Jakiego kierunku studiów szukasz?

Logistyka w biznesie

Studia logistyka w biznesie oparte są na amerykańskich wzorcach.

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności odpowiadające współczesnym wymaganiom logistycznego rynku pracy.

W trakcie nauki realizują projekty, które będą mogli wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej.

Nacisk kładziony jest także na doskonalenie kompetencji miękkich takich jak komunikacja interpersonalna, współpraca w zespole, zarządzanie projektami.

Celem kształcenia jest przygotowanie operacyjnej kadry menedżerskiej dla sektora przemysłowego i usługowego.

Specjalności oferowane na kierunku:

 • informatyka w logistyce
 • zarządzanie łańcuchem dostaw.

Studia realizowane są na poziomie drugiego stopnia.

Dla kogo studia na kierunku logistyka w biznesie

Studia przewidziane są dla absolwentów równorzędnych studiów licencjackich lub magisterskich posiadających dyplom ukończenia kierunku z obszaru nauk społecznych oraz kierunków: lingwistyka dla biznesu, logistyka – realizowanego w dziedzinie nauk technicznych, kierunku logistyka z systemami informatycznymi – realizowanego w dziedzinie nauk matematycznych,

Program kształcenia na kierunku logistyka w biznesie

Program kształcenia obejmuje m.in. takie kierunki studiów:

 • zarządzanie procesami logistycznymi
 • zarządzanie łańcuchem dostaw
 • systemy wspomagania i optymalizacji decyzji w logistyce
 • metody analizy i prognozowanie rynku
 • modelowanie i symulacje w logistyce
 • bazy danych i ochrona danych
 • narzędzia tworzenia i analizy raportów
 • komputerowe systemy optymalizacji procesów
 • grafika użytkowa w logistyce
 • zarządzanie strategiczne i projektowe w logistyce
 • rachunek kosztów w logistyce
 • nowoczesne trendy w logistyce
 • społeczna odpowiedzialność w łańcuchu dostaw.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku logistyka w biznesie

Warunkiem przyjęć jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich.

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu dyplomów.

Perspektywy pracy po kierunku logistyka w biznesie

Absolwenci logistyki w biznesie posiadają kompetencje do pracy przykładowo w:

 • działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych
 • centrach logistycznych
 • firmach spedycyjno-transportowych.

Są przygotowani do objęcia takich stanowisk jak: menedżer ds. logistyki, menedżer ds. zakupów, menedżer ds. dystrybucji, menedżer ds. spedycji, menedżer ds. procesów magazynowych, menedżer ds. rozwoju dostawców, spedytor krajowy i międzynarodowy, specjalista ds. planowania i zarządzania przepływami materiałowymi, specjalista ds. zarządzania łańcuchem dostaw, specjalista ds. IT w logistyce, specjalista do spraw zarządzania bezpieczeństwem w logistyce.


Opinie o kierunku logistyka w biznesie

Kierunki pokrewne do kierunku logistyka w biznesie

Jakie uczelnie oferują kierunek logistyka w biznesie

W których miastach można studiować kierunek logistyka w biznesie

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

​Logistyka w Białymstoku
​Logistyka w Białymstoku
​Logistyka w Bydgoszczy
​Logistyka w Bydgoszczy
​Logistyka we Wrocławiu
​Logistyka we Wrocławiu
​Logistyka w Gdańsku
​Logistyka w Gdańsku
​Logistyka w Gdyni
​Logistyka w Gdyni
​Logistyka w Katowicach
​Logistyka w Katowicach
​Logistyka w Kielcach
​Logistyka w Kielcach
​Logistyka w Krakowie
​Logistyka w Krakowie
​Logistyka w Łodzi
​Logistyka w Łodzi
​Logistyka w Lublinie
​Logistyka w Lublinie
Logistyka w Opolu
Logistyka w Opolu
​Logistyka w Poznaniu
​Logistyka w Poznaniu
Logistyka w Rzeszowie
Logistyka w Rzeszowie
Logistyka w Szczecinie
Logistyka w Szczecinie
​Logistyka w Toruniu
​Logistyka w Toruniu
Logistyka w Warszawie
Logistyka w Warszawie
Logistyka w Zielonej Górze
Logistyka w Zielonej Górze
Studia logistyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia logistyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia logistyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia logistyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia logistyczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia logistyczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia logistyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia logistyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia logistyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia logistyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia logistyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia logistyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia logistyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia logistyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia logistyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia logistyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia logistyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia logistyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia logistyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia logistyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia logistyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia logistyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia logistyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia logistyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia logistyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia logistyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia logistyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia logistyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia logistyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia logistyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Transport i logistyka w Radomiu
Transport i logistyka w Radomiu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni