Jakiego kierunku studiów szukasz?

Prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Studia na tym kierunku dostarczają szerokiej wiedzy dotyczącej prawnych aspektów prowadzenia działalności transportowej i ubezpieczeń transportowych. Studenci zdobywają praktyczne przygotowanie do pracy w sektorze TLS (transport, logistyka, spedycja). Uczą się zawierania i wykonywania umów przewozu, umów ubezpieczeń transportowych i komunikacyjnych oraz zasad likwidacji szkód. Poznają procedury sądowe stosowane w sprawach dotyczących roszczeń transportowych. Zdobywają również przygotowanie w zakresie interpretacji międzynarodowych konwencji przewozowych, zasad administracyjnych i procedur dotyczących działalności transportowej, związanych z ochroną środowiska, konkurencją czy ochroną danych osobowych w transporcie.

Są to studia II stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Studia adresowane są do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia, pragnących zdobyć specjalistyczne przygotowanie prawnicze do pracy w sektorze transportowo-logistycznym.

Program kształcenia na kierunku prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • podstawy polskiego i europejskiego porządku prawnego
 • podstawy prawa i postępowania administracyjnego
 • podstawy prawa i postępowania karnego
 • podstawy techniczno-ekonomiczne transportu
 • publicznoprawne uwarunkowania działalności transportowej
 • wstęp do prawa transportowego
 • podstawy prawa ubezpieczeń gospodarczych
 • prawo celne
 • prawo finansowe w transporcie
 • podstawy prawne korzystania ze środków transportu i infrastruktury transportowej
 • prawo turystyczne
 • dochodzenie roszczeń wynikających z umowy przewozu
 • międzynarodowe prawo morza i przestrzeni powietrznej
 • odpowiedzialność przedsiębiorcy turystycznego
 • odpowiedzialność odszkodowawcza stron umowy przewozu
 • ubezpieczenia komunikacyjne
 • ubezpieczenia transportowe.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Kwalifikacja na studia odbywa się w oparciu o:

 • średnią ocen na dyplomie,
 • ocenę końcowa na dyplomie.

Perspektywy pracy po kierunku prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Absolwent kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach transportowo-logistycznych,
 • portach morskich,
 • organach administracji rządowej i samorządowej zajmujących się transportem,
 • agencjach ubezpieczeniowych,
 • kancelariach.

Opinie o kierunku prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Dziś transport to jedna z najbardziej rozwijających się gałęzi gospodarki, dlatego wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów, którzy będą zorientowani m.in. w tym, jak wprowadza się towary na obszar unijny, kto może wykonywać usługi pocztowe, jaka jest odpowiedzialność za niewykonanie zawartych umów turystycznych oraz kiedy można ogłosić upadłość i rozpocząć restrukturyzację.

Kierunki pokrewne do kierunku prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Jakie uczelnie oferują kierunek prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

W których miastach można studiować kierunek prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie