Jakiego kierunku studiów szukasz?

Biochemia

Żadne życie nie mogłoby istnieć bez odpowiedniego wykorzystania związków chemicznych. Białka, kwasy nukleinowe, węglowodany, tłuszcze i hormony - to wszystko związki będące przedmiotem badań biochemików.

Studia na kierunku Biochemia obejmują podstawy nauk matematyczno-przyrodniczych. Jak sama nazwa wskazuje - ze szczególnym uwzględnieniem chemii i biologii. Podczas zajęć nabywa się znajomości metod i technik biochemii oraz genetyki molekularnej.


Dla kogo studia na kierunku biochemia

Biochemia to kierunek odpowiedni dla pasjonatów biologii i chemii, osób planujących karierę naukową oraz tych, którzy marzą o zatrudnieniu w laboratorium badawczym (lub kryminalistycznym!).

Są to także studia przeznaczone dla osób biegłych w przedmiotach ścisłych (matematyka, fizyka) - narzędzia matematyczno-fizyczne ułatwiają bowiem poznanie mechanizmów oddziaływań międzycząsteczkowych oraz pozwalają w pełni zrozumieć, na czym polegają zaawansowane metody badawcze i pomiarowe wykorzystywane współcześnie w laboratoriach biochemicznych.

Program kształcenia na kierunku biochemia

W programie uczelni znajdują się m.in. takie bloki tematyczne:

 • biochemia i genetyka molekularna mikroorganizmów
 • biochemia fizyczna i strukturalna
 • biochemia analityczna i stosowana
 • biochemia i genetyka molekularna roślin
 • biochemia komórki
 • biochemia człowieka
 • genetyka molekularna i inżynieria genetyczna
 • chemia biomolekuł.

Przykładowe przedmioty realizowane na kierunku Biochemia:

 • podstawy biochemii
 • podstawy biologii molekularnej
 • kierunki współczesnej biochemii
 • biochemia i fizjologia mikroorganizmów
 • biologia molekularna prokariontów
 • biochemia fizyczna
 • chemia i struktura kwasów nukleinowych
 • biochemia analityczna
 • preparatyka i analityka białek
 • biochemia roślin
 • biochemia komórki
 • sygnalizacja komórkowa
 • biochemia medyczna
 • wstęp do analityki medycznej
 • genetyka molekularna i inżynieria genetyczna
 • geny i choroby genetyczne
 • spektroskopia molekularna
 • wstęp do krystalografii makrocząsteczek.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku biochemia

Kandydaci na studia na kierunku Biochemia powinni uzyskać jak najlepsze wyniki z dwóch wybranych przez siebie przedmiotów.

Można wybrać:

 • biologię
 • chemię
 • fizykę i astronomię
 • matematykę.

Perspektywy pracy po kierunku biochemia

Absolwenci kierunku Biochemia są przygotowani do pracy w laboratoriach badawczych, diagnostycznych i kryminalistycznych.

Mogą też podjąć pracę w przemyśle biotechnologicznym oraz pokrewnych: medycynie, farmakologii, ochronie środowiska, a także w placówkach naukowych prowadzących badania podstawowe.

Opinie o kierunku biochemia

Studia na Biochemii cieszą się zainteresowaniem ze względu na ich praktyczny charakter.

Pozwalają na uzyskanie umiejętności niezbędnych w pracy laboratoryjnej, a w przyszłości wykorzystanie nowoczesnych technik stosowanych obecnie w biochemii i biologii molekularnej.

Kierunki pokrewne do kierunku biochemia

Jakie uczelnie oferują kierunek biochemia

W których miastach można studiować kierunek biochemia

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia chemiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia chemiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia chemiczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia chemiczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia chemiczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia chemiczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia chemiczne w Katowicach i na Śląsku
Studia chemiczne w Katowicach i na Śląsku
Studia chemiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia chemiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia chemiczne w Krakowie woj. małopolskim
Studia chemiczne w Krakowie woj. małopolskim
Studia chemiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia chemiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia chemiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia chemiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia chemiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia chemiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia chemiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia chemiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia chemiczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia chemiczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia chemiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia chemiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia chemiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia chemiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia chemiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia chemiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia chemiczne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia chemiczne w Warszawie i woj. mazowieckim
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Politechnika Łódzka
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu