Jakiego kierunku studiów szukasz?

Logistyka międzynarodowa

Logistyka międzynarodowa to kierunek inżynierski o profilu interdyscyplinarnym – jego studenci zdobywają wiedzę zarówno z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości, jak i technicznych oraz informatycznych.

Uczą się więc:

 • procesów zarządzania łańcuchami dostaw ze szczególnym uwzględnieniem zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji
 • tworzenia i wyposażania centrów logistycznych
 • zarządzania projektami.

W programie studiów szczególny nacisk położony jest na procesy analizy danych, prognozowanie zdarzeń i procesów oraz zastosowanie innowacyjnych rozwiązań ICT.

Dla kogo studia na kierunku logistyka międzynarodowa

To studia dla ludzi, którzy chcą przygotować się do pracy w międzynarodowym środowisku oraz nabyć praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania projektami logistycznymi.

Program kształcenia na kierunku logistyka międzynarodowa

W toku studiów przewidziano między innymi następujące przedmioty:

 • modele biznesu w przedsiębiorstwach logistycznych
 • cyfryzacja i automatyzacja w magazynie
 • metody i techniki rozwiązywania problemów logistycznych
 • metody analiz logistycznych (podstawowe i zaawansowane)
 • logistyczna obsługa klienta
 • motywowanie i kierowanie międzynarodowym zespołem logistycznym
 • procesy negocjacyjne w logistyce
 • globalizacja procesów logistycznych
 • transport i spedycja
 • transport multimodalny
 • zarządzanie projektami
 • centra logistyczne
 • ekologistyka.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku logistyka międzynarodowa

Podstawowym przedmiotem punktowanym podczas rekrutacji na logistykę międzynarodową jest język obcy. Ponadto liczą się także dwa przedmioty wybrane spośród matematyki, historii, geografii oraz wiedzy o społeczeństwie.

Perspektywy pracy po kierunku logistyka międzynarodowa

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą podjąć pracę w środowisku krajowym i międzynarodowym:

 • w przedsiębiorstwach, w których istotna jest logistyczna koordynacja procesów
 • w przedsiębiorstwach o specjalizacji logistycznej w dystrybucji i handlu
 • w firmach spedycyjnych przy controllingu, harmonogramowaniu, rozliczeniach, planowaniu przepływów
 • w przedsiębiorstwach transportowych
 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych na stanowiskach specjalisty ds. jakości, standaryzacji i kontroli procesów
 • w firmach doradczych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, ekonomiczna, techniczna i informatyczna.

Opinie o kierunku logistyka międzynarodowa

Kierunki pokrewne do kierunku logistyka międzynarodowa

Jakie uczelnie oferują kierunek logistyka międzynarodowa

W których miastach można studiować kierunek logistyka międzynarodowa

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia logistyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia logistyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia logistyczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia logistyczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia logistyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia logistyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia logistyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia logistyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia logistyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia logistyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia logistyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia logistyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia logistyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia logistyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia logistyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia logistyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia logistyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia logistyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia logistyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia logistyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia logistyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia logistyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia logistyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia logistyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia logistyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia logistyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia logistyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia logistyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia logistyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia logistyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Lubelska
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Coventry University Wrocław
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Politechnika Poznańska
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie