Szczegółowy opis uczelni
Studiuj na Wydziale Zarządzania UŁ

Studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego to gwarancja najwyższej jakości kształcenia, doświadczenie wykładowców i liczne możliwości rozwoju. Dowiedz się o nas więcej i dołącz do grona studentów Wydziału Zarządzania.

Posiadamy najwyższą - wyróżniającą ocenę instytucjonalną. Jest to pierwsza tak wysoka ocena w Polsce wśród Wydziałów z obszaru nauk społecznych. Nasi wykładowcy to eksperci w swoich dziedzinach, będący autorytetami na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych.

Wydział Zarządzania zapewnia swoim studentom doskonałe warunki studiowania. Budynek Wydziału należy do najnowocześniejszych w grupie ośrodków akademickich.

Nasi studenci mają dostęp do:

 • Doskonale wyposażonych sal i auli wykładowych, w tym klimatyzowanych sal audytoryjnych, wyposażonych w najnowszy sprzęt audiowizualny oraz sal komputerowych
 • Zasobów informacyjnych zgromadzonych w bibliotece wydziałowej
 • Bezpłatnego Internetu na terenie Wydziału
 • Bezpłatnego parkingu przy budynku Wydziału
 • Punktów usługowych zlokalizowanych na Wydziale

Większość zajęć prowadzona jest z użyciem nowoczesnego sprzętu multimedialnego. Dla studentów na Wydziale przygotowanych jest ponad 200 stanowisk komputerowych, któresą podłączone do lokalnej sieci komputerowej i posiadają dostęp do Internetu.

Dbamy o to, aby nasi studenci lubili spędzać na Wydziale swój czas, dlatego organizowane są tu różnorodne imprezy o charakterze zarówno naukowym, jak i pozanaukowym, które powodują, iż Wydział Zarządzania jest najbardziej tętniącymi życiem wydziałem na Uniwersytecie Łódzkim. Studiując na Wydziale Zarządzania możesz wziąć udział w licznych konferencjach, spotkaniach, targach, czy też olimpiadzie wydziałowej. Nasz Wydział to także miejsce spotkań z największymi autorytetami w dziedzinie biznesu, zarówno praktykami jak i teoretykami z kraju i zagranicy. Każde z takich spotkań staje się platformą do wymiany myśli i poglądów naszych studentów z zaproszonymi gośćmi.


Wydział Zarządzania zainicjował uroczyste wręczanie dyplomów absolwentom w trakcie Gali Absolwenta. Jest to wydarzenie, w którym biorą udział przedstawiciele władz Uniwersytetu Łódzkiego, władze Wydziału, a przede wszystkim absolwenci studiów I - go i II - go stopnia. Wydział Zarządzania już od 2005 roku nadaje temu przedsięwzięciu uroczystą oprawę, czyniąc moment rozdania dyplomów istotnym dla każdego absolwenta tego Wydziału. Podczas Gali oprócz uroczystego wręczania dyplomów przyznawane są także indywidualne wyróżnienia dla studentów Wydziału Zarządzania, którzy w trakcie studiów odznaczali się wybitnymi osiągnięciami w nauce, bądź intensywną pracą na rzecz Wydziału. Ważną część uroczystości stanowi, co roku ogłoszenie wyników nagród, przyznawanych przez absolwentów ulubionym prowadzącym - tzw. WuZetek. Przyjęty jest również zwyczaj wręczania w trakcie Gali Absolwenta tytułu Partnera Roku, dla firmy z Rady Biznesu Wydziału Zarządzania, która w ciągu ostatniego roku wyróżniła się swoim zaangażowaniem we współpracę z Wydziałem. Oficjalną część Gali kończy pamiątkowe zdjęcie absolwentów Wydziału Zarządzania zgromadzonych na patio.

Istotny element kalendarza wydarzeń organizowanych na Wydziale Zarządzania stanowi również plener malarski. Jest to cykliczna impreza skierowana zarówno do profesjonalistów, jak i amatorów sztuki, dla których inspirację stanowi tętniący życiem, nowoczesny budynek Wydziału Zarządzania. Jedynym warunkiem, jaki trzeba spełniać jest wykonanie w dniu imprezy dzieła, które pozostaje tematycznie związane z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Na uwagę zasługuje fakt, iż od 2003 roku przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje Rada Biznesu, zrzesza ona przede wszystkim lokalnych liderów województwa łódzkiego. Rada Biznesu została powołana w celu wymiany poglądów i pogłębienia współpracy w obszarze procesu dydaktycznego oraz w zakresie teoretycznego i praktycznego zarządzania. Przedsiębiorstwa zrzeszone w Radzie wspierają liczne inicjatywy studenckie oraz realizują na Wydziale własne projekty. Istotna dla naszych absolwentów jest możliwość odbywania praktyk zawodowych w tych firmach, zaś z perspektywy członków Rady Biznesu pozyskanie najzdolniejszych absolwentów Wydziału Zarządzania oraz możliwość korzystania z oferty szkoleniowej i konsultingowej Wydziału.


Oferta Kształcenia

STACJONARNE I NIESTACJONARNE I STOPNIA

Grupa kierunków ZARZĄDZANIE

W skład grupy wchodzą kierunki:
 • Zarządzanie
 • Analityka biznesu
 • Automatyzacja procesów biznesowych - BPA
 • Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie
 • Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami
 • Marketing
 • Zarządzanie miastem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Grupa kierunków FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

W skład grupy wchodzą kierunki:
 • Rachunkowość
 • Finanse i inwestycje

Kierunki w języku angielskim

W skład grupy wchodzą kierunki:
 • Business Management (tylko stacjonarne)
 • Management and Finance (tylko stacjonarne)

Logistyka
Lingwistyka dla biznesu (tylko stacjonarne)

STACJONARNE I NIESTACJONARNE II stopnia

Zarządzanie

Specjalności wybierane w trakcie studiów:
 • Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa,
 • Marketing,
 • Przedsiębiorczość i doradztwo biznesowe
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,

Zarządzanie biznesem (studia dla nieekonomistów), specjalności:

 • Zarządzanie firmą
 • Zarządzanie zasobami IT

Rachunkowość i zarządzanie finansami, specjalności:

 • Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa,
 • Menedżer finansowy
 • Rachunkowość zarządcza/controlling
 • Rachunkowość z akredytacją ACCA

Logistyka w biznesie, specjalności:

 • Informatyka w logistyce,
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw

Prawo podatkowe i rachunkowość (tylko niestacjonarne)
Business Management (studia w języku angielskim)

STUDIA STACJONARNE - I stopień licencjackie

Analityka biznesu - konkurs świadectw

Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka,
Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia

Business Management - konkurs świadectw

Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, historia, fizyka, biologia
Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia

Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie

Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, informatyka, fizyka
Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia

Marketing - konkurs świadectw

Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia

Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami - konkurs świadectw

Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia

Zarządzanie miastem - konkurs świadectw

Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - konkurs świadectw

Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia

Zarządzanie - konkurs świadectw

Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia

Logistyka - konkurs świadectw

Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia

Rachunkowość - konkurs świadectw

Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia

Finanse i inwestycje - konkurs świadectw

Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia

Lingwistyka dla biznesu - konkurs świadectw

Przedmiot obowiązkowy: Język angielski
Przedmiot wymagany do wyboru: język obcy, matematyka, WOS, geografia, informatyka
Przedmiot niewymagany do wyboru: język obcy, matematyka, WOS, geografia, informatyka

Management and Finance - konkurs świadectw

Przedmiot obowiązkowy: Język obcy nowożytny
Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
Przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia


STUDIA STACJONARNE - II stopień magisterskie

Business Management (studia w języku angielskim)

* od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym

Absolwenci studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) wszystkich kierunków studiów, przyjmowani będą na podstawie pisemnego opracowania na wskazany temat oraz rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów, którzy pozytywnie przejdą rozmowę kwalifikacyjną, kolejnym kryterium naboru będzie konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

Zarządzanie, specjalność: Marketing, Przedsiębiorczość i doradztwo biznesowe, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie publiczne, Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów licencjackich albo magisterskich na kierunku studiów należącego do dziedziny nauk ekonomicznych. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

Zarządzanie biznesem

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów innego niż należącego do dziedziny nauk ekonomicznych. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

Logistyka w biznesie, specjalność Informatyka w logistyce, Zarządzanie łańcuchem dostaw

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia dowolnego kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych oraz kierunków: Logistyka – realizowanego w dziedzinie nauk technicznych, kierunku Logistyka z systemami informatycznymi – realizowanego w dziedzinie nauk matematycznych. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów licencjackich albo magisterskich na kierunku studiów należącym do dziedziny nauk ekonomicznych oraz kierunków: Logistyka – realizowanego w dziedzinie nauk technicznych, kierunku Logistyka z systemami informatycznymi – realizowanego w dziedzinie nauk matematycznych. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

Rachunkowość i zarządzanie finansami, specjalność Menedżer finansowy, Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, Rachunkowość zarządcza/controlling, Rachunkowość z akredytacją ACCA

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych oraz kierunku matematyka finansowa i aktuarialna oraz kierunku matematyka, specjalności: matematyka finansowa i aktuarialna oraz analiza finansowa. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów licencjackich albo magisterskich na kierunku studiów należącym do dziedziny nauk ekonomicznych oraz kierunku matematyka finansowa i aktuarialna oraz kierunku matematyka, specjalności: matematyka finansowa i aktuarialna oraz analiza finansowa. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

Zarządzanie w administracji publicznej

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych oraz kierunku lingwistyka dla biznesu. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów licencjackich albo magisterskich na kierunku studiów należącym do dziedziny nauk ekonomicznych oraz kierunku lingwistyka dla biznesu. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów

STUDIA NIESTACJONARNE - I stopień licencjackie

Grupa kierunków Finanse i rachunkowość

Przez pierwszy rok wszyscy studenci grupy kierunków uczęszczają na zajęcia wspólne z dziedziny finansów i rachunkowości. Na II semestrze wybierany jest kierunek studiów:

 • Finanse i inwestycje
 • Rachunkowość

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady rekrutacji będą takie same jak w odniesieniu do studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach Finanse i inwestycje, Rachunkowość.

Grupa kierunków Zarządzanie

Przez pierwszy rok wszyscy studenci grupy kierunków uczęszczają na zajęcia wspólne z dziedziny zarządzania. Na II semestrze wybierany jest kierunek studiów:

 • Analityka biznesu
 • Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie
 • Marketing
 • Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie publiczne
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady rekrutacji będą takie same jak w odniesieniu do studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach: Analityka biznesu, Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie, Marketing, Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami, Zarządzanie, specjalności: analityka systemowa i technologie e-biznesu, zarządzanie projektami, Zarządzanie publiczne miastem, Zarządzanie zasobami ludzkimi

Gospodarka przestrzenna

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady rekrutacji będą takie same jak dla studiów stacjonarnych.

Logistyka

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady rekrutacji będą takie same jak w odniesieniu do studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Logistyka.

STUDIA NIESTACJONARNE - II stopień magisterskie

Zarządzanie, specjalność: Marketing, Przedsiębiorczość i doradztwo biznesowe, Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie publiczne

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów pierwszego stopnia albo magisterskich na kierunku ekonomicznym. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

Zarządzanie biznesem

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów innego niż należącego do dziedziny nauk ekonomicznych. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

Logistyka w biznesie, specjalność Informatyka w logistyce, Zarządzanie łańcuchem dostaw

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia dowolnego kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych oraz kierunków: Logistyka – realizowanego w dziedzinie nauk technicznych, kierunku Logistyka z systemami informatycznymi – realizowanego w dziedzinie nauk matematycznych. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów licencjackich albo magisterskich na kierunku studiów należącym do dziedziny nauk ekonomicznych oraz kierunków: Logistyka – realizowanego w dziedzinie nauk technicznych, kierunku Logistyka z systemami informatycznymi – realizowanego w dziedzinie nauk matematycznych. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

Rachunkowość i zarządzanie finansami, specjalność Menedżer finansowy, Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, Rachunkowość zarządcza/controlling, Rachunkowość z akredytacją ACCA

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych oraz kierunku matematyka finansowa i aktuarialna oraz kierunku matematyka, specjalności: matematyka finansowa i aktuarialna oraz analiza finansowa. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów licencjackich albo magisterskich na kierunku studiów należącym do dziedziny nauk ekonomicznych oraz kierunku matematyka finansowa i aktuarialna oraz kierunku matematyka, specjalności: matematyka finansowa i aktuarialna oraz analiza finansowa. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

Zarządzanie w administracji publicznej

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych oraz kierunku Lingwistyka dla biznesu. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów licencjackich albo magisterskich na kierunku studiów należącym do dziedziny nauk ekonomicznych i kierunku lingwistyka dla biznesu. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

Prawo podatkowe i rachunkowość

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia przyjętego limitu zgłoszeń w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych.

Studia Podyplomowe i MBA

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów różnych typów uczelni wyższych, zarówno z tytułem licencjata jak i magistra, którzy pragną poszerzyć i uaktualnić swoją wiedzę. Profil kończonych studiów nie jest kryterium naboru, tak więc uczestnikami studiów podyplomowych mogą być zarówno osoby, które ukończyły studia ekonomiczne, jak też absolwenci studiów innych niż ekonomiczne np. technicznych, przyrodniczych, medycznych czy humanistycznych.

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 • Akademia Trenera Biznesu – Rozwój Umiejętności Profesjonalnych
 • Audyt Wewnętrzny w Administracji i Gospodarce
 • Coaching w Życiu i Biznesie
 • eCommerce
 • Employer Branding
 • Komercjalizacja Nauki i Technologii
 • Polsko-Amerykański Program Studiów MBA
 • Postgraduate Studies in Finance and Accounting
 • Praktyczne Zastosowania Design Thinking w Organizacjach
 • Property Manager – Zarządzanie Nieruchomościami Komercyjnymi
 • Rachunkowość i Zarządzanie Finansowe
 • Rachunkowość i Zarządzanie Finansowe w Spółdzielniach i Wspólnotach Mieszkaniowych
 • Rachunkowość Zarządcza / Controlling
 • System Rachunkowości do Zarządzania Uczelnią Publiczną
 • Systemy Zarządzania Jakością Wg Norm Iso Serii 9000
 • Zarządzanie Apteką
 • Zarządzanie Oświatą
 • Zarządzanie Procesami Logistycznymi
 • Zarządzanie Procesami Sprzedaży
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Skontaktuj się z nami

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

90-237 Łódź

ul. Matejki 22/26

tel. 42 635 50 51

e-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl

www.rekrutacja.wz.uni.lodz.pl


Wydział Zarządzania UŁ to miejsce otwarte. Przyjdź, zobacz i sprawdź!

Każdy, kto jest zainteresowany obejrzeniem wnętrz naszego Wydziału i uzyskaniem odpowiedzi na pytania dotyczące rekrutacji, może skorzystać z naszego zaproszenia i odwiedzić nas w ustalonym terminie.

Zgłoszenia przyjmuje i realizuje:

Marta Górecka

Dział Administracji i Komunikacji

Sekcja ds. promocji oferty edukacyjnej i monitorowania karier, pokój 117

e-mail: marta.gorecka@uni.lodz.pl

tel.: 42 635 53 68


Artykuły dotyczące uczelni
Total 12 items.
Automatyzacja Procesów Biznesowych na Wydziale Zarządzania UŁ

Automatyzacja Procesów Biznesowych na Wydzial...

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego przygotował na tegoroczną rekrutację nowość w ofercie kształcenia. Są to studia…
Fake newsy, czyli uwaga na epidemię fałszywych informacji

Fake newsy, czyli uwaga na epidemię fałszywyc...

Współczesna komunikacja coraz częściej opiera się o fałszywe informacje, czyli tzw. fake newsy. Same w…
Święta Bożego Narodzenia - rodzinny czas czy czas zakupów?

Święta Bożego Narodzenia - rodzinny czas czy...

Jak co roku, Święta Bożego Narodzenia są obietnicą czegoś zupełnie wyjątkowego - przyrzeczeniem nieuchwytnej magii.…
Black Friday – czy naprawdę czekają na nas okazje zakupowe?

Black Friday – czy naprawdę czekają na nas ok...

W Polsce pod hasłem Black Friday kryje się wstęp do najgorętszego dla handlu okresu związanego…
​Czy naprawianie rzeczy uratuje świat przed odpadami?

​Czy naprawianie rzeczy uratuje świat przed o...

W październiku br. Komisja Europejska przyjęła pakiet regulacji, tzw. „prawo do naprawiania”, mające przedłużać trwałość…
​Gaudeamus igitur w murach Cyber Universitas

​Gaudeamus igitur w murach Cyber Universitas

Najważniejszym trendem, jaki obecnie możemy obserwować na globalnym rynku edukacyjnym jest wspomaganie nauczania poprzez asystę…
​Emocje w świecie sztucznej inteligencji

​Emocje w świecie sztucznej inteligencji

Emocje i umiejętność ich ekspresji to dla człowieka coś naturalnego, integralna część jego osobowości, decydująca…
Prawdziwy specjalista wyszkolony w wirtualnym świecie

Prawdziwy specjalista wyszkolony w wirtualnym...

Początkowo wirtualna rzeczywistość rozwijała się na potrzeby instytucji rządowych w Stanach Zjednoczonych, aby po kilku…
Ścieżka krytyczna czyli jak najsprawniej usmażyć jajecznicę!

Ścieżka krytyczna czyli jak najsprawniej usma...

Metoda ścieżki krytycznej przy pomocy prostych kroków pomaga uporządkować pracę tak, aby wyznaczyć najważniejsze zadania…
Wydział Zarządzania UŁ zaprasza na szkolenia z opcją dofinansowania

Wydział Zarządzania UŁ zaprasza na szkolenia...

Wydział Zarządzania UŁ zaprasza wszystkich, którzy są zainteresowani rozwojem zawodowym do zapoznania się z nową…
Design Thinking na Wydziale Zarządzania UŁ

Design Thinking na Wydziale Zarządzania UŁ

Metoda Desing Thining skutecznie eliminuje zbędne dyskusje i długie zebrania, na których omawia się różne…
Kto zrozumie Cię lepiej niż chatbot?

Kto zrozumie Cię lepiej niż chatbot?

Rewolucja cyfrowa stała się nieodłącznym elementem otaczającej nas rzeczywistości, prowadząc do kreowania nowych kanałów komunikacji…
Lokalizacja