Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych

Studiów I stopnia na kierunku Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych trwaja 3,5 roku i mają na celu przygotowanie kadry, będącej ekspertem w zakresie eksploatacji nowoczesnych pojazdów bojowych i specjalnych, w które wyposażone są Siły Zbrojne RP, Straż Pożarna i Policja oraz firmy wykonujące specjalistyczne prace przy użyciu takiego sprzętu.

Po ukończeniu studiów absolwenci będą przygotowani do:

 • kompleksowego wykorzystania wiedzy z zakresu inżynierii pojazdów bojowych i specjalnych oraz ogólnej wiedzy i umiejętności inżynierskich,
 • pogłębiania wiedzy z zakresu funkcjonowania pojazdów bojowych i specjalnych, ich systemów funkcjonalnych, problematyki eksploatacyjnej oraz utrzymania ich gotowości,
 • organizowania i nadzorowania procesów eksploatacyjnych,
 • zdobywania wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie stosowania zaawansowanych systemów informatycznych w sferze zarządzania eksploatacją i projektowania,
 • kompetentnego kierowania zespołami ludzkimi oraz pracy w zespole,
 • efektywnego funkcjonowania w realiach działalności służb państwowych i samorządowych oraz przedsiębiorstw, także z obszarów przemysłu zbrojeniowego i motoryzacyjnego.

Program kształcenia na kierunku Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych pozwala wykształcić inżyniera, posiadającego umiejętności o solidnej podbudowie teoretycznej i dobrze przygotowanego do pracy w jednostkach MON i MSWiA, a także w podmiotach gospodarczych oraz instytucjach zajmujących się problematyką eksploatacji pojazdów.

W programie kształcenia przewidziano praktyki przy współudziale MON, MSWiA oraz przedstawicieli przemysłu zbrojeniowego i motoryzacyjnego.


Dla kogo studia na kierunku inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych

To propozycja dla osób o umyśle technicznym, ścisłym, łatwo przyswajających kwestie inżynierskie, szczególnie interesujących się pojazdami specjalnymi i bojowymi.


Program kształcenia na kierunku inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych

Praca dla absolwentów możliwa jest w:

 • jednostkach MON
 • strukturach MSWiA
 • podmiotach gospodarczych oraz instytucjach zajmujących się problematyką eksploatacji pojazdów.

Opinie o kierunku inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych

W których miastach można studiować kierunek inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu