Jakiego kierunku studiów szukasz?

Logistics

Logistics - logistyka prowadzona w języku angielskim pozwala zdobyć wiedzę z zakresu nowoczesnych systemów logistycznych oraz ich funkcjonowania w przemyśle, handlu, aglomeracjach miejskich, a także w ochronie środowiska.

Studenci poznają podstawy nauk ekonomicznych (między innymi makro i mikroekonomii, finansów, rachunku kosztów) oraz organizacji i zarządzania, w tym zarządzania operacyjnego i strategicznego. Przygotowywani są do rozwiązywania problemów dotyczących projektowania systemów i procesów logistycznych zaopatrzenia, a także produkcji i dystrybucji.

Kierunek oferuje dwie specjalności:

 • Manager of logistics
 • Logistics services.

Dla kogo studia na kierunku logistics

To kierunek dla osób dobrze władających językiem angielskim, zainteresowanych tematyką biznesu, logistyki oraz współpracy na szczeblu międzynarodowym.

Program kształcenia na kierunku logistics

Przykładowe przedmioty realizowane w ramach kierunku to:

 • Foreign language at B2+ level
 • Theories of the market and competition
 • Logistics management
 • Logicstis controlling
 • Euro and global logistics
 • The TSL services market
 • Marketing of logistics services
 • Integrated IT systems in logistics
 • Knowdlege management in logistics
 • Safety in logistics
 • GIS systems.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku logistics

W rekrutacji na kierunek II stopnia mogą wziąć udział absolwenci studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich.

Perspektywy pracy po kierunku logistics

Absolwenci logistyki mogą kierować przedsiębiorstwem logistycznym lub znaleźć pracę na stanowiskach kierowniczych w organizacjach, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz organizacyjna. Czekają na nich przedsiębiorstwa produkcyjne, transportowe i spedycyjno-transportowe, komunalne, a także centra logistyczne oraz przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem i doradztwem w zakresie logistyki.

Fakt, że kierunek jest prowadzony w języku angielskim, ułatwia znalezienie pracy za granicą lub w międzynarodowej firmie.

Opinie o kierunku logistics

Kierunki pokrewne do kierunku logistics

Jakie uczelnie oferują kierunek logistics

W których miastach można studiować kierunek logistics

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia logistyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia logistyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia logistyczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia logistyczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia logistyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia logistyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia logistyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia logistyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia logistyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia logistyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia logistyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia logistyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia logistyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia logistyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia logistyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia logistyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia logistyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia logistyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia logistyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia logistyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia logistyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia logistyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia logistyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia logistyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia logistyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia logistyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia logistyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia logistyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia logistyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia logistyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Częstochowska
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Śląska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Coventry University Wrocław
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Politechnika Łódzka
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi