Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria rolnicza i leśna

Inżynieria rolnicza i leśna to kierunek o charakterze techniczno-przyrodniczym.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu projektowania maszyn i procesów technologicznych oraz wiedzy i umiejętności w zakresie eksploatacji obiektów technicznych, ich diagnostyki i naprawy, a także szczegółowej wiedzy i umiejętności związanych z projektowaniem i nadzorowaniem procesów i systemów produkcyjnych nowoczesnego rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego i leśnictwa.

Duży nacisk położony jest na praktykę. Dostępne są m.in. laboratoria:

 • badania silników spalinowych - hamownia silnikowa
 • maszyn elektrycznych, w tym silników elektrycznych
 • badania pojazdów - hamownia podwoziowa
 • paliw konwencjonalnych i odnawialnych
 • technik aplikacji agrochemikaliów
 • odnawialnych źródeł energii - układy fotowoltaiczne i ogniwa paliwowe
 • nawożenia mineralnego
 • doju - konwencjonalne i zaawansowane urządzenia udojowe i ich diagnostyka, systemy sterowania i zarządzania oborą
 • sterowania mikroklimatem obiektów inwentarskich
 • transportu ciągłego
 • suszarnictwa
 • przechowalnictwa materiałów biologicznych.


W trakcie drugiego roku kandydaci wybierają specjalności spośród:

 • inżynieria żywności
 • technika motoryzacyjna i energetyka
 • odnawialne źródła energii i ekoenergetyka.

Studia realizowane są na poziomie inżynierskim i magisterskim.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria rolnicza i leśna

Kierunek jest propozycją dla osób o predyspozycjach technicznych.

Wybierają go osoby zainteresowane w przyszłości wykonywaniem zadań inżynierskich z zakresu techniki rolniczej, leśnej oraz przetwórstwa rolno-spożywczego.

Program kształcenia na kierunku inżynieria rolnicza i leśna

Program studiów obejmuje treści dotyczące:

 • konstrukcji maszyn
 • elektrotechniki i elektroniki
 • automatyki
 • techniki cieplnej i gospodarki energetycznej
 • produkcji rolniczej i leśnej
 • technologii żywności
 • pojazdów rolniczych i leśnych
 • maszynoznawstwa oraz eksploatacji maszyn rolniczych, leśnych i przetwórstwa spożywczego
 • organizacji produkcji rolniczej i usług
 • zarządzania i logistyki w przedsiębiorstwie.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria rolnicza i leśna

Przedmioty uwzględniane podczas rekrutacji to:

 • język obcy

jeden przedmiot wybrany spośród:

 • matematyka
 • fizyka i astronomia
 • chemia
 • informatyka
 • biologia
 • geografia.

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria rolnicza i leśna

Absolwenci kierunku posiadają kompetencje do pracy w:

 • zakładach produkcyjnych i naprawczych maszyn rolniczych, ogrodniczych i leśnych
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją urządzeń i systemów OZE
 • firmach pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych
 • przedsiębiorstw zajmujących się obrotem energią na rynkach lokalnych
 • zakładach projektowania maszyn i urządzeń dla potrzeb produkcji rolniczej
 • instytucjach handlowych sprzedaży sprzętu dla rolnictwa, leśnictwa oraz przetwórstwa żywności
 • przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem produktów rolniczych i obrotem żywności.

Opinie o kierunku inżynieria rolnicza i leśna

Interdyscyplinarne wykształcenie uzyskane na kierunku inżynieria rolnicza i leśna umożliwi absolwentom pracę na stanowiskach inżynierskich w różnych gałęziach produkcji, szczególnie w tych, które realizują zadania produkcyjne i eksploatują nowoczesne zautomatyzowane urządzenia techniczne w rolnictwie, gospodarce żywnościowej i leśnej, energetyce, inżynierii środowiska oraz transporcie i spedycji.

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria rolnicza i leśna

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria rolnicza i leśna

W których miastach można studiować kierunek inżynieria rolnicza i leśna

Komentarze (1)

Lech
Jak się studiuje na tym kierunku? To jest to samo co technika rolnicza i leśna na innych uczelniach?
22.12.2019

Zobacz również

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu