Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego (makrokierunek)

Inżyniera i systemy gospodarowania rolniczego to makrokierunek będący połączeniem dwóch bloków tematycznych: produkcji roślinnej i mechanizacji rolnictwa. Kierunek łączy w sobie zagadnienia właściwe dla kierunków rolniczych z przedmiotami charakterystycznymi dla studiów technicznych.

Przykładowe przedmioty realizowane podczas kształcenia na kierunku inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego: agrometeorologia, gleboznawstwo i inżynieria środowiska, grafika inżynierska, mechanika techniczna, rynki rolnicze, maszynoznawstwo rolnicze i ogrodnicze, programy strukturalne i obsługa subwencji rolniczych, inżynieria rolniczych surowców energetycznych, teoria eksperymentu i elementy statystyki opisowej, gospodarka energetyczna, praktyka eksploatacyjna maszyn i urządzeń technicznych.

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów

Absolwent będzie posiadać podstawową wiedzę biologiczno-chemiczną i ekologiczną oraz z zakresu ekonomiki i zarządzania produkcją rolniczą. Zdobędzie także rozległą wiedzę inżynierską z zakresu eksploatacji i użytkowania obiektów technicznych oraz nadzorowania procesów, systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych dotyczących technologii produkcji surowców rolniczych, zwłaszcza roślinnych i przetwórstwa rolno-spożywczego. Absolwent makrokierunku inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego znajdzie zatrudnienie w dużych, zmechanizowanych przedsiębiorstwach rolniczych.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego (makrokierunek)
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego (makrokierunek)
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego (makrokierunek)
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego (makrokierunek)
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego (makrokierunek)
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego (makrokierunek)
Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego (makrokierunek)
W których miastach można studiować kierunek inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego (makrokierunek)
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu