Jakiego kierunku studiów szukasz?

Logistyka w gospodarce

Studia na kierunku logistyka w gospodarce przybliżają zasady logistyki w kontekście zmian zachodzących w gospodarce.

Studenci poznają metody ilościowo-jakościowe służące rozwiązywaniu problemów logistycznych.

Uczą się zarządzania podmiotami gospodarczymi zarówno w ujęciu globalnym, jak i szczegółowym.

Wykorzystują rozwiązania technologiczne i narzędzia informatyczne służące sprawnemu zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Studia realizowane są na poziomie drugiego stopnia.


Dla kogo studia na kierunku logistyka w gospodarce

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich dowolnych kierunków.

Program kształcenia na kierunku logistyka w gospodarce

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • zaawansowane decyzje logistyczne
 • zarządzanie logistyczne
 • planowanie i ocena inwestycji w logistyce
 • aplikacje informatyczne w logistyce
 • projektowanie systemów i procesów logistycznych
 • infrastruktura logistyczna
 • wielokryterialne podejmowanie decyzji
 • symulacja komputerowa w problemach logistycznych
 • spedycja międzynarodowa i usługi logistyczne
 • analiza i diagnostyka ekonomiczna TSL.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku logistyka w gospodarce

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

W przypadku większej liczby chętnych przeprowadzany jest konkurs dyplomów.

Perspektywy pracy po kierunku logistyka w gospodarce

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

 • kierownicy ds. logistyki
 • agenci ds. zakupów
 • spedytorzy

a także w firmach sektora TSL oraz jako specjaliści lub kierownicy w działach zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, gospodarki magazynowej czy kontroli jakości przedsiębiorstw przynależących do różnych sektorów gospodarki oraz w jednostkach administracji publicznej.

Opinie o kierunku logistyka w gospodarce

Kierunek logistyka w gospodarce przygotowuje specjalistów zgodnie z wymogami rynku pracy.

Absolwenci sprawdzą się zarówno w przedsiębiorstwach o zasięgu lokalnym, krajowym, jak i w firmach międzynarodowych.

Kierunki pokrewne do kierunku logistyka w gospodarce

Jakie uczelnie oferują kierunek logistyka w gospodarce

W których miastach można studiować kierunek logistyka w gospodarce

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

​Logistyka w Białymstoku
​Logistyka w Białymstoku
​Logistyka w Bydgoszczy
​Logistyka w Bydgoszczy
​Logistyka we Wrocławiu
​Logistyka we Wrocławiu
​Logistyka w Gdańsku
​Logistyka w Gdańsku
​Logistyka w Gdyni
​Logistyka w Gdyni
​Logistyka w Katowicach
​Logistyka w Katowicach
​Logistyka w Kielcach
​Logistyka w Kielcach
​Logistyka w Krakowie
​Logistyka w Krakowie
​Logistyka w Łodzi
​Logistyka w Łodzi
​Logistyka w Lublinie
​Logistyka w Lublinie
Logistyka w Opolu
Logistyka w Opolu
​Logistyka w Poznaniu
​Logistyka w Poznaniu
Logistyka w Rzeszowie
Logistyka w Rzeszowie
Logistyka w Szczecinie
Logistyka w Szczecinie
​Logistyka w Toruniu
​Logistyka w Toruniu
Logistyka w Warszawie
Logistyka w Warszawie
Logistyka w Zielonej Górze
Logistyka w Zielonej Górze
Studia logistyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia logistyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia logistyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia logistyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia logistyczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia logistyczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia logistyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia logistyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia logistyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia logistyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia logistyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia logistyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia logistyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia logistyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia logistyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia logistyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia logistyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia logistyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia logistyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia logistyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia logistyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia logistyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia logistyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia logistyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia logistyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia logistyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia logistyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia logistyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia logistyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia logistyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Transport i logistyka w Radomiu
Transport i logistyka w Radomiu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie