Jakiego kierunku studiów szukasz?

Mechatronika pojazdów

Na interdyscyplinarnym kierunku Mechatronika pojazdów kształceni są specjaliści w zakresie projektowania, konstrukcji, wytwarzania, wdrażania eksploatacji urządzeń mechanicznych głównie w nowoczesnych środkach transportu.

Absolwenci kierunku Mechatronika pojazdów będą przygotowani do uczestnictwa w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane np. z: serwisowaniem i diagnostyką maszyn i urządzeń. Będą potrafili:

 • analizować działanie podstawowych mechanizmów metodami analitycznymi i za pomocą oprogramowania.
 • dokonać pomiarów i analizować charakterystyki układów napędowych hydrostatycznych.
 • planować i nadzorować proces eksploatacji i remontów maszyn.
 • zaprojektować prosty układ mechatroniczny, a następnie zweryfikować poprawność jego działania.

Specjalności na kierunku:

 • konstrukcja układów mechatronicznych w pojazdach.


Dla kogo studia na kierunku mechatronika pojazdów

Studia przewidziane są dla kandydatów o zainteresowaniach technicznych, umysłach ścisłych, zamiłowaniu do projektowania, wykonywania zadań inżynierskich.

To kierunek dla osób precyzyjnych, dokładnych, odpowiedzialnych, posiadających zdolności manualne.

Program kształcenia na kierunku mechatronika pojazdów

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • grafika inżynierska - geometria wykreślna
 • grafika inżynierska - zapis konstrukcji
 • mechanika
 • podstawy elektrotechniki
 • ekologia w produkcji przemysłowej
 • metrologia wielkości geometrycznych
 • elementy i układy elektroniczne
 • wytrzymałość materiałów
 • wizualizacja 3D elementów samochodowych
 • podstawy automatyki
 • podstawy techniki mikroprocesowej
 • budowa pojazdów samochodowych
 • podstawy projektowania zespołów mechanicznych
 • silniki spalinowe
 • hydrostatyczne układy napędowe
 • podstawy tribologii
 • napędy elektryczne
 • teoria i technika sterowania
 • analiza i synteza układów kinetycznych
 • podstawy i algorytmy przetwarzania sygnałów
 • napęd hydrauliczny
 • projektowanie układów mechatronicznych.

Szczególny nacisk w kształceniu na kierunku Mechatronika pojazdów położony jest na zajęcia praktyczne. Część zajęć odbywa się w firmach zewnętrznych.


Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku mechatronika pojazdów

Kandydaci na Mechatronikę pojazdów rekrutowani są na podstawie wyników uzyskanych na maturze z:

 • matematyki
 • języka polskiego
 • języka obcego nowożytnego

Dodatkowo kandydat wybiera korzystniejszy wynik jednego przedmiotu z możliwych:

 • fizyki
 • biologii
 • chemii
 • geografii
 • informatyki

Zawsze należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku mechatronika pojazdów

Gdzie można pracować po kierunku Mechatronika pojazdów?

Przykładowo:

 • przemysł elektromaszynowy
 • przemysł motoryzacyjny
 • działy utrzymania ruchu (systemy zautomatyzowane, kontrolno-pomiarowe i technologiczne)
 • stacje serwisowe i diagnostyczne
 • firmy produkujące urządzenia mechatroniczne, np sprzęt AGD, motoryzacja.

Opinie o kierunku mechatronika pojazdów

Interdyscyplinarna wiedza zdobyta podczas studiów mechatronicznych otwiera wiele możliwości na rynku pracy.

Tym bardziej kiedy wybiera się konkretną specjalizację, taką jak Mechatronika pojazdów, można mieć pewność, że posiada się wiedzę i umiejętności, które są wysoko cenione nie tylko w Polsce ale i na całym świecie w firmach zajmujących się przemysłem maororytacyjnym czy elektromaszynowym.

Co ważniejsze, bycie specjalistą w tak prężnie rozwijającej się dziedzinie, niesie za sobą wiele korzyści - zwłaszcza finansowych.

Kierunki pokrewne do kierunku mechatronika pojazdów

Jakie uczelnie oferują kierunek mechatronika pojazdów

W których miastach można studiować kierunek mechatronika pojazdów

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet Szczeciński
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni