Jakiego artykułu szukasz?

Digital Communication and Social Media for Management na Wydziale Zarządzania UŁ

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oferuje unikalne studia z zakresu komunikacji cyfrowej i social media realizowane w języku angielskim - Digital Communication and Social Media for Management.

Digital Communication and Social Media for Management na Wydziale Zarządzania UŁ

Kierunek Digital Communication and Social Media for Management

Przestrzeń komunikacji w świecie cyfrowym i social media (performance marketing) to obszary, które należą od wielu lat do najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów rynku. Ciągły postęp w tej dziedzinie bez wątpienia wymaga coraz to większej liczby osób, które płynnie będą mogły działać w jej zakresie. Dlatego tak ważne jest, by osoby takie były nie tylko przygotowane do działania, ale wyposażone zostały w duży zakres wiedzy oraz praktycznego potencjału inspiracyjnego i kreatywnego, który umożliwi im skuteczne działanie. Kierunek Digital Communication and Social Media for Management to przede wszystkim treści unikatowe w skali innych uczelni państwowych, ale i uczelni prywatnych. Kierunek realizowany jest w języku angielskim.

Dotychczas podejmowane próby stworzenia przestrzeni do nauczania zagadnień związanych z komunikacją cyfrową i mediami społecznościowymi dotyczą wyłącznie małych specjalizacji w wąsko pojętym obszarze lub kursów, treningów i szkoleń poświęconych wybranym zagadnieniom. Tym razem powstał kierunek zorientowany na najszerzej pojętą komunikację cyfrową (digital communication) z naciskiem na social media, tak by przygotować absolwenta, który myśląc o działaniach prowadzonych w mediach społecznościowych, nie będzie ograniczał się tylko do wąskiego spojrzenia na nie, ale wyposażony w wiedzę i umiejętności będzie potrafił w sposób analityczny nimi zarządzać. Kierunek powstał w wyniku rozmów z ekspertami kierunkowymi, jak też analizy zarówno rynku pracodawców, jak i oferty rynku edukacyjnego - polskiego i zagranicznego.

Zaproponowane treści kształcenia są wypadkową tych działań. Należy podkreślić ogromny walor praktyczny kierunku, który z pewnością podnosi nie tylko wartość samych zajęć, czyniąc je jeszcze ciekawszymi, ale pozwoli na utrzymywanie cały czas poziomu wysokiej aktualności przekazywanej wiedzy.

Praktyczny wymiar studiów

Do projektu zaprosiliśmy wybitnych ekspertów, na co dzień zajmujących się działalnością w przestrzeni cyfrowej, jak również osoby będące specjalistami w dziedzinie mediów społecznościowych. Przy kierunku działa aktywnie Rada Programowa (Gremium Praktyków) składająca się z przedstawicieli wiodących firm z branży digital i social media – osób, które biorą czynny udział nie tylko w zajęciach jako zaproszeni prowadzący, ale których opinie są cennymi wskazówkami dla dalszego rozwoju kierunku. Ich rolą jest także objęcie studentów mentoringiem, tak by kontakt z wybitną praktyką i doświadczeniami mentorów, był dla każdego ze studentów niemal na wyciągnięcie ręki.

Pierwszych kilka miesięcy działania kierunku na Wydziale Zarządzania UŁ potwierdza w opiniach studentów, jak trafną decyzją było stworzenie go, oto dwie z nich:

„ - Jest rzeczą oczywistą, że komunikacja jest jedną z najważniejszych rzeczy, przed którymi stoimy dzisiaj. Poza tym żyjemy w epoce cyfrowej, w której media społecznościowe są uważane za ważne narzędzia marketingowe dla rozwoju każdego biznesu. To jest główny powód, dla którego wybrałem ten kurs. Traktuję to jako świetną okazję do poznania nowych ludzi i zdobycia wiedzy z zakresu biznesu, handlu, zarządzania i reklamy. Co więcej, aktywność w grupie jest istotną częścią naszych studiów, co jest bardzo ważne. Niewątpliwie cieszę się, że mogę być częścią tego programu studiów i ogólnie tego Wydziału!”

„- Wybrałam kierunek Digital Communication and Social Media for Management, ponieważ spodobał mi się jego program. Wydawał się inny i ciekawszy niż zwyczajne polskie studia. Dawał wrażenie jakby w Polsce można było studiować tak, jak studiuje się za granicą. Na zajęciach nie ma przytłaczającej ilości kolokwiów, tylko praktycznie zadania, które pomagają w faktycznej nauce. Oprócz tego, plan zajęć pozostawia dużo czasu wolnego, sprzyjając tym samym samodzielnej nauce oraz umożliwiając pracę zawodową.”

Kierunek realizowany jest we współpracy z wykładowcami z uczelni zagranicznych, co z pewnością wpływa w dużym stopniu na poziom umiędzynarodowienia procesu kształcenia, podnosząc tym samym atrakcyjność kierunku w oczach studentów. Wyjątkowa energia podczas zajęć doceniana jest przez naszych studentów, czyniąc czas spędzony na Wydziale naprawdę unikalnym.

Efektem ukończenia kierunku będzie wyposażenie studenta w umiejętności, wiedzę i kwalifikacje pozwalające mu na podjęcie pracy w sektorze rynku, będącym przedmiotem kształcenia i czyniące go konkurencyjnym w stosunku do innych zatrudnionych. W toku prowadzenia studiów ważne jest, oprócz pozyskania wiedzy z zakresu danych obszarów tematycznych, ciągłe rozwijanie pasji studenta i rozbudzanie jego uwagi w sferze trendów i nowości z obszarów mediów społecznościowych i digital communication.


Właśnie takie podejście winno potem towarzyszyć absolwentom w dalszej karierze zawodowej. Absolwent wyposażony zostanie nie tylko w twarde umiejętności analityczne, ale przede wszystkim będzie potrafił płynnie połączyć je z obszarami miękkimi.

Nasz absolwent to osoba, która wyposażona będzie w wiedzę z zakresu nie tylko szeroko pojętych mediów społecznościowych, ale przede wszystkim w umiejętności pozwalające mu na zarządzanie nimi w sposób profesjonalny, właśnie dzięki szerokiemu spektrum obszarów poruszanych w ramach poszczególnych bloków tematycznych. Będzie płynnie poruszał się w środowisku digital communication i mediów społecznościowych, potrafiąc zaplanować, przygotować i dokonać audytu prowadzonych działań. Wykorzystywał będzie przy tym najnowsze trendy rynku, opierając się na pogłębionej ich analizie, dostosowując je do wybranej branży – mając jednocześnie świadomość ograniczeń i możliwości, jakie ona stawia. Wiedza i praktyka absolwenta pozwolą mu optymalizować działania komunikacyjno-wizerunkowe marek, jak również radzić sobie z potencjalnymi kryzysami, jakie są naturalnym elementem przestrzeni biznesowej.

Pozyskana wiedza będzie miała charakter multidyscyplinarny, tym samym osoba ta doskonale odnajdzie się i jako twórca treści, i osoba współpracująca z ich twórcami. Będzie to osoba, która bez żadnych ograniczeń będzie mogła zająć się funkcjonowaniem, np. jako influencer, z drugiej strony będzie w stanie poprowadzić współpracę marki z influencerami w sposób profesjonalny.

Zdecydowaną wartością absolwenta będzie jego umiejętność pracy w zespole osób prowadzących media społecznościowe marek, jak również poprowadzenie ich w sposób niezależny. W związku z tym duży nacisk w czasie prowadzonych zajęć położony jest na budowanie poczucia pewności i samodzielności studenta. Absolwent będzie więc miał możliwość pozyskania praktycznej wiedzy, a przez to jego wejście na rynek profesjonalny będzie dla niego naturalną konsekwencją i wypadkową jego wiedzy i umiejętności.

Zobacz także Prezentację Wydziału Zarządzania UŁ w portalu

Powiązane treści

Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia historyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia historyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia chemiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia chemiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia sportowe w Łodzi i woj. łódzkim
Studia sportowe w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia turystyczne i hotelarskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia turystyczne i hotelarskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia aktorskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia aktorskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia psychologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia psychologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia dziennikarskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia dziennikarskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia architektoniczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia architektoniczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia informatyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia informatyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia logistyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia logistyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Politechnika Śląska
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska