Jakiego kierunku studiów szukasz?

Technologie informatyczne w logistyce

Studia na kierunku Technologie Informacyjne w logistyce opracowano w oparciu o rzeczywiste potrzeby przedsiębiorstw i instytucji, w których mogą zostać zatrudnieni absolwenci. Uwzględniono w nim nowoczesne rozwiązania w zakresie technologii wykorzystywanych w logistyce, co zapewnia unikalny charakter tego kierunku.

Studenci kierunku Technologie Informacyjne w logistyce oferowanego przez Uniwersytet Łódzki podczas studiów zdobędą wiedzę z zakresu: ekonomii, zarządzania, finansów i rachunkowości, nowoczesnych rozwiązań w transporcie krajowymi i międzynarodowym, gospodarki magazynowej, z naciskiem na automatykę, robotykę i inne nowoczesne technologie, telekomunikacji i informatycznych systemów wykorzystywanych w logistyce, zastosowania proekologicznych technologii transportowych, stosowanych w magazynach, opakowaniach i logistyce zwrotnej.

Celem studiów jest kształcenie specjalistów zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, operatorów świadczących usługi transportu i magazynowania, a także szeroko pojętego sektora usług publicznych w zakresie obsługi procesów logistycznych (obsługa klienta, zakupy, zarządzanie zapasami, magazynowanie, spedycja).

Studia na tym kierunku dostarczają studentom kompleksowej wiedzy o działaniu i możliwościach efektywnego wykorzystania narzędzi informatycznych w logistyce. Program kierunku pozwala studentowi nabyć umiejętności najbardziej przydatnych w praktyce, związanych z: zasadami planowania, organizowania i kontrolowania procesów logistycznych; różnorodnymi instrumentami wykorzystywanymi w procesach zakupu, organizacji produkcji, magazynowaniu, transporcie, obsługi klienta; najnowszymi metodami optymalizacji decyzji logistycznych, jak np. ilości zapasów, lokalizacji źródeł zakupu; automatyką w procesach logistycznych.

Absolwenci studiów na kierunku Technologie Informacyjne w logistyce będą posiadać wiedzę na temat najnowszych technologii informatycznych. Będą potrafili wykorzystać ją do usprawniania i optymalizowania procesów logistycznych, związanych z przepływem, materiałów i informacji. Po ukończeniu studiów absolwenci będą umieli modelować i optymalizować procesy realizowane w łańcuchu dostaw z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi ilościowych oraz jakościowych, dostępnych jako osobne oprogramowanie specjalistyczne, funkcjonalności w systemach klasy ERP lub w narzędziach ogólnodostępnych.

Absolwenci mogą być zatrudniani m.in. na stanowiskach: specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu; specjalista do spraw sprzedaży; agent do spraw zakupów; zaopatrzeniowiec; pracownik działu logistyki; spedytor i specjaliści ds. zarządzania magazynem

Dla kogo studia na kierunku technologie informatyczne w logistyce

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku technologie informatyczne w logistyce

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku technologie informatyczne w logistyce

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku technologie informatyczne w logistyce

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku technologie informatyczne w logistyce

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku technologie informatyczne w logistyce

Jakie uczelnie oferują kierunek technologie informatyczne w logistyce

W których miastach można studiować kierunek technologie informatyczne w logistyce

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu