Jakiego kierunku studiów szukasz?

Biochemia

Żadne życie nie mogłoby istnieć bez odpowiedniego wykorzystania związków chemicznych. Białka, kwasy nukleinowe, węglowodany, tłuszcze i hormony - to wszystko związki będące przedmiotem badań biochemików.

Studia na kierunku Biochemia obejmują podstawy nauk matematyczno-przyrodniczych. Jak sama nazwa wskazuje - ze szczególnym uwzględnieniem chemii i biologii. Podczas zajęć nabywa się znajomości metod i technik biochemii oraz genetyki molekularnej.

Dla kogo studia na kierunku biochemia

Biochemia to kierunek odpowiedni dla pasjonatów biologii i chemii, osób planujących karierę naukową oraz tych, którzy marzą o zatrudnieniu w laboratorium badawczym (lub kryminalistycznym!).

Są to także studia przeznaczone dla osób biegłych w przedmiotach ścisłych (matematyka, fizyka) - narzędzia matematyczno-fizyczne ułatwiają bowiem poznanie mechanizmów oddziaływań międzycząsteczkowych oraz pozwalają w pełni zrozumieć, na czym polegają zaawansowane metody badawcze i pomiarowe wykorzystywane współcześnie w laboratoriach biochemicznych.

Program kształcenia na kierunku biochemia

W programie uczelni znajdują się m.in. takie bloki tematyczne:

 • biochemia i genetyka molekularna mikroorganizmów
 • biochemia fizyczna i strukturalna
 • biochemia analityczna i stosowana
 • biochemia i genetyka molekularna roślin
 • biochemia komórki
 • biochemia człowieka
 • genetyka molekularna i inżynieria genetyczna
 • chemia biomolekuł.

Przykładowe przedmioty realizowane na kierunku Biochemia:

 • podstawy biochemii
 • podstawy biologii molekularnej
 • kierunki współczesnej biochemii
 • biochemia i fizjologia mikroorganizmów
 • biologia molekularna prokariontów
 • biochemia fizyczna
 • chemia i struktura kwasów nukleinowych
 • biochemia analityczna
 • preparatyka i analityka białek
 • biochemia roślin
 • biochemia komórki
 • sygnalizacja komórkowa
 • biochemia medyczna
 • wstęp do analityki medycznej
 • genetyka molekularna i inżynieria genetyczna
 • geny i choroby genetyczne
 • spektroskopia molekularna
 • wstęp do krystalografii makrocząsteczek.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku biochemia

Kandydaci na studia na kierunku Biochemia powinni uzyskać jak najlepsze wyniki z dwóch wybranych przez siebie przedmiotów.

Można wybrać:

 • biologię
 • chemię
 • fizykę i astronomię
 • matematykę.

Perspektywy pracy po kierunku biochemia

Absolwenci kierunku Biochemia są przygotowani do pracy w laboratoriach badawczych, diagnostycznych i kryminalistycznych.

Mogą też podjąć pracę w przemyśle biotechnologicznym oraz pokrewnych: medycynie, farmakologii, ochronie środowiska, a także w placówkach naukowych prowadzących badania podstawowe.

Opinie o kierunku biochemia

Studia na Biochemii cieszą się zainteresowaniem ze względu na ich praktyczny charakter.

Pozwalają na uzyskanie umiejętności niezbędnych w pracy laboratoryjnej, a w przyszłości wykorzystanie nowoczesnych technik stosowanych obecnie w biochemii i biologii molekularnej.

Kierunki pokrewne do kierunku biochemia

Jakie uczelnie oferują kierunek biochemia

W których miastach można studiować kierunek biochemia

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia chemiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia chemiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia chemiczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia chemiczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia chemiczne w Katowicach i na Śląsku
Studia chemiczne w Katowicach i na Śląsku
Studia chemiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia chemiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia chemiczne w Krakowie woj. małopolskim
Studia chemiczne w Krakowie woj. małopolskim
Studia chemiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia chemiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia chemiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia chemiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia chemiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia chemiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia chemiczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia chemiczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia chemiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia chemiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia chemiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia chemiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia chemiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia chemiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia chemiczne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia chemiczne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia chemiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia chemiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia chemiczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia chemiczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Politechnika Łódzka
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Politechnika Lubelska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Warszawska Akademia Medyczna
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Coventry University Wrocław
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie