Jakiego kierunku studiów szukasz?

Transport i logistyka

Studia na kierunku Transport i Logistyka są odpowiedzią na dynamiczny rozwój sektora usług z zakresu Spedycja-Logistyka-Magazynowanie itd. Studia te mają wykształcić wykwalifikowaną kadrę specjalistów w zakresie transportu i logistyki, potrafiącą łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi.

Absolwent kierunku Transport i Logistyka będzie potrafił zarządzać jakością w logistyce oraz wykorzystywać mechanizmy sterowania magazynem. Będzie stosował nowoczesne metody, techniki i narzędzia informatyczne, wspierające procesy logistyczne w obszarach zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji produktów, w szczególności dotyczące produktów wytwarzanych w procesach wielkoseryjnych.

W pracy zawodowej będzie potrafił analizować przyczyny oraz przebieg zjawisk i procesów logistycznych w łańcuchach dostaw w obszarach prognozowania i modelowania popytu oraz wielkości zamówień a także poziomu obsługi logistycznej klienta.

Będzie posiadać kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w sektorze transportu, spedycji i logistyki, przy planowaniu i kierowaniu transportem oraz gospodarką magazynową.

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Transport i Logistyka absolwent ma możliwość ich kontynuacji na studiach drugiego stopnia, studiach podyplomowych, kursach doszkalających z obszaru nauk technicznych.

Dla kogo studia na kierunku transport i logistyka

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku transport i logistyka

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku transport i logistyka

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku transport i logistyka

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku transport i logistyka

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku transport i logistyka

Jakie uczelnie oferują kierunek transport i logistyka

W których miastach można studiować kierunek transport i logistyka

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Gdańska
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie