Jakiego kierunku studiów szukasz?

Analityka chemiczna i spożywcza

Na kierunku Analityka chemiczna i spożywcza poznasz najnowsze trendy we współczesnej analityce w zakresie stosowania poszczególnych procedur i technik analitycznych w praktyce m.in. nowoczesne techniki analityczne, rozwój oraz zastosowanie nowych procedur analitycznych, zagadnienia transportu próbek i obróbki wstępnej próbek środowiskowych, walidacji i kalibracji urzą- dzeń pomiarowych, kontrola procesów on-line, organizacja i praca laboratorium spełniającego wymogi dobrych praktyk laboratoryjnych.

Specjalność: ANALITYKA ŚRODOWISKA

Wybierając tę specjalność poszerzysz wiedzę o ochronę, monitoring i analizę środowiska, analitykę powietrza atmosferycznego, odpadów przemysłowych, środków powierzchniowo-czynnych oraz kąpieli galwanicznych i właściwości powłok.

Specjalność: ANALITYKA ŻYWNOŚCI

Wybierając tę specjalność poznasz podstawy technologii żywności, analizę surowców i ocenę produktów przemysłu spożywczego, podstawy analizy sensorycznej, chemię i mikrobiologię żywności oraz systemy zarządzania jakością żywności.

Perspektywy pracy po kierunku Analityka chemiczna i spożywcza

Po ukończeniu studiów możesz pracować w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego, włókienniczego, w laboratoriach małych firm produkcyjnych czy laboratoriach jednostek badawczo-rozwojowych, jak również w laboratoriach analiz sądowych, kryminalistycznych oraz celnych.

Ponadto, absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach kontrolno-pomiarowych, laboratoriach urzędów i instytucji zajmujących się kontrolą i badaniem żywności oraz ochroną środowiska (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska), a także stacjach sanitarno-epidemiologicznych i Państwowej Inspekcji Handlowej.

Dla kogo studia na kierunku analityka chemiczna i spożywcza
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku analityka chemiczna i spożywcza
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku analityka chemiczna i spożywcza
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku analityka chemiczna i spożywcza
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku analityka chemiczna i spożywcza
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku analityka chemiczna i spożywcza
Jakie uczelnie oferują kierunek analityka chemiczna i spożywcza
W których miastach można studiować kierunek analityka chemiczna i spożywcza
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu