Jakiego kierunku studiów szukasz?

Rolnictwo i agrobiznes

Celem studiów na kierunku Rolnictwo i agrobiznes jest przekazanie studentom wszechstronnej, interdyscyplinarnej wiedzy niezbędnej do prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego, a także innych form przedsiębiorczości i podejmowania zatrudnienia w sferze szeroko pojętego agrobiznesu.

W trakcie zajęć realizowane są zagadnienia, które dostarczają kluczowej wiedzy z zakresu rolnictwa, pozwalają na zrozumienie procesów zachodzących we współczesnym rolnictwie jako gałęzi gospodarki oraz funkcjonowania gospodarstwa rolnego jako podmiotu gospodarczego. Program studiów pozwala nabyć wiedzę i umiejętności niezbędne do rozwiązywania różnorodnych problemów związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i działalności w sferze agrobiznesu.

Oprócz wiedzy z zakresu rolnictwa, absolwent posiada kwalifikacje z zakresu ekonomii, agrobiznesu, ze szczególnym uwzględnieniem form specyficznych dla regionu, czyli rolnictwa przyjaznego środowisku i agroturystyki. Umie oceniać i analizować działalność produkcyjną i handlową. Absolwent jest przygotowany do zarządzania podmiotem gospodarczym w obszarze agrobiznesu, w tym do oceny, analizy i podejmowania decyzji dotyczących technicznych, ekonomicznych i finansowych aspektów planowania i organizowania produkcji rolnej i działalności firm agrobiznesu.

Absolwent kierunku Rolnictwo i agrobiznes jest przygotowany do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności, do uruchomienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w sferze agrobiznesu, w tym w szczególności w formie indywidualnego gospodarstwa rolnego, agroturystyki, przedsiębiorstwa obsługującego rolnictwo. Może również podejmować pracę w różnych jednostkach otoczenia rolnictwa, w tym administracji publicznej, przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego i obsługi rolnictwa, bankach i jednostkach doradztwa rolniczego.

Absolwenci Rolnictwa i agrobiznesu mają możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia (2-letnie magisterskie).

Dla kogo studia na kierunku rolnictwo i agrobiznes

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku rolnictwo i agrobiznes

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku rolnictwo i agrobiznes

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku rolnictwo i agrobiznes

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku rolnictwo i agrobiznes

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku rolnictwo i agrobiznes

Jakie uczelnie oferują kierunek rolnictwo i agrobiznes

W których miastach można studiować kierunek rolnictwo i agrobiznes

Komentarze (1)

pytanie
czy ten kierunek Rolnictwo i agrobiznes to jest jakaś nowość? że tylko ta jedna szkołą w Białymstoku ma to w ofercie? Czy bardzo się to różni od samego rolnictwa?
03.03.2017

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu