Jakiego kierunku studiów szukasz?

Mechatronics of vehicles and construction machinery

Mechatronika to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy stanowiąca integrację takich dziedzin jak mechanika, elektronika i elektrotechnika, informatyka, inżynieria sterowania oraz analiza sygnałów. Obejmuje programowalne urządzenia i systemy elektromechaniczne z wbudowaną strukturą sensorów, współpracujące z systemem przetwarzania sygnałów oraz z zespołami urządzeń komunikacyjnych i wykonawczych.

Istotną cechą urządzeń mechatronicznych jest zdolność do wiernego przetwarzania informacji przekazywanej w formie sygnałów (elektrycznych, mechanicznych, optycznych, biologicznych i innych) oraz wysoki stopień automatyzacji.

Kierunek Mechatronics of Vehicles and Construction Machinery (polski odpowiednik: mechatronika pojazdów i maszyn roboczych) prowadzony jest w języku angielskim. Jego studentom umożliwia się maksymalnie szeroki, praktyczny kontakt z najnowocześniejszą aparaturą, metodami obliczeniowymi i projektowymi oraz nowoczesnymi technologiami materiałowymi. Duża część zajęć prowadzona jest w formie seminariów i laboratoriów - taki tryb nauki pozwala na przygotowanie studentów do samodzielnego formułowania oraz rozwiązywania konkretnych zadań w różnych obszarach zastosowania mechatroniki w inżynierii mechanicznej.

W ramach kierunku prowadzone są dwie specjalizacje:

 • Mechatronics of Construction Machinery (mechatronika maszyn roboczych)
 • Vehicle Mechatronics (mechatronika pojazdów).

Dla kogo studia na kierunku mechatronics of vehicles and construction machinery

To studia dla ścisłych umysłów, biegle władających językiem angielskim.

Program kształcenia na kierunku mechatronics of vehicles and construction machinery

Przykładowe przedmioty wykładane w ramach kierunku:

 • mechanika ogólna
 • wytrzymałość materiałów
 • elektrotechnika i elektronika
 • teoria maszyn i podstaw automatyki
 • metrologia i zamienność
 • mechanika płynów
 • zaawansowane modelowanie geometryczne
 • wprowadzenie do mechatroniki
 • wprowadzenie do systemów mikroprocesorowych
 • podstawy konstrukcji maszyn
 • projektowanie podstaw konstrukcji maszyn
 • drgania mechaniczne
 • termodynamika
 • laboratorium mechaniki płynów
 • pomiary wielkości dynamicznych
 • inżynieria programowania
 • układy elektroniczne w systemach sterowania i regulacji
 • mechatroniczne systemy sensoryczne i wykonawcze
 • systemy automatyki
 • napędy elektryczne
 • silniki spalinowe
 • podstawy napędów hydraulicznych. i pneumatycznych
 • pojazdy
 • maszyny robocze
 • laboratorium pomiarów wielkości dynamicznych
 • wprowadzenie do przetwarzania obrazów
 • komputerowe systemy w mechatronice
 • podstawy projektowania systemów mechatronicznych
 • konstrukcje inteligentne
 • wprowadzenie do robotyki / naprawa mechatronicznych systemów pojazdów.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku mechatronics of vehicles and construction machinery

Najlepiej punktowane przedmioty to matematyka oraz fizyka. Nieco mniej punktowana jest informatyka, najmniej punktów uzyskać można z chemii, biologii i języka obcego.

Perspektywy pracy po kierunku mechatronics of vehicles and construction machinery

Absolwentów tego kierunku może zatrudnić:

 • przemysł motoryzacyjny
 • przemysł automatyki i sterowania
 • przemysł robotyki
 • przemysł maszyn budowlanych, drogowych i transportu bliskiego
 • firmy z innych gałęzi gospodarki (transport samochodowy i kolejowy, energetyka, lotnictwo)
 • praca związana z projektowaniem, produkcją, użytkowaniem, obsługą i nadzorem.

Opinie o kierunku mechatronics of vehicles and construction machinery

Wiedza mechatroniczna znajduje zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach.

Absolwenci uzyskują interdyscyplinarne wykształcenie.

Fakt ukończenia anglojęzycznych studiów dodatkowo zwiększa szanse na znalezienie zatrudnienia za granicą.

Kierunki pokrewne do kierunku mechatronics of vehicles and construction machinery

Jakie uczelnie oferują kierunek mechatronics of vehicles and construction machinery

W których miastach można studiować kierunek mechatronics of vehicles and construction machinery

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański