Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria środków transportu

Studia na kierunku inżynieria środków transportu obejmuje zagadnienia z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji środków transportu, logistyki i spedycji, systemów logistycznych, eksploatacji, zarządzania bezpieczeństwem.

Studenci poznają nowoczesne systemy wspomagania prac inżynierskich.

Specjalności realizowane na kierunku:

 • środki techniczne w logistyce i spedycji
 • bezpieczeństwo i eksploatacja środków transportu masowego
 • inżynieria środków transportu przemysłowego
 • inżynieria pojazdów szynowych.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria środków transportu

Inżynierskie studia przewidziane są dla osób o umysłach ścisłych, predyspozycjach technicznych.

Kandydaci powinni wykazywać zainteresowanie motoryzacją, transportem.

Program kształcenia na kierunku inżynieria środków transportu

W programie studiów na inżynierii środków transportu znajdują się zagadnienia ogólnoinżynierskie, a także związane z kierunkiem studiów i konkretnymi specjalnościami.

Istotny element kształcenia stanowią praktyki zawodowe.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria środków transportu

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są takie przedmioty:

 • matematyka
 • fizyka
 • informatyka.

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria środków transportu

Potencjalne miejsca pracy przewidziane dla absolwentów kierunku:

 • centra logistyczne
 • przewoźnicy miejscy, lokalni, ogólnokrajowi
 • porty lotnicze
 • jednostki zajmujące się planowaniem, zarządzaniem, bezpieczeństwem i ekologią transportu
 • sektor produkcji i eksploatacji środków transportu.

Opinie o kierunku inżynieria środków transportu

Studia są odpowiedzią na potrzeby rynku pracy, kształcenia specjalistów z zakresu transportu.

Innowacyjna specjalność inżynieria pojazdów szynowych realizowana jest na potrzeby firmy NEWAG, wiodącej polskiej firmy branży produkcji taboru szynowego.

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria środków transportu

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria środków transportu

W których miastach można studiować kierunek inżynieria środków transportu

Komentarze (1)

Adam
To jakaś nowość w ofercie?
30.04.2020

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu