku studiów przewidziano między innymi następujące przedmioty:

 • modele biznesu w przedsiębiorstwach logistycznych
 • cyfryzacja i automatyzacja w magazynie
 • metody i techniki rozwiązywania problemów logistycznych
 • metody analiz logistycznych (podstawowe i zaawansowane)
 • logistyczna obsługa klienta
 • motywowanie i kierowanie międzynarodowym zespołem logistycznym
 • procesy negocjacyjne w logistyce
 • globalizacja procesów logistycznych
 • transport i spedycja
 • transport multimodalny
 • zarządzanie projektami
 • centra logistyczne
 • ekologistyka.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku logistyka międzynarodowa

Podstawowym przedmiotem punktowanym podczas rekrutacji na logistykę międzynarodową jest język obcy. Ponadto liczą się także dwa przedmioty wybrane spośród matematyki, historii, geografii oraz wiedzy o społeczeństwie.

Perspektywy pracy po kierunku logistyka międzynarodowa

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą podjąć pracę w środowisku krajowym i międzynarodowym:

 • w przedsiębiorstwach, w których istotna jest logistyczna koordynacja procesów
 • w przedsiębiorstwach o specjalizacji logistycznej w dystrybucji i handlu
 • w firmach spedycyjnych przy controllingu, harmonogramowaniu, rozliczeniach, planowaniu przepływów
 • w przedsiębiorstwach transportowych
 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych na stanowiskach specjalisty ds. jakości, standaryzacji i kontroli procesów
 • w firmach doradczych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, ekonomiczna, techniczna i informatyczna.

Opinie o kierunku logistyka międzynarodowa

Kierunki pokrewne do kierunku logistyka międzynarodowa

Jakie uczelnie oferują kierunek logistyka międzynarodowa

W których miastach można studiować kierunek logistyka międzynarodowa

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia logistyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia logistyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia logistyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia logistyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia logistyczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia logistyczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia logistyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia logistyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia logistyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia logistyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia logistyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia logistyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia logistyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia logistyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia logistyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia logistyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia logistyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia logistyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia logistyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia logistyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia logistyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia logistyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia logistyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia logistyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia logistyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia logistyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia logistyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia logistyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia logistyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia logistyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego