Jakiego kierunku studiów szukasz?

Agrochemia

Agrochemia zajmuje się oddziaływaniem związków chemicznych na przebieg procesów chemicznych i biologicznych, zachodzących w glebie i roślinach oraz w hodowli zwierząt.

Podstawowym celem kształcenia na kierunku agrochemia jest zapewnienie gospodarce specjalistów, którzy mogliby operować na styku dwóch dyscyplin naukowych: chemii oraz nauk rolniczych. Nauki te przenikają się wzajemnie i trudno dziś wyobrazić sobie rozwój rolnictwa bez nawozów sztucznych, środków ochrony roślin, regulatorów metabolizmu roślin, czy też leków weterynaryjnych.

Agrochemia obejmuje prócz zagadnień związanych z nawożeniem, także niektóre elementy ochrony roślin i żywienia zwierząt. Studenci kierunku agrochemia uczą się także planowania i podejmowania właściwych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w zakresie bezpiecznej gospodarki odpadami.

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku Agrochemia

Absolwenci agrochemii posiadają wiedzę z zakresu nauk chemicznych oraz rolniczych. Powinni wykazywać się znajomością zasad funkcjonowania infrastruktury rolniczej, podejmować właściwe działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz umiejętnie postępować w zakresie bezpiecznej gospodarki odpadami. Są dobrze przygotowani do pracy w laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych w obszarze agrochemii oraz w instytucjach administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem i środowiskiem przyrodniczym.

Dla kogo studia na kierunku agrochemia
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku agrochemia
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku agrochemia
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku agrochemia
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku agrochemia
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku agrochemia
Jakie uczelnie oferują kierunek agrochemia
W których miastach można studiować kierunek agrochemia
Komentarze (1)
martyna
zainteresował mnie ten kierunek ale niestety do Gdańska mam zbyt daleko aby wybrać się tam na studia :(
17.10.2014
Zobacz również
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie