Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynie­ria i au­to­ma­ty­zacja w prze­myśle drzew­nym

Studia o profilu praktycznym na kierunku Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym realizowane są w Zamiejscowym Wydziale Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku. Uczelnia podpisała umowę z firmą Kronospan Polska, która liczy na dobrze wyszkolonych absolwentów branży drzewnej.

Udział przedsiębiorców jako potencjalnych pracodawców dla przyszłych absolwentów przygotowanych pod potrzeby przedsiębiorstw jest naturalnym dopełnieniem procesu kształcenia.

W programie studiów przewidziano:

 • zajęcia dydaktyczne: w siedzibie Wydziału Przemysłu Drzewnego w Szczecinku
 • część zajęć praktyczno-laboratoryjnych w specjalistycznych laboratoriach politechniki w Koszalinie (chemia, fizyka, automatyka, elektronika, materiałoznawstwo, wzornictwo, mechanika)
 • zajęcia praktyczne: na udządzeniach i technologiach obróbki drewna w firmie Kronospan

Na kierunku Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym oferowane są specjalności:

 • Eksploatacja urządzeń
 • Automatyka
 • Informatyka produkcji
 • Technologia obróbki drewna
 • Meblarstwo
 • Chemiczne technologie obróbki drewna

Dla kogo studia na kierunku inżynie­ria i au­to­ma­ty­zacja w prze­myśle drzew­nym

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku inżynie­ria i au­to­ma­ty­zacja w prze­myśle drzew­nym

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynie­ria i au­to­ma­ty­zacja w prze­myśle drzew­nym

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku inżynie­ria i au­to­ma­ty­zacja w prze­myśle drzew­nym

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku inżynie­ria i au­to­ma­ty­zacja w prze­myśle drzew­nym

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku inżynie­ria i au­to­ma­ty­zacja w prze­myśle drzew­nym

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynie­ria i au­to­ma­ty­zacja w prze­myśle drzew­nym

W których miastach można studiować kierunek inżynie­ria i au­to­ma­ty­zacja w prze­myśle drzew­nym

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu