Jakiego kierunku studiów szukasz?

Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych

Mechatronika jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy stanowiącą połączenie mechaniki, elektroniki i elektrotechniki, informatyki, inżynierii sterowania i analizy sygnałów. Obejmuje programowalne urządzenia i systemy elektromechaniczne z wbudowaną strukturą sensorów, współpracujące z systemem przetwarzania sygnałów oraz z zespołami urządzeń komunikacyjnych i wykonawczych.

Studia na kierunku Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych mają wyposażyć we wszechstronne przygotowanie informatyczne (języki programowania, systemy operacyjne, bazy danych, sieci komputerowe) i elektroniczne (akwizycja i przetwarzanie sygnałów, teleinformatyka, elektronika) niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie inżyniera mechatronika.

Studenci mają możliwość wyboru jednej z dwóch proponowanych na kierunku specjalności:

 • mechatronika maszyn roboczych,
 • mechatronika pojazdów.

Ponadto, w ramach tych specjalności istnieje możliwość wyboru indywidualnego programu studiów ze specjalizacją - pojazdy szynowe.

Są to studia I i II stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku mechatronika pojazdów i maszyn roboczych

To kierunek studiów dla osób intersujących się naukami ścisłymi, posiadających techniczny umysł, umiejętności konstruktorskie i predyspozycje do twórczego rozwiązywania problemów, pasjonujących się zagadnieniami związanymi z elektroniką, mechaniką i informatyką.

Program kształcenia na kierunku mechatronika pojazdów i maszyn roboczych

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • algebra
 • analiza
 • materiały konstrukcyjne
 • fizyka
 • chemia
 • równania różniczkowe
 • podstawy zapisu konstrukcji z elementami geometrii wykreślnej
 • technologia
 • mechanika ogólna
 • teoria maszyn i podstaw automatyki
 • podstawy konstrukcji maszyn
 • drgania mechaniczne
 • termodynamika
 • układy elektroniczne w systemach sterowania i regulacji
 • napędy elektryczne
 • komputerowe systemy w mechatronice
 • konstrukcje inteligentne.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku mechatronika pojazdów i maszyn roboczych

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia I stopnia to:

 • matematyka,
 • przedmiot do wyboru,
 • język obcy.

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się kandydaci z dyplomem studiów I stopnia uzyskanym na kierunkach: automatyka i robotyka; automatyka i robotyka stosowana; automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych; automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa; mechanika i budowa maszyn; mechanika i projektowanie maszyn; mechanika pojazdów i maszyn roboczych; robotyka i automatyka. Rekrutacja na studia II stopnia odbywa się w oparciu o: złożone dokumenty i rozmowę kwalifikacyjną.

Szczegółowe zasady rekrutacji są zamieszczone na stronie uczelni prowadzącej ten kierunek.

Perspektywy pracy po kierunku mechatronika pojazdów i maszyn roboczych

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • przemyśle motoryzacyjny,
 • przemyśle automatyki i sterowania,
 • przemyśle robotyki,
 • przemyśle maszyn budowlanych, drogowych i transportu,
 • transporcie samochodowy i kolejowy,
 • energetyce,
 • lotnictwie.

Opinie o kierunku mechatronika pojazdów i maszyn roboczych

Kierunki pokrewne do kierunku mechatronika pojazdów i maszyn roboczych

Jakie uczelnie oferują kierunek mechatronika pojazdów i maszyn roboczych

W których miastach można studiować kierunek mechatronika pojazdów i maszyn roboczych

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet Szczeciński
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni