Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria rolno-spożywcza i leśna

Studia na kierunku Inżynieria rolno-spożywcza i leśna skupiają się na zagadnieniach dotyczących rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej i leśnej. Przedmioty realizowane w toku studiów mają dostarczyć umiejętności w zakresie przetwórstwa surowców i produktów rolno-spożywczych, nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych stosowanych w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym i leśnictwie, a także zagospodarowania i wykorzystania produktów ubocznych powstających w procesach produkcyjnych tej branży. Są to studia II stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria rolno-spożywcza i leśna

To propozycja dla osób pragnących zdobyć kompetencje przygotowujące do pracy w sektorze gospodarki żywnościowej.

Program kształcenia na kierunku inżynieria rolno-spożywcza i leśna

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • matematyka eksperymentalna
 • ogrodnictwo i szkółkarstwo leśne
 • procesy mikrobiologiczne w przetwórstwie rolno-spożywczym
 • zagospodarowanie produktów ubocznych przetwórstwa rolno-spożywczego
 • toksykologia surowców i produktów rolno-spożywczych
 • inżynieria przetwórstwa rolno-spożywczego
 • systemy rolnicze i leśne
 • alternatywne źródła energii
 • nawozy i nawożenie.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria rolno-spożywcza i leśna

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów I stopnia. Rekrutacja odbywa się w oparciu o złożenie wymaganych dokumentów. W przypadku przekroczenia limitu miejsc pod uwagę brana będzie:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów,
 • średnia ocen ze studiów.

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria rolno-spożywcza i leśna

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • sektorze rolno – spożywczym,
 • handlu maszynami rolniczymi,
 • szkolnictwie zawodowym,
 • zakładach naprawczo-usługowych,
 • biurach konstrukcyjnych,
 • branżowych instytutach naukowo-badawczych,
 • jednostkach samorządu terytorialnego.

Opinie o kierunku inżynieria rolno-spożywcza i leśna

„Ukończyłem studia licencjackie na pokrewnym kierunku, dlatego wybór był dla mnie oczywisty. Inżynieria rolno-spożywcza i leśna daje możliwość nie tylko podjęcia pracy związanej z produkcją rolną, ale także zatrudnienia w zakładach projektujących i produkujących maszyny rolnicze oraz leśne, właśnie z tą gałęzią przemysłu wiążę swoją przyszłość zawodową.”

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria rolno-spożywcza i leśna

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria rolno-spożywcza i leśna

W których miastach można studiować kierunek inżynieria rolno-spożywcza i leśna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu