Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria rolnicza i leśna

Inżynieria rolnicza i leśna to kierunek o charakterze techniczno-przyrodniczym.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu projektowania maszyn i procesów technologicznych oraz wiedzy i umiejętności w zakresie eksploatacji obiektów technicznych, ich diagnostyki i naprawy, a także szczegółowej wiedzy i umiejętności związanych z projektowaniem i nadzorowaniem procesów i systemów produkcyjnych nowoczesnego rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego i leśnictwa.

Duży nacisk położony jest na praktykę. Dostępne są m.in. laboratoria:

 • badania silników spalinowych - hamownia silnikowa
 • maszyn elektrycznych, w tym silników elektrycznych
 • badania pojazdów - hamownia podwoziowa
 • paliw konwencjonalnych i odnawialnych
 • technik aplikacji agrochemikaliów
 • odnawialnych źródeł energii - układy fotowoltaiczne i ogniwa paliwowe
 • nawożenia mineralnego
 • doju - konwencjonalne i zaawansowane urządzenia udojowe i ich diagnostyka, systemy sterowania i zarządzania oborą
 • sterowania mikroklimatem obiektów inwentarskich
 • transportu ciągłego
 • suszarnictwa
 • przechowalnictwa materiałów biologicznych.

W trakcie drugiego roku kandydaci wybierają specjalności spośród:

 • inżynieria żywności
 • technika motoryzacyjna i energetyka
 • odnawialne źródła energii i ekoenergetyka.

Studia realizowane są na poziomie inżynierskim i magisterskim.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria rolnicza i leśna

Kierunek jest propozycją dla osób o predyspozycjach technicznych.

Wybierają go osoby zainteresowane w przyszłości wykonywaniem zadań inżynierskich z zakresu techniki rolniczej, leśnej oraz przetwórstwa rolno-spożywczego.

Program kształcenia na kierunku inżynieria rolnicza i leśna

Program studiów obejmuje treści dotyczące:

 • konstrukcji maszyn
 • elektrotechniki i elektroniki
 • automatyki
 • techniki cieplnej i gospodarki energetycznej
 • produkcji rolniczej i leśnej
 • technologii żywności
 • pojazdów rolniczych i leśnych
 • maszynoznawstwa oraz eksploatacji maszyn rolniczych, leśnych i przetwórstwa spożywczego
 • organizacji produkcji rolniczej i usług
 • zarządzania i logistyki w przedsiębiorstwie.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria rolnicza i leśna

Przedmioty uwzględniane podczas rekrutacji to:

 • język obcy

jeden przedmiot wybrany spośród:

 • matematyka
 • fizyka i astronomia
 • chemia
 • informatyka
 • biologia
 • geografia.

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria rolnicza i leśna

Absolwenci kierunku posiadają kompetencje do pracy w:

 • zakładach produkcyjnych i naprawczych maszyn rolniczych, ogrodniczych i leśnych
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją urządzeń i systemów OZE
 • firmach pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych
 • przedsiębiorstw zajmujących się obrotem energią na rynkach lokalnych
 • zakładach projektowania maszyn i urządzeń dla potrzeb produkcji rolniczej
 • instytucjach handlowych sprzedaży sprzętu dla rolnictwa, leśnictwa oraz przetwórstwa żywności
 • przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem produktów rolniczych i obrotem żywności.

Opinie o kierunku inżynieria rolnicza i leśna

Interdyscyplinarne wykształcenie uzyskane na kierunku inżynieria rolnicza i leśna umożliwi absolwentom pracę na stanowiskach inżynierskich w różnych gałęziach produkcji, szczególnie w tych, które realizują zadania produkcyjne i eksploatują nowoczesne zautomatyzowane urządzenia techniczne w rolnictwie, gospodarce żywnościowej i leśnej, energetyce, inżynierii środowiska oraz transporcie i spedycji.

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria rolnicza i leśna

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria rolnicza i leśna

W których miastach można studiować kierunek inżynieria rolnicza i leśna

Komentarze (1)

Lech
Jak się studiuje na tym kierunku? To jest to samo co technika rolnicza i leśna na innych uczelniach?
22.12.2019

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Coventry University Wrocław
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Politechnika Opolska
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Poznańska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie