Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynie­ria i au­to­ma­ty­zacja w prze­myśle drzew­nym

Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym to kierunek o profilu ściśle praktycznym. Rozwój polskiego rynku meblarskiego powoduje wzrost zapotrzebowania na inżynierów posiadających wiedzę i umiejętności pozwalające na projektowanie, użytkowanie i eksploatację zinformatyzowanych i zautomatyzowanych linii produkcyjnych. Dlatego też opisywany kierunek powstał z inicjatywy i przy współudziale firm z branży drzewnej.

Student wybierający te studia zdobędzie wykształcenie inżyniera w obszarze nauk inżynieryjno-technicznych. Będzie się uczyć między innymi zagadnień związanych z automatyzacją procesów przemysłowych, wraz z projektowaniem konstrukcji i wyrobów z uwzględnieniem specyfiki przemysłu meblarskiego.

Kierunek oferuje specjalności:

 • automatyka i utrzymanie ruchu (w ramach której studenci uzyskują praktyczną wiedzę dotyczącą projektowania i konstrukcji układów automatyki, programowania i obsługi systemów informatycznych odpowiedzialnych za sterowanie liniami produkcyjnymi)
 • produkcja i projektowanie w przemyśle drzewnym (której studenci moją możliwość uzyskania wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie obsługi linii technologicznych oraz wiedzę dotyczącą procesów przemysłu drzewnego).

Dla kogo studia na kierunku inżynie­ria i au­to­ma­ty­zacja w prze­myśle drzew­nym

To kierunek dla osób, które chcą zdobyć konkretne techniczne wykształcenie w ściśle określonej branży. Dla tych, którzy swoje studenckie lata chcą spędzić poza dużym miastem.

Program kształcenia na kierunku inżynie­ria i au­to­ma­ty­zacja w prze­myśle drzew­nym

Program studiów przewiduje takie przedmioty jak:

 • algorytmy i metody numeryczne
 • chemia nieorganiczna i organiczna
 • gospodarka leśna i jej produkty
 • podstawy fizyki
 • automatyka
 • eksploatacja maszyn w przemyśle drzewnym
 • gospodarka odpadami w przemyśle drzewnym
 • laboratorium automatyki
 • miernictwo przemysłowe
 • modelowanie konstrukcji technicznych
 • podstawy eksploatacji technicznej
 • grafika inżynierska
 • termodynamika techniczna.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynie­ria i au­to­ma­ty­zacja w prze­myśle drzew­nym

Uczelnia nie wyszczególnia żadnych punktowanych przedmiotów maturalnych.

Perspektywy pracy po kierunku inżynie­ria i au­to­ma­ty­zacja w prze­myśle drzew­nym

Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do pracy w zakładach przemysłu drzewnego na stanowiskach związanych z automatyzacją procesów technologicznych, eksploatacją maszyn, technologią produkcji, utrzymaniem ruchu oraz projektowaniem i wytwarzaniem mebli.

Opinie o kierunku inżynie­ria i au­to­ma­ty­zacja w prze­myśle drzew­nym

Kierunki pokrewne do kierunku inżynie­ria i au­to­ma­ty­zacja w prze­myśle drzew­nym

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynie­ria i au­to­ma­ty­zacja w prze­myśle drzew­nym

W których miastach można studiować kierunek inżynie­ria i au­to­ma­ty­zacja w prze­myśle drzew­nym

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu