Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/CJCqJ11Hj8WbVZtRC5du5jh9YHbdbLD6.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/590Vx8lm4K-5FcnVQkD6wtkSG4yu0h5U.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/VIsSrkQyTwVg-75rWBbTTN2UOFHAC25j.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/geTt48ehcHha8sBzD2L3beX2MptuzK8E.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/_NQXmYNrN70b9pVMusNDojQb49tebcJ5.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/zyI1Nva_9ItI4mYhHsRMI5HlxsPjBJ9A.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/4hEWeij5hmbxby85eiX84alBDvAG2kS3.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/P5yRsq5pN-YZVp0QYvCm8JcFKE9noJwW.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/aXs7rt5m8CITFPjduGWKpzY6muhQlBjF.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/TsClJrFgNYadPhUHCYYTNRixUwAwEuZF.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz
(+18) 443 45 45
sog@ans-ns.edu.pl
www.ans-ns.edu.pl
6.89
-0.38%
261
głosów

Drodzy Młodzi Przyjaciele!

Stoicie przed trudnym wyborem związanym z kształtowaniem przyszłej drogi zawodowej. Jest ona nieodzownie związana z edukacją, choć z pewnością wielu młodych ludzi zastanawia się czy w ogóle warto studiować. Odpowiedź brzmi TAK, bo studia to wszechstronny rozwój człowieka, większe szanse na rynku pracy, możliwość wyższych zarobków, ale także niezapomniany i wyjątkowy okres w życiu, studenckie przywileje, nowi znajomi, możliwości samodzielnych wyjazdów i pierwszej praktyki zawodowej.

Warto studiować w ANS w Nowym Sączu

Niepowtarzalny klimat i atmosfera Nowego Sącza i Sądecczyzny, bliskość górskich szlaków, atrakcje turystyczne regionu, doskonałe warunki do uprawiania sportów letnich i zimowych. Większość absolwentów deklaruje, że gdyby ponownie miała wybrać miejsce kształcenia wybrałaby naszą Uczelnię.

Nasze atuty to:

 • bezpłatne studia stacjonarne
 • różnorodna oferta edukacyjna, studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie
 • kierunki studiów o profilu praktycznym i ogólnoakademickim
 • doskonale wyposażona baza dydaktyczna i sportowa Uczelni
 • nowoczesne laboratoria pozwalające kształcić się praktycznie i rozwijać pasje naukowe
 • bogata oferta aktywności dodatkowych, m.in. koła naukowe, zajęcia artystyczne i sportowe
 • wsparcie finansowe w formie wielu programów stypendialnych
 • profesjonalna kadra dydaktyczna
 • miła i życzliwa atmosfera wspierająca rozwój intelektualny i osobowościowy studentów
 • liczne przedsięwzięcia popularnonaukowe, np. Festiwal Nauki, Małopolska Noc Naukowców, Sądeckie Konwersatoria Naukowe
 • kształcenie skoncentrowane na kształtowaniu kompetencji i umiejętności poszukiwanych na rynku pracy
 • wyjazdy na 1 lub 2 semestry oraz na praktyki zagraniczne w ramach Programu ERASMUS+
 • udział w projektach z dofinansowaniem z funduszy UE (np. dodatkowe płatne praktyki zawodowe, certyfikowane szkolenia i kursy oraz wizyty studyjne w przedsiębiorstwach)

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu oferuje BEZPŁATNE studia stacjonarne, a ponadto studia niestacjonarne, podyplomowe, atrakcyjne kursy i szkolenia w 6 wydziałach:

 • WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH (al. Wolności 38)
 • WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH (ul. Kochanowskiego 44)
 • WYDZIAŁ NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ I BEZPIECZEŃSTWIE (ul. Kościuszki 2)
 • WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I SZTUKI (ul. Chruślicka 6)
 • WYDZIAŁ NAUK INŻYNIERYJNYCH (ul. Zamenhofa 1a)
 • WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU (ul. Kościuszki 2)

Najlepsi studenci mogą skorzystać ze stypendium rektora, a za wybitne osiągnięcia nawet ze stypendium ministra. Ponadto ci, którzy zdobyli pierwszy dorobek naukowy mogą wnioskować o stypendium z własnego funduszu stypendialnego Uczelni. Istnieje także specjalne stypendium dla osób niepełnosprawnych i stypendium socjalne dla osób wymagających pomocy materialnej.

Zapraszając Was, Drodzy Kandydaci, do studiowania w naszej Uczelni gwarantujemy wysoką jakość zajęć dydaktycznych, bardzo dobre przygotowanie praktyczne do zawodu, możliwość studiowania w prestiżowych uczelniach zagranicznych w ramach podpisanych umów bilateralnych lub w ramach programu Erasmus+. Poziom kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów jest wysoko oceniany przez Polską Komisję Akredytacyjną, a studia na wszystkich kierunkach w nowym roku akademickim będą wyłącznie na profilu praktycznym.

Gwarantujemy także dobre warunki do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu poprzez korzystanie ze wszystkich zasobów Uczelni, w tym z nowoczesnej i świetnie wyposażonej bazy sportowej, a także do uczestnictwa w szeroko rozumianym życiu studenckim. W ANS istnieje możliwość rozwijania własnych zainteresowań i twórczych pasji w kołach naukowych, AZS-ie, organizacjach studenckich, wolontariacie studenckim, itp. Nie bez znaczenia jest także przyjazna atmosfera studiowania i właściwe relacje między nauczycielami akademickimi a studentami. Warto zauważyć, że wszystkie budynki zostały dostosowane do potrzeb studentów niepełnosprawnych ruchowo.

Ideą Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu jest przygotowanie praktyczne do konkretnego zawodu, dlatego stawiamy nie tylko na teorię, ale przede wszystkim na praktykę i ciągle dostosowujemy się do bieżących wymagań rynku pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą kierunków i specjalności na naszej stronie internetowej https://www.ans-ns.edu.pl/ w zakładce „rekrutacja”.


Artykuły dotyczące uczelni

Lokalizacja

 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Łódzka
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Tarnowska
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Białostocka
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie