Jakiego kierunku studiów szukasz?

Mechatronics of vehicles and construction machinery

Mechatronika to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy stanowiąca integrację takich dziedzin jak mechanika, elektronika i elektrotechnika, informatyka, inżynieria sterowania oraz analiza sygnałów. Obejmuje programowalne urządzenia i systemy elektromechaniczne z wbudowaną strukturą sensorów, współpracujące z systemem przetwarzania sygnałów oraz z zespołami urządzeń komunikacyjnych i wykonawczych.

Istotną cechą urządzeń mechatronicznych jest zdolność do wiernego przetwarzania informacji przekazywanej w formie sygnałów (elektrycznych, mechanicznych, optycznych, biologicznych i innych) oraz wysoki stopień automatyzacji.

Kierunek Mechatronics of Vehicles and Construction Machinery (polski odpowiednik: mechatronika pojazdów i maszyn roboczych) prowadzony jest w języku angielskim. Jego studentom umożliwia się maksymalnie szeroki, praktyczny kontakt z najnowocześniejszą aparaturą, metodami obliczeniowymi i projektowymi oraz nowoczesnymi technologiami materiałowymi. Duża część zajęć prowadzona jest w formie seminariów i laboratoriów - taki tryb nauki pozwala na przygotowanie studentów do samodzielnego formułowania oraz rozwiązywania konkretnych zadań w różnych obszarach zastosowania mechatroniki w inżynierii mechanicznej.

W ramach kierunku prowadzone są dwie specjalizacje:

 • Mechatronics of Construction Machinery (mechatronika maszyn roboczych)
 • Vehicle Mechatronics (mechatronika pojazdów).

Dla kogo studia na kierunku mechatronics of vehicles and construction machinery

To studia dla ścisłych umysłów, biegle władających językiem angielskim.

Program kształcenia na kierunku mechatronics of vehicles and construction machinery

Przykładowe przedmioty wykładane w ramach kierunku:

 • mechanika ogólna
 • wytrzymałość materiałów
 • elektrotechnika i elektronika
 • teoria maszyn i podstaw automatyki
 • metrologia i zamienność
 • mechanika płynów
 • zaawansowane modelowanie geometryczne
 • wprowadzenie do mechatroniki
 • wprowadzenie do systemów mikroprocesorowych
 • podstawy konstrukcji maszyn
 • projektowanie podstaw konstrukcji maszyn
 • drgania mechaniczne
 • termodynamika
 • laboratorium mechaniki płynów
 • pomiary wielkości dynamicznych
 • inżynieria programowania
 • układy elektroniczne w systemach sterowania i regulacji
 • mechatroniczne systemy sensoryczne i wykonawcze
 • systemy automatyki
 • napędy elektryczne
 • silniki spalinowe
 • podstawy napędów hydraulicznych. i pneumatycznych
 • pojazdy
 • maszyny robocze
 • laboratorium pomiarów wielkości dynamicznych
 • wprowadzenie do przetwarzania obrazów
 • komputerowe systemy w mechatronice
 • podstawy projektowania systemów mechatronicznych
 • konstrukcje inteligentne
 • wprowadzenie do robotyki / naprawa mechatronicznych systemów pojazdów.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku mechatronics of vehicles and construction machinery

Najlepiej punktowane przedmioty to matematyka oraz fizyka. Nieco mniej punktowana jest informatyka, najmniej punktów uzyskać można z chemii, biologii i języka obcego.

Perspektywy pracy po kierunku mechatronics of vehicles and construction machinery

Absolwentów tego kierunku może zatrudnić:

 • przemysł motoryzacyjny
 • przemysł automatyki i sterowania
 • przemysł robotyki
 • przemysł maszyn budowlanych, drogowych i transportu bliskiego
 • firmy z innych gałęzi gospodarki (transport samochodowy i kolejowy, energetyka, lotnictwo)
 • praca związana z projektowaniem, produkcją, użytkowaniem, obsługą i nadzorem.

Opinie o kierunku mechatronics of vehicles and construction machinery

Wiedza mechatroniczna znajduje zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach.

Absolwenci uzyskują interdyscyplinarne wykształcenie.

Fakt ukończenia anglojęzycznych studiów dodatkowo zwiększa szanse na znalezienie zatrudnienia za granicą.

Kierunki pokrewne do kierunku mechatronics of vehicles and construction machinery

Jakie uczelnie oferują kierunek mechatronics of vehicles and construction machinery

W których miastach można studiować kierunek mechatronics of vehicles and construction machinery

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Politechnika Lubelska
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu