Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria rolnicza i leśna

Inżynieria rolnicza i leśna to kierunek o charakterze techniczno-przyrodniczym.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu projektowania maszyn i procesów technologicznych oraz wiedzy i umiejętności w zakresie eksploatacji obiektów technicznych, ich diagnostyki i naprawy, a także szczegółowej wiedzy i umiejętności związanych z projektowaniem i nadzorowaniem procesów i systemów produkcyjnych nowoczesnego rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego i leśnictwa.

Duży nacisk położony jest na praktykę. Dostępne są m.in. laboratoria:

 • badania silników spalinowych - hamownia silnikowa
 • maszyn elektrycznych, w tym silników elektrycznych
 • badania pojazdów - hamownia podwoziowa
 • paliw konwencjonalnych i odnawialnych
 • technik aplikacji agrochemikaliów
 • odnawialnych źródeł energii - układy fotowoltaiczne i ogniwa paliwowe
 • nawożenia mineralnego
 • doju - konwencjonalne i zaawansowane urządzenia udojowe i ich diagnostyka, systemy sterowania i zarządzania oborą
 • sterowania mikroklimatem obiektów inwentarskich
 • transportu ciągłego
 • suszarnictwa
 • przechowalnictwa materiałów biologicznych.

W trakcie drugiego roku kandydaci wybierają specjalności spośród:

 • inżynieria żywności
 • technika motoryzacyjna i energetyka
 • odnawialne źródła energii i ekoenergetyka.

Studia realizowane są na poziomie inżynierskim i magisterskim.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria rolnicza i leśna

Kierunek jest propozycją dla osób o predyspozycjach technicznych.

Wybierają go osoby zainteresowane w przyszłości wykonywaniem zadań inżynierskich z zakresu techniki rolniczej, leśnej oraz przetwórstwa rolno-spożywczego.

Program kształcenia na kierunku inżynieria rolnicza i leśna

Program studiów obejmuje treści dotyczące:

 • konstrukcji maszyn
 • elektrotechniki i elektroniki
 • automatyki
 • techniki cieplnej i gospodarki energetycznej
 • produkcji rolniczej i leśnej
 • technologii żywności
 • pojazdów rolniczych i leśnych
 • maszynoznawstwa oraz eksploatacji maszyn rolniczych, leśnych i przetwórstwa spożywczego
 • organizacji produkcji rolniczej i usług
 • zarządzania i logistyki w przedsiębiorstwie.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria rolnicza i leśna

Przedmioty uwzględniane podczas rekrutacji to:

 • język obcy

jeden przedmiot wybrany spośród:

 • matematyka
 • fizyka i astronomia
 • chemia
 • informatyka
 • biologia
 • geografia.

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria rolnicza i leśna

Absolwenci kierunku posiadają kompetencje do pracy w:

 • zakładach produkcyjnych i naprawczych maszyn rolniczych, ogrodniczych i leśnych
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją urządzeń i systemów OZE
 • firmach pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych
 • przedsiębiorstw zajmujących się obrotem energią na rynkach lokalnych
 • zakładach projektowania maszyn i urządzeń dla potrzeb produkcji rolniczej
 • instytucjach handlowych sprzedaży sprzętu dla rolnictwa, leśnictwa oraz przetwórstwa żywności
 • przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem produktów rolniczych i obrotem żywności.

Opinie o kierunku inżynieria rolnicza i leśna

Interdyscyplinarne wykształcenie uzyskane na kierunku inżynieria rolnicza i leśna umożliwi absolwentom pracę na stanowiskach inżynierskich w różnych gałęziach produkcji, szczególnie w tych, które realizują zadania produkcyjne i eksploatują nowoczesne zautomatyzowane urządzenia techniczne w rolnictwie, gospodarce żywnościowej i leśnej, energetyce, inżynierii środowiska oraz transporcie i spedycji.

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria rolnicza i leśna

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria rolnicza i leśna

W których miastach można studiować kierunek inżynieria rolnicza i leśna

Komentarze (1)

Lech
Jak się studiuje na tym kierunku? To jest to samo co technika rolnicza i leśna na innych uczelniach?
22.12.2019

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Gdański
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Piotrkowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie