Jakiego kierunku studiów szukasz?

Logistyka w biznesie

Studia logistyka w biznesie oparte są na amerykańskich wzorcach.

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności odpowiadające współczesnym wymaganiom logistycznego rynku pracy.

W trakcie nauki realizują projekty, które będą mogli wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej.

Nacisk kładziony jest także na doskonalenie kompetencji miękkich takich jak komunikacja interpersonalna, współpraca w zespole, zarządzanie projektami.

Celem kształcenia jest przygotowanie operacyjnej kadry menedżerskiej dla sektora przemysłowego i usługowego.

Specjalności oferowane na kierunku:

 • informatyka w logistyce
 • zarządzanie łańcuchem dostaw.

Studia realizowane są na poziomie drugiego stopnia.

Dla kogo studia na kierunku logistyka w biznesie

Studia przewidziane są dla absolwentów równorzędnych studiów licencjackich lub magisterskich posiadających dyplom ukończenia kierunku z obszaru nauk społecznych oraz kierunków: lingwistyka dla biznesu, logistyka – realizowanego w dziedzinie nauk technicznych, kierunku logistyka z systemami informatycznymi – realizowanego w dziedzinie nauk matematycznych,

Program kształcenia na kierunku logistyka w biznesie

Program kształcenia obejmuje m.in. takie kierunki studiów:

 • zarządzanie procesami logistycznymi
 • zarządzanie łańcuchem dostaw
 • systemy wspomagania i optymalizacji decyzji w logistyce
 • metody analizy i prognozowanie rynku
 • modelowanie i symulacje w logistyce
 • bazy danych i ochrona danych
 • narzędzia tworzenia i analizy raportów
 • komputerowe systemy optymalizacji procesów
 • grafika użytkowa w logistyce
 • zarządzanie strategiczne i projektowe w logistyce
 • rachunek kosztów w logistyce
 • nowoczesne trendy w logistyce
 • społeczna odpowiedzialność w łańcuchu dostaw.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku logistyka w biznesie

Warunkiem przyjęć jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich.

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu dyplomów.

Perspektywy pracy po kierunku logistyka w biznesie

Absolwenci logistyki w biznesie posiadają kompetencje do pracy przykładowo w:

 • działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych
 • centrach logistycznych
 • firmach spedycyjno-transportowych.

Są przygotowani do objęcia takich stanowisk jak: menedżer ds. logistyki, menedżer ds. zakupów, menedżer ds. dystrybucji, menedżer ds. spedycji, menedżer ds. procesów magazynowych, menedżer ds. rozwoju dostawców, spedytor krajowy i międzynarodowy, specjalista ds. planowania i zarządzania przepływami materiałowymi, specjalista ds. zarządzania łańcuchem dostaw, specjalista ds. IT w logistyce, specjalista do spraw zarządzania bezpieczeństwem w logistyce.


Opinie o kierunku logistyka w biznesie

Kierunki pokrewne do kierunku logistyka w biznesie

Jakie uczelnie oferują kierunek logistyka w biznesie

W których miastach można studiować kierunek logistyka w biznesie

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Logistyka w Opolu
Logistyka w Opolu
Logistyka w Rzeszowie
Logistyka w Rzeszowie
Logistyka w Szczecinie
Logistyka w Szczecinie
Logistyka w Warszawie
Logistyka w Warszawie
Logistyka w Zielonej Górze
Logistyka w Zielonej Górze
Studia logistyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia logistyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia logistyczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia logistyczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia logistyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia logistyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia logistyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia logistyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia logistyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia logistyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia logistyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia logistyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia logistyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia logistyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia logistyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia logistyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia logistyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia logistyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia logistyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia logistyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia logistyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia logistyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia logistyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia logistyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia logistyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia logistyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia logistyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia logistyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia logistyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia logistyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Transport i logistyka w Radomiu
Transport i logistyka w Radomiu
​Logistyka w Białymstoku
​Logistyka w Białymstoku
​Logistyka w Bydgoszczy
​Logistyka w Bydgoszczy
​Logistyka w Gdańsku
​Logistyka w Gdańsku
​Logistyka w Gdyni
​Logistyka w Gdyni
​Logistyka w Katowicach
​Logistyka w Katowicach
​Logistyka w Kielcach
​Logistyka w Kielcach
​Logistyka w Krakowie
​Logistyka w Krakowie
​Logistyka w Lublinie
​Logistyka w Lublinie
​Logistyka w Poznaniu
​Logistyka w Poznaniu
​Logistyka w Toruniu
​Logistyka w Toruniu
​Logistyka w Łodzi
​Logistyka w Łodzi
​Logistyka we Wrocławiu
​Logistyka we Wrocławiu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Łódzka
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa