Jakiego artykułu szukasz?

Digital Communication and Social Media for Management na Wydziale Zarządzania UŁ

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oferuje unikalne studia z zakresu komunikacji cyfrowej i social media realizowane w języku angielskim - Digital Communication and Social Media for Management.

Digital Communication and Social Media for Management na Wydziale Zarządzania UŁ

Kierunek Digital Communication and Social Media for Management

Przestrzeń komunikacji w świecie cyfrowym i social media (performance marketing) to obszary, które należą od wielu lat do najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów rynku. Ciągły postęp w tej dziedzinie bez wątpienia wymaga coraz to większej liczby osób, które płynnie będą mogły działać w jej zakresie. Dlatego tak ważne jest, by osoby takie były nie tylko przygotowane do działania, ale wyposażone zostały w duży zakres wiedzy oraz praktycznego potencjału inspiracyjnego i kreatywnego, który umożliwi im skuteczne działanie. Kierunek Digital Communication and Social Media for Management to przede wszystkim treści unikatowe w skali innych uczelni państwowych, ale i uczelni prywatnych. Kierunek realizowany jest w języku angielskim.

Dotychczas podejmowane próby stworzenia przestrzeni do nauczania zagadnień związanych z komunikacją cyfrową i mediami społecznościowymi dotyczą wyłącznie małych specjalizacji w wąsko pojętym obszarze lub kursów, treningów i szkoleń poświęconych wybranym zagadnieniom. Tym razem powstał kierunek zorientowany na najszerzej pojętą komunikację cyfrową (digital communication) z naciskiem na social media, tak by przygotować absolwenta, który myśląc o działaniach prowadzonych w mediach społecznościowych, nie będzie ograniczał się tylko do wąskiego spojrzenia na nie, ale wyposażony w wiedzę i umiejętności będzie potrafił w sposób analityczny nimi zarządzać. Kierunek powstał w wyniku rozmów z ekspertami kierunkowymi, jak też analizy zarówno rynku pracodawców, jak i oferty rynku edukacyjnego - polskiego i zagranicznego.

Zaproponowane treści kształcenia są wypadkową tych działań. Należy podkreślić ogromny walor praktyczny kierunku, który z pewnością podnosi nie tylko wartość samych zajęć, czyniąc je jeszcze ciekawszymi, ale pozwoli na utrzymywanie cały czas poziomu wysokiej aktualności przekazywanej wiedzy.

Praktyczny wymiar studiów

Do projektu zaprosiliśmy wybitnych ekspertów, na co dzień zajmujących się działalnością w przestrzeni cyfrowej, jak również osoby będące specjalistami w dziedzinie mediów społecznościowych. Przy kierunku działa aktywnie Rada Programowa (Gremium Praktyków) składająca się z przedstawicieli wiodących firm z branży digital i social media – osób, które biorą czynny udział nie tylko w zajęciach jako zaproszeni prowadzący, ale których opinie są cennymi wskazówkami dla dalszego rozwoju kierunku. Ich rolą jest także objęcie studentów mentoringiem, tak by kontakt z wybitną praktyką i doświadczeniami mentorów, był dla każdego ze studentów niemal na wyciągnięcie ręki.

Pierwszych kilka miesięcy działania kierunku na Wydziale Zarządzania UŁ potwierdza w opiniach studentów, jak trafną decyzją było stworzenie go, oto dwie z nich:

„ - Jest rzeczą oczywistą, że komunikacja jest jedną z najważniejszych rzeczy, przed którymi stoimy dzisiaj. Poza tym żyjemy w epoce cyfrowej, w której media społecznościowe są uważane za ważne narzędzia marketingowe dla rozwoju każdego biznesu. To jest główny powód, dla którego wybrałem ten kurs. Traktuję to jako świetną okazję do poznania nowych ludzi i zdobycia wiedzy z zakresu biznesu, handlu, zarządzania i reklamy. Co więcej, aktywność w grupie jest istotną częścią naszych studiów, co jest bardzo ważne. Niewątpliwie cieszę się, że mogę być częścią tego programu studiów i ogólnie tego Wydziału!”

„- Wybrałam kierunek Digital Communication and Social Media for Management, ponieważ spodobał mi się jego program. Wydawał się inny i ciekawszy niż zwyczajne polskie studia. Dawał wrażenie jakby w Polsce można było studiować tak, jak studiuje się za granicą. Na zajęciach nie ma przytłaczającej ilości kolokwiów, tylko praktycznie zadania, które pomagają w faktycznej nauce. Oprócz tego, plan zajęć pozostawia dużo czasu wolnego, sprzyjając tym samym samodzielnej nauce oraz umożliwiając pracę zawodową.”

Kierunek realizowany jest we współpracy z wykładowcami z uczelni zagranicznych, co z pewnością wpływa w dużym stopniu na poziom umiędzynarodowienia procesu kształcenia, podnosząc tym samym atrakcyjność kierunku w oczach studentów. Wyjątkowa energia podczas zajęć doceniana jest przez naszych studentów, czyniąc czas spędzony na Wydziale naprawdę unikalnym.

Efektem ukończenia kierunku będzie wyposażenie studenta w umiejętności, wiedzę i kwalifikacje pozwalające mu na podjęcie pracy w sektorze rynku, będącym przedmiotem kształcenia i czyniące go konkurencyjnym w stosunku do innych zatrudnionych. W toku prowadzenia studiów ważne jest, oprócz pozyskania wiedzy z zakresu danych obszarów tematycznych, ciągłe rozwijanie pasji studenta i rozbudzanie jego uwagi w sferze trendów i nowości z obszarów mediów społecznościowych i digital communication.


Właśnie takie podejście winno potem towarzyszyć absolwentom w dalszej karierze zawodowej. Absolwent wyposażony zostanie nie tylko w twarde umiejętności analityczne, ale przede wszystkim będzie potrafił płynnie połączyć je z obszarami miękkimi.

Nasz absolwent to osoba, która wyposażona będzie w wiedzę z zakresu nie tylko szeroko pojętych mediów społecznościowych, ale przede wszystkim w umiejętności pozwalające mu na zarządzanie nimi w sposób profesjonalny, właśnie dzięki szerokiemu spektrum obszarów poruszanych w ramach poszczególnych bloków tematycznych. Będzie płynnie poruszał się w środowisku digital communication i mediów społecznościowych, potrafiąc zaplanować, przygotować i dokonać audytu prowadzonych działań. Wykorzystywał będzie przy tym najnowsze trendy rynku, opierając się na pogłębionej ich analizie, dostosowując je do wybranej branży – mając jednocześnie świadomość ograniczeń i możliwości, jakie ona stawia. Wiedza i praktyka absolwenta pozwolą mu optymalizować działania komunikacyjno-wizerunkowe marek, jak również radzić sobie z potencjalnymi kryzysami, jakie są naturalnym elementem przestrzeni biznesowej.

Pozyskana wiedza będzie miała charakter multidyscyplinarny, tym samym osoba ta doskonale odnajdzie się i jako twórca treści, i osoba współpracująca z ich twórcami. Będzie to osoba, która bez żadnych ograniczeń będzie mogła zająć się funkcjonowaniem, np. jako influencer, z drugiej strony będzie w stanie poprowadzić współpracę marki z influencerami w sposób profesjonalny.

Zdecydowaną wartością absolwenta będzie jego umiejętność pracy w zespole osób prowadzących media społecznościowe marek, jak również poprowadzenie ich w sposób niezależny. W związku z tym duży nacisk w czasie prowadzonych zajęć położony jest na budowanie poczucia pewności i samodzielności studenta. Absolwent będzie więc miał możliwość pozyskania praktycznej wiedzy, a przez to jego wejście na rynek profesjonalny będzie dla niego naturalną konsekwencją i wypadkową jego wiedzy i umiejętności.

Zobacz także Prezentację Wydziału Zarządzania UŁ w portalu

Powiązane treści

Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia historyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia historyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia chemiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia chemiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia sportowe w Łodzi i woj. łódzkim
Studia sportowe w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia turystyczne i hotelarskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia turystyczne i hotelarskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia aktorskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia aktorskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia psychologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia psychologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia dziennikarskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia dziennikarskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia architektoniczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia architektoniczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia informatyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia informatyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia logistyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia logistyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Warszawska Akademia Medyczna
 • Politechnika Poznańska
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Coventry University Wrocław
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu