Jakiego kierunku studiów szukasz?

Agrobiznes

Agrobiznes to kierunek interdyscyplinarny, który łączy zagadnienia techniczne, rolnicze i biznesowe. Umożliwia zdobycie najnowszej wiedzy z zakresu prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz firm sektora rolniczego. Studenci uczą się jak konkurować na rynku wytworzonymi produktami, jak sprawić by były one konkurencyjne oraz jak szacować ryzyko w biznesie.

Studia na kierunku agrobiznes to studia stacjonarne inżynierskie i magisterskie. Przeznaczone są dla osób, które chcą poprowadzić gospodarstwo rolnicze.

Studenci uzyskują wiedzę z zakresu technologii produkcji produktów rolniczych oraz ich przetwórstwa, procesów stworzenia produktu finalnego dla konsumentów, sposobów tworzenia i funkcjonowania klastrów agrobiznesowych oraz kreowanych przez nich korzyściach społecznych, przyrodniczych i ekonomicznych, a także kształtowania konkurencyjności produktów, gospodarstw i przedsiębiorstw przy uwzględnieniu strategicznego ryzyka.

Dla kogo studia na kierunku agrobiznes

Studia na Agrobiznesie są odpowiednie dla osób o zamiłowaniu do nauki przedmiotów przyrodniczych, z obszaru rolnictwa, jednocześnie przyszłych menedżerów branży rolniczej. Konieczne zatem będą takie predyspozycje jak przedsiębiorczość, swoboda analitycznego myślenia, zaradność, łatwość podejmowania decyzji oraz dobra komunikatywność i umiejętność pracy w grupie.

Program kształcenia na kierunku agrobiznes

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • rachunkowość agroprzedsiębiorstw
 • komunikacja w biznesie
 • agroekonomia
 • chemia rolna
 • chów zwierząt
 • ekonomika rolnictwa
 • genetyka, hodowla i nasiennictwo
 • gleboznawstwo
 • fizjologia roślin z elementami biochemii
 • analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie
 • funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w agrobiznesie
 • rolnictwo precyzyjne
 • optymalizacja procesów produkcji.

W programie studiów wiele jest zajęć ternowych

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku agrobiznes

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki maturalne z:

 • języka polskiego
 • języka obcego
 • jednego przedmiotu wybranego spośród: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie.

Które konkretnie przedmioty będą punktowane na wybranej uczelni należy sprawdzać w serwisach rekrutacyjnych.

Perspektywy pracy po kierunku agrobiznes

Absolwenci kierunku Agrobiznes oprócz zarządzania własnym gospodarstwem mogą się też zająć pracą w firmach sektora rolno-spożywczego oraz wszędzie tam, gdzie wspiera się rozwój lokalny i rozwój sektora rolniczego.

Znajdą zatrudnienie w:

 • firmach doradczych,
 • samorządach terytorialnych na których terenie dominuje agrobiznes,
 • administracji państwowej,
 • firmach świadczących usługi dla agrobiznesu,
 • sferze obrotu produktami żywnościowymi.


Opinie o kierunku agrobiznes

Agrobiznes to studia rolnicze, które przygotowują przyszłych menedżerów, specjalistów, których zadaniem będzie wypracowywanie satysfakcjonujących wyników produkcyjnych w szeroko pojętej gałęzi rolnictwa.

Agrobiznes to jednocześnie największy subsystem gospodarki w każdym kraju, a zatem ogromny potencjał zawodowy dla osób z wykształceniem z tego obszaru.

Kierunki pokrewne do kierunku agrobiznes

Jakie uczelnie oferują kierunek agrobiznes

W których miastach można studiować kierunek agrobiznes

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie