Jakiego kierunku studiów szukasz?

Systemy mechatroniczne w rolnictwie precyzyjnym

Systemy mechatroniczne w rolnictwie precyzyjnym to kierunek interdyscyplinarny realizowany w dwóch uczelniach akademickich – Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Politechnice Warszawskiej.

Zakres kształcenia łączy wiedzę z obszaru nauk przyrodniczych i technicznych. Rozbudowane moduły edukacyjne obejmujące zagadnienia rolnictwa precyzyjnego uzupełnione zostały o wiedzę z zakresu mechatroniki.

Absolwenci kierunku Systemy mechatroniczne w rolnictwie precyzyjnym posiadają umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechatroniki zaimplementowanej dla potrzeb technologii rolnictwa precyzyjnego. Są przygotowani do projektowania i obsługi urządzeń wykorzystywanych w rolnictwie precyzyjnym, ze szczególnym naciskiem na monitorowanie i zarządzanie zmiennością parametrów gleby, roślin uprawnych, produkcji zwierzęcej; wykorzystania technologii teledetekcji oraz przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych stosowanych w systemach produkcji roślinnej; obsługi sprzętu mechanicznego, informatycznego, elektrycznego, elektronicznego, optoelektronicznego na etapie jego eksploatacji oraz przygotowania do wykorzystania w różnych warunkach produkcji.

Dla kogo studia na kierunku systemy mechatroniczne w rolnictwie precyzyjnym

Na kierunku odnajdą się osoby o umysłach ścisłych, predyspozycjach technicznych.

Program kształcenia na kierunku systemy mechatroniczne w rolnictwie precyzyjnym

Program studiów obejmuje przedmioty kształcenia ogólnego oraz kierunkowego.

Studenci odbywają praktyki zawodowe.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku systemy mechatroniczne w rolnictwie precyzyjnym

Zasady rekrutacji należy sprawdzać na stronach internetowych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku systemy mechatroniczne w rolnictwie precyzyjnym

Absolwenci Systemów Mechatronicznych w Rolnictwie Precyzyjnym mogą podjąć pracę:

 • biurach konstrukcyjnych i ośrodkach badawczo-rozwojowych producentów urządzeń automatyki, wykorzystywanych w maszynach rolniczych,
 • przedsiębiorstwach świadczących usługi serwisowe kompletowania systemów telematycznych dla rozwiązań wykorzystywanych w obszarze produkcji przyrodniczej,
 • przedsiębiorstwach wyspecjalizowanych w produkcji i obrocie sprzętem rolniczym,
 • stacjach serwisowych i diagnostycznych,
 • jednostkach świadczących usługi z zakresu technik rolnictwa precyzyjnego,
 • sektorze firm świadczących usługi na rzecz rolnictwa,
 • korporacjach rolniczych lub specjalistycznych gospodarstwach rolnych,
 • firmach i organizacjach wspierających modernizację rolnictwa,
 • ośrodkach naukowych i naukowo-badawczych,
 • ośrodkach doradztwa rolniczego jako konsultant wdrażania rolnictwa precyzyjnego,
 • izbach rolniczych,
 • administracji samorządowej i gospodarczej.

Opinie o kierunku systemy mechatroniczne w rolnictwie precyzyjnym

Kierunek jest odpowiedzią na szybko rosnące zapotrzebowanie gospodarki na specjalistów potrafiących konstruować i obsługiwać układy mechatroniczne w rozbudowanych systemach rolnictwa precyzyjnego. Z uwagi na dynamiczną modernizację gospodarstw rolnych i sektora firm świadczących usługi na rzecz rolnictwa, poszukiwani są eksperci z zakresu projektowania, obsługi i eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych, które zawierają coraz więcej komponentów mechatronicznych i elektronicznych. Ten kierunek rozwoju jest widoczny na całym świecie i wielu ekspertów wyraża opinię, iż w najbliższych latach większość produkcji rolniczej będzie obsługiwana przez systemy automatyczne.

Kierunki pokrewne do kierunku systemy mechatroniczne w rolnictwie precyzyjnym

Jakie uczelnie oferują kierunek systemy mechatroniczne w rolnictwie precyzyjnym

W których miastach można studiować kierunek systemy mechatroniczne w rolnictwie precyzyjnym

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet Gdański
Politechnika Łódzka
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie