Jakiego kierunku studiów szukasz?

Mechanika i budowa pojazdów

Studia inżynierskie na kierunku Mechanika i budowa pojazdów realizowane są w systemie kształcenia I oraz II stopnia.

W programie kształcenia studentów przewidziano specjalności:

 • hybrydowe systemy napędowe
 • maszyny robocze
 • pojazdy chłodnicze
 • pojazdy samochodowe
 • pojazdy szynowe.

Dla kogo studia na kierunku mechanika i budowa pojazdów

Idealny kandydat na studia Mechanika i budowa pojazdów powinien mieć następujące predyspozycje:

 • zainteresowanie twórczą pracą inżynierską
 • umiejętność pracy w wieloosobowym zespole
 • gotowość rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów technicznych i organizacyjnych
 • zainteresowanie techniką i jej wyzwaniami
 • umiejętność myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

Program kształcenia na kierunku mechanika i budowa pojazdów

Program studiów na kierunku Mechanika i budowa pojazdów, poza zajęciami politechnicznymi, obejmuje m.in. takie przedmioty:

 • fizykochemia gazów
 • kinetyka cieczy i gazów
 • podstawowe problemy ekologii
 • podstawy zapisu konstrukcji
 • prawo patentowe
 • ergonomia w budowie maszyn
 • inżynieria wspomagania osób niepełnosprawnych
 • metaloznawstwo z obróbką cieplną
 • mechanika techniczna
 • wprowadzenie do mechatroniki
 • zarządzanie Small Businessem
 • obróbka plastyczna
 • obróbka skrawaniem
 • układy elektryczne maszyn i pojazdów
 • spajanie materiałów
 • urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne
 • automatyka i robotyka
 • podstawy niezawodności
 • silniki spalinowe.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku mechanika i budowa pojazdów

Podczas rekrutacji uwzględniane są następujące przedmioty:

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • przedmiot wybrany spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka.

Perspektywy pracy po kierunku mechanika i budowa pojazdów

Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie:

 • w pracowniach konstrukcyjnych, biurach projektowych i ośrodkach badawczych
 • w zakładach produkcyjnych i przedsiębiorstwach handlowych, a także w przedsiębiorstwach eksploatujących maszyny i urządzenia w różnych branżach przemysłu
 • w branży energetyki cieplnej i odnawialnej jako projektanci systemów, maszyn i urządzeń energetycznych takich jak kotły, wymienniki ciepła, maszyny przepływowe (turbiny, sprężarki, pompy), odnawialne źródła energii( systemy solarne, pompy ciepła, turbiny wiatrowe i wodne) w elektrowniach, elektrociepłowniach oraz indywidualnych źródłach ciepła
 • w laboratoriach badawczych i rozwojowych
 • w przedsiębiorstwach w działach R&D
 • przy projektowaniu systemów pomiarowych wielkości mechanicznych oraz miernictwa cieplnego

Mogą postawić na prowadzenie własnej działalności w sferze projektowania, wytwarzania i usług serwisowych, lub podjąć pracę na następujących stanowiskach:

 • konstruktor
 • menadżer produktu
 • specjalista ds.eksploatacji
 • doradca techniczno-handlowy
 • doradca serwisowy
 • rzeczoznawca
 • ekspert.

Opinie o kierunku mechanika i budowa pojazdów

Kierunki z grupy technicznych uchodzą za przyszłościowe, dające wykształcenie wysoko cenione przez pracodawców oraz dobrze płatną pracę.

Stopień zawodowy inżyniera jest wysoko ceniony na całym świecie, a rozległa wiedza z konkretnej specjalizacji stanowi ogromy atut.

Praktycznie większość studentów, już w trakcie studiów, znajduje pracę związaną z przyszłym zawodem, a po ich ukończeniu bardzo szybko dostają satysfakcjonujące propozycje pracy.


Kierunki pokrewne do kierunku mechanika i budowa pojazdów

Jakie uczelnie oferują kierunek mechanika i budowa pojazdów

W których miastach można studiować kierunek mechanika i budowa pojazdów

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Gdański
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska