Jakiego kierunku studiów szukasz?

Systemy mechatroniczne w rolnictwie precyzyjnym

Systemy Mechatroniczne w Rolnictwie Precyzyjnym to kierunek interdyscyplinarny realizowany w dwóch uczelniach akademickich – Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Politechnice Warszawskiej.

Zakres kształcenia łączy wiedzę z obszaru nauk przyrodniczych i technicznych. Rozbudowane moduły edukacyjne obejmujące zagadnienia rolnictwa precyzyjnego uzupełnione zostały o wiedzę z zakresu mechatroniki.

Kierunek jest odpowiedzią na szybko rosnące zapotrzebowanie gospodarki na specjalistów potrafiących konstruować i obsługiwać układy mechatroniczne w rozbudowanych systemach rolnictwa precyzyjnego.

Absolwenci kierunku Systemy Mechatroniczne w Rolnictwie Precyzyjnym posiadają umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechatroniki zaimplementowanej dla potrzeb technologii rolnictwa precyzyjnego. Są przygotowani do projektowania i obsługi urządzeń wykorzystywanych w rolnictwie precyzyjnym, ze szczególnym naciskiem na monitorowanie i zarządzanie zmiennością parametrów gleby, roślin uprawnych, produkcji zwierzęcej; wykorzystania technologii teledetekcji oraz przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych stosowanych w systemach produkcji roślinnej; obsługi sprzętu mechanicznego, informatycznego, elektrycznego, elektronicznego, optoelektronicznego na etapie jego eksploatacji oraz przygotowania do wykorzystania w różnych warunkach produkcji.

Absolwenci Systemów Mechatronicznych w Rolnictwie Precyzyjnym mogą podjąć pracę:

 • biurach konstrukcyjnych i ośrodkach badawczo-rozwojowych producentów urządzeń automatyki, wykorzystywanych w maszynach rolniczych,
 • przedsiębiorstwach świadczących usługi serwisowe kompletowania systemów telematycznych dla rozwiązań wykorzystywanych w obszarze produkcji przyrodniczej,
 • przedsiębiorstwach wyspecjalizowanych w produkcji i obrocie sprzętem rolniczym,
 • stacjach serwisowych i diagnostycznych,
 • jednostkach świadczących usługi z zakresu technik rolnictwa precyzyjnego,
 • sektorze firm świadczących usługi na rzecz rolnictwa,
 • korporacjach rolniczych lub specjalistycznych gospodarstwach rolnych,
 • firmach i organizacjach wspierających modernizację rolnictwa,
 • ośrodkach naukowych i naukowo-badawczych,
 • ośrodkach doradztwa rolniczego jako konsultant wdrażania rolnictwa precyzyjnego,
 • izbach rolniczych,
 • administracji samorządowej i gospodarczej.

Dla kogo studia na kierunku systemy mechatroniczne w rolnictwie precyzyjnym

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku systemy mechatroniczne w rolnictwie precyzyjnym

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku systemy mechatroniczne w rolnictwie precyzyjnym

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku systemy mechatroniczne w rolnictwie precyzyjnym

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku systemy mechatroniczne w rolnictwie precyzyjnym

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku systemy mechatroniczne w rolnictwie precyzyjnym

Jakie uczelnie oferują kierunek systemy mechatroniczne w rolnictwie precyzyjnym

W których miastach można studiować kierunek systemy mechatroniczne w rolnictwie precyzyjnym

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu