Jakiego kierunku studiów szukasz?

Mechanika pojazdów i maszyn roboczych

Kierunek mechanika pojazdów i maszyn roboczych dostarcza absolwentom obszernej wiedzy z przedmiotów podstawowych oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu budowy maszyn roboczych i pojazdów. Wyrabia również umiejętność posługiwania się nowoczesnymi narzędziami komputerowo wspomaganego procesu projektowania, wytwarzania, eksploatacji i recyklingu.

Absolwent tego kierunku potrafi między innymi:

 • projektować elementy lub zespoły maszyn i pojazdów z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych
 • przeprowadzić analizę naprężeń i odkształceń w elementach konstrukcyjnych maszyn i pojazdów posługując się metodami wytrzymałości materiałów oraz metodami numerycznymi.

Studenci mają do wyboru następujące specjalności:

 • konstrukcje cienkościenne
 • maszyny robocze
 • nadwozia pojazdów
 • pojazdy
 • silniki spalinowe
 • wibroakustyka
 • wspomaganie komputerowe prac inżynierskich.

Ponadto, w ramach powyższych specjalności, istnieje możliwość wyboru indywidualnego programu studiów (IPS) ze specjalizacją pojazdy szynowe.

Dla kogo studia na kierunku mechanika pojazdów i maszyn roboczych

To studia dla osób z duszą inżyniera, pasjonatów maszyn i motoryzacji.

Program kształcenia na kierunku mechanika pojazdów i maszyn roboczych

Studenci mechaniki pojazdów i maszyn roboczych będą musieli zmierzyć się z takimi przedmiotami jak:

 • algebra
 • fizyka
 • materiały konstrukcyjne
 • geometria wykreślna
 • równania różniczkowe
 • elektrotechnika i elektronika
 • metrologia i zamienność
 • mechanika płynów
 • laboratorium technologii
 • drgania mechaniczne
 • termodynamika
 • technologia budowy maszyn
 • napędy elektryczne
 • silniki spalinowe
 • pojazdy
 • maszyny robocze
 • napędy mechaniczne.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku mechanika pojazdów i maszyn roboczych

Najlepiej punktowane przedmioty maturalne to matematyka i fizyka. Punkty otrzymuje się także za informatykę, biologię, chemię oraz język obcy.

Perspektywy pracy po kierunku mechanika pojazdów i maszyn roboczych

Absolwentów tego kierunku może zatrudnić:

 • przemysł motoryzacyjny
 • przemysł maszyn budowlanych, drogowych i transportu bliskiego
 • transport samochodowy i kolejowy, energetyka, lotnictwo.

Opinie o kierunku mechanika pojazdów i maszyn roboczych

Kierunki pokrewne do kierunku mechanika pojazdów i maszyn roboczych

Jakie uczelnie oferują kierunek mechanika pojazdów i maszyn roboczych

W których miastach można studiować kierunek mechanika pojazdów i maszyn roboczych

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Uniwersytet Gdański
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu