Politechnika Poznańska

uczelnia publiczna, 60-965 Poznań, Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, (+61) 665 35 48, rekrutacja@put.poznan.pl

Rekrutacja - Politechnika Poznańska

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydział Architektury - https://architektura.put.poznan.pl

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki - https://creef.put.poznan.pl

Wydział Informatyki i Telekomunikacji - https://cat.put.poznan.pl

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu - https://wilit.put.poznan.pl

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej - https://phys.put.poznan.pl

Wydział Inżynierii Mechanicznej - https://wim.put.poznan.pl

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - https://isie.put.poznan.pl

Wydział Inżynierii Zarządzania - https://fem.put.poznan.pl

Wydział Technologii CHemicznej - https://www.fct.put.poznan.pl

Rekrutacja na studia 2023/2024

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów biorą udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Coventry University Wrocław
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Politechnika Śląska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Gdański
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia