Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/CJCqJ11Hj8WbVZtRC5du5jh9YHbdbLD6.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/VIsSrkQyTwVg-75rWBbTTN2UOFHAC25j.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/TsClJrFgNYadPhUHCYYTNRixUwAwEuZF.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/590Vx8lm4K-5FcnVQkD6wtkSG4yu0h5U.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/aXs7rt5m8CITFPjduGWKpzY6muhQlBjF.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/geTt48ehcHha8sBzD2L3beX2MptuzK8E.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/_NQXmYNrN70b9pVMusNDojQb49tebcJ5.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/P5yRsq5pN-YZVp0QYvCm8JcFKE9noJwW.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/zyI1Nva_9ItI4mYhHsRMI5HlxsPjBJ9A.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/4hEWeij5hmbxby85eiX84alBDvAG2kS3.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz
(+18) 443 45 45
sog@ans-ns.edu.pl
www.ans-ns.edu.pl
7.20
0.10%
228
głosów

Drodzy Młodzi Przyjaciele!

Stoicie przed trudnym wyborem związanym z kształtowaniem przyszłej drogi zawodowej. Jest ona nieodzownie związana z edukacją, choć z pewnością wielu młodych ludzi zastanawia się czy w ogóle warto studiować. Odpowiedź brzmi TAK, bo studia to wszechstronny rozwój człowieka, większe szanse na rynku pracy, możliwość wyższych zarobków, ale także niezapomniany i wyjątkowy okres w życiu, studenckie przywileje, nowi znajomi, możliwości samodzielnych wyjazdów i pierwszej praktyki zawodowej.

Warto studiować w ANS w Nowym Sączu

Niepowtarzalny klimat i atmosfera Nowego Sącza i Sądecczyzny, bliskość górskich szlaków, atrakcje turystyczne regionu, doskonałe warunki do uprawiania sportów letnich i zimowych. Większość absolwentów deklaruje, że gdyby ponownie miała wybrać miejsce kształcenia wybrałaby naszą Uczelnię.


Nasze atuty to:

 • bezpłatne studia stacjonarne
 • różnorodna oferta edukacyjna, studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie
 • wszystkie kierunki studiów o profilu praktycznym
 • doskonale wyposażona baza dydaktyczna i sportowa Uczelni
 • nowoczesne laboratoria pozwalające kształcić się praktycznie i rozwijać pasje naukowe
 • bogata oferta aktywności dodatkowych, m.in. koła naukowe, zajęcia artystyczne i sportowe
 • wsparcie finansowe w formie wielu programów stypendialnych
 • profesjonalna kadra dydaktyczna
 • miła i życzliwa atmosfera wspierająca rozwój intelektualny i osobowościowy studentów
 • liczne przedsięwzięcia popularnonaukowe, np. Festiwal Nauki, Małopolska Noc Naukowców, Sądeckie Konwersatoria Naukowe
 • kształcenie skoncentrowane na kształtowaniu kompetencji i umiejętności poszukiwanych na rynku pracy
 • wyjazdy na 1 lub 2 semestry oraz na praktyki zagraniczne w ramach Programu ERASMUS+
 • udział w projektach z dofinansowaniem z funduszy UE (np. dodatkowe płatne praktyki zawodowe, certyfikowane szkolenia i kursy oraz wizyty studyjne w przedsiębiorstwach)

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu oferuje BEZPŁATNE studia stacjonarne, a ponadto studia niestacjonarne, podyplomowe, atrakcyjne kursy i szkolenia w 6 Instytutach:

 • EKONOMICZNYM (ul. Jagiellońska 61)
 • JĘZYKÓW OBCYCH (ul. Kochanowskiego 44)
 • KULTURY FIZYCZNEJ (ul. Kościuszki 2)
 • PEDAGOGICZNYM (ul. Chruślicka 6)
 • TECHNICZNYM (ul. Zamenhofa 1a)
 • ZDROWIA (ul. Kościuszki 2)


Najlepsi studenci mogą skorzystać ze stypendium rektora, a za wybitne osiągnięcia nawet ze stypendium ministra. Ponadto ci, którzy zdobyli pierwszy dorobek naukowy mogą wnioskować o stypendium z własnego funduszu stypendialnego Uczelni. Istnieje także specjalne stypendium dla osób niepełnosprawnych i stypendium socjalne dla osób wymagających pomocy materialnej.

Zapraszając Was, Drodzy Kandydaci, do studiowania w naszej Uczelni gwarantujemy wysoką jakość zajęć dydaktycznych, bardzo dobre przygotowanie praktyczne do zawodu, możliwość studiowania w prestiżowych uczelniach zagranicznych w ramach podpisanych umów bilateralnych lub w ramach programu Erasmus+. Poziom kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów jest wysoko oceniany przez Polską Komisję Akredytacyjną, a studia na wszystkich kierunkach w nowym roku akademickim będą wyłącznie na profilu praktycznym.

Gwarantujemy także dobre warunki do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu poprzez korzystanie ze wszystkich zasobów Uczelni, w tym z nowoczesnej i świetnie wyposażonej bazy sportowej, a także do uczestnictwa w szeroko rozumianym życiu studenckim. W ANS istnieje możliwość rozwijania własnych zainteresowań i twórczych pasji w kołach naukowych, AZS-ie, organizacjach studenckich, wolontariacie studenckim, itp. Nie bez znaczenia jest także przyjazna atmosfera studiowania i właściwe relacje między nauczycielami akademickimi a studentami. Warto zauważyć, że wszystkie budynki zostały dostosowane do potrzeb studentów niepełnosprawnych ruchowo.

Ideą Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu jest przygotowanie praktyczne do konkretnego zawodu, dlatego stawiamy nie tylko na teorię, ale przede wszystkim na praktykę i ciągle dostosowujemy się do bieżących wymagań rynku pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą kierunków i specjalności na naszej stronie internetowej https://www.ans-ns.edu.pl/ w zakładce „rekrutacja

Artykuły dotyczące uczelni

Lokalizacja

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Coventry University Wrocław
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Warszawska Akademia Medyczna
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Łódzka
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych