Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria mechatroniczna

Studia na kierunku Inżynieria Mechatroniczna przekazują wiedzę z zakresu mechaniki, elektroniki i informatyki wraz z podstawami automatyki i techniki sterowania.

Programy zajęć opracowano tak, aby zapoznać studentów z dynamicznie rozwijającymi się dziedzinami nauki i techniki, a jednocześnie przekazać im wszechstronną wiedzę podstawową, dającą możliwość swobodnego poruszania się na wymagającym rynku pracy.

Co potrafi absolwent kierunku Inżynieria Mechatroniczna?

 • Wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, a także symulacje komputerowe do analizy i oceny działania elementów systemów mechatronicznych (elektronicznych i optoelektronicznych)
 • Opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego
 • Dobrać i zastosować w sposób praktyczny odpowiednie narzędzia, programy oraz metody i algorytmy numeryczne do rozwiązywania typowych zagadnień z dziedziny projektowania numerycznego w inżynierii
 • Projektować i oprogramować komputerowe systemy pomiarowe wykorzystujące różne interfejsy komunikacyjne
 • Wykonać samodzielnie podstawowe czynności związane z wykonywaniem połączeń elektrycznych czy montażem i demontażem struktur na płytkach obwodów drukowanych.
Dla kogo studia na kierunku inżynieria mechatroniczna
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku inżynieria mechatroniczna
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria mechatroniczna

W procesie rekrutacji brane są pod uwagę zazwyczaj przedmioty maturalne: język obcy nowożytny, matematyka, fizyka, informatyka.

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria mechatroniczna

Absolwent kierunku inżynieria mechatroniczna znajdzie zatrudnienie w:

 • biurach projektowych i ośrodkach badawczych
 • firmach produkujących i eksploatujących urządzenia mechatroniczne
 • zespołach zajmujących się projektowaniem urządzeń mechatronicznych
Opinie o kierunku inżynieria mechatroniczna
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria mechatroniczna
Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria mechatroniczna
W których miastach można studiować kierunek inżynieria mechatroniczna
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu