Jakiego kierunku studiów szukasz?

Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych

Kierunek Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych ma na celu wyposażyć studentów w interdyscyplinarną wiedzę z zakresu mechaniki, elektroniki i elektrotechniki, informatyki, inżynierii sterowania i analizy sygnałów.

Jaką wiedzę zyskasz po kierunku Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych?

Program studiów obejmuje programowalne urządzenia i systemy elektromechaniczne z wbudowaną strukturą sensorów, współpracujące z systemem przetwarzania sygnałów oraz z zespołami urządzeń komunikacyjnych i wykonawczych.

Istotną cechą urządzeń mechatronicznych jest zdolność do wiernego przetwarzania informacji przekazywanej w formie sygnałów (elektrycznych, mechanicznych, optycznych, biologicznych i innych) oraz wysoki stopień automatyzacji.

Po ukończeniu studiów absolwent będzie potrafił:

 • zastosować podstawową wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz technik pomiarów i analizy sygnałów;
 • integrować tą wiedzę w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji maszyn i pojazdów.

Gdzie praca po kierunku Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych?

Potencjalne miejsca zatrudnienia po ukończeniu studiów to:

 • przemysł motoryzacyjny
 • przemysł automatyki i sterowania
 • przemysł robotyki
 • przemysł maszyn budowlanych, drogowych i transportu bliskiego
 • firmy z innych gałęzi gospodarki (transport samochodowy i kolejowy, energetyka, lotnictwo)
 • praca związana z projektowaniem, produkcją, użytkowaniem, obsługą i nadzorem.

Dla kogo studia na kierunku mechatronika pojazdów i maszyn roboczych

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku mechatronika pojazdów i maszyn roboczych

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku mechatronika pojazdów i maszyn roboczych

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku mechatronika pojazdów i maszyn roboczych

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku mechatronika pojazdów i maszyn roboczych

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku mechatronika pojazdów i maszyn roboczych

Jakie uczelnie oferują kierunek mechatronika pojazdów i maszyn roboczych

W których miastach można studiować kierunek mechatronika pojazdów i maszyn roboczych

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu