Jakiego kierunku studiów szukasz?

Biochemia

Studia na kierunku biochemia zostały dają wykształcenie w zakresie biochemii, podstaw nauk matematyczno-przyrodniczych, a zwłaszcza głównych działów chemii i biologii. Podczas zajęć nabywa się znajomości metod i technik biochemii oraz genetyki molekularnej.

Studenci zdobywają wiedzę w zakresie biochemii analitycznej, strukturalnej, fizycznej, komórkowej oraz inżynierii genetycznej. Osoba kończąca studia na tym kierunku wykazuje również biegłość w stosowaniu technik badawczych.

Przedmioty realizowane na biochemii:

 • podstawy biochemii, podstawy biologii molekularnej, kierunki współczesnej biochemii, biochemia i fizjologia mikroorganizmów, biologia molekularna prokariontów, biochemia fizyczna, chemia i struktura kwasów nukleinowych, biochemia analityczna, preparatyka i analityka białek, biochemia roślin, biochemia komórki, sygnalizacja komórkowa, biochemia medyczna, wstęp do analityki medycznej, genetyka molekularna i inżynieria genetyczna, geny i choroby genetyczne, spektroskopia molekularna, wstęp do krystalografii makrocząsteczek. Perspektywy pracy po biochemii

Absolwent kierunku biochemia jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych i diagnostycznych. Może podjąć pracę w przemyśle biotechnologicznym oraz przemysłach pokrewnych, medycynie, farmakologii, ochronie środowiska oraz placówkach naukowych prowadzących badania podstawowe.

Dla kogo studia na kierunku biochemia
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku biochemia
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku biochemia
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku biochemia
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku biochemia
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku biochemia
Jakie uczelnie oferują kierunek biochemia
W których miastach można studiować kierunek biochemia
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie