Jakiego kierunku studiów szukasz?

Analityka chemiczna i spożywcza

Analitycy uzyskują informacje o składzie chemicznym materiałów i ich zmienności w czasie zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem krajowym oraz unijnym. W dużym skrócie można powiedzieć, że to dzięki nim wiemy... co jemy.

Absolwenci kierunku Analityka chemiczna i spożywcza posiadają niezbędną wiedzę do rozwiązania podstawowych zagadnień analitycznych. Znają techniki stosowane w analizie chemicznej oraz potrafią je zastosować w praktyce laboratoryjnej. Posiadają również wiedzę z zakresu zasad organizacji i pracy w laboratorium akredytowanym.

Kierunek daje możliwość pogłębionego poznania jednej ze specjalizacji:

  • analityka środowiska
  • analityka żywności.

Dla kogo studia na kierunku analityka chemiczna i spożywcza

To kierunek dla osób, które odnajdą pasję w długotrwałej i wytrwałej pracy laboratoryjnej.

Program kształcenia na kierunku analityka chemiczna i spożywcza

Program kształcenia na kierunku obejmuje podstawowe przedmioty nauk humanistycznych i ścisłych (w tym chemię, matematykę oraz ekologiczne i etyczne problemy w produkcji chemicznej i spożywczej). W dalszym procesie kształcenia studenci zapoznają się z tematyką związaną m.in. z nowoczesnymi technikami analitycznymi, analizą instrumentalną, zasadami pobierania i przygotowywania próbek do analizy, organizacją laboratorium i kontrolą jakości wyników analitycznych, monitoringiem, ochroną i analizą środowiska w różnych elementach ekosystemu tj. w wodzie, glebie i powietrzu, analizą odpadów przemysłowych, problemami analizy żywności, metodami enzymatycznymi w analityce spożywczej i chemicznej oraz z toksykologią żywności.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku analityka chemiczna i spożywcza

Podczas rekrutacji na analitykę chemiczną i spożywczą liczą się wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych (języka polskiego, języka obcego, matematyki) oraz z przedmiotu dodatkowego do wyboru spośród: matematyki, chemii, fizyki, biologii, geografii lub informatyki.

Perspektywy pracy po kierunku analityka chemiczna i spożywcza

Absolwenci analityki chemicznej i spożywczej mogą pracować w laboratorium przemysłowym. Są przygotowani do pracy w jednostkach zajmujących się pomiarami i kontrolą zanieczyszczenia środowiska oraz w instytucjach związanych z oceną jakości żywności i służbach sanitarnych. Potencjalna praca czeka na nich także w laboratoriach kontrolno-pomiarowych zakładów przemysłowych, stacji uzdatniania wód i oczyszczalni ścieków i laboratoriach kryminalistycznych.

Opinie o kierunku analityka chemiczna i spożywcza

Kierunki pokrewne do kierunku analityka chemiczna i spożywcza

Jakie uczelnie oferują kierunek analityka chemiczna i spożywcza

W których miastach można studiować kierunek analityka chemiczna i spożywcza

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia chemiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia chemiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia chemiczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia chemiczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia chemiczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia chemiczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia chemiczne w Katowicach i na Śląsku
Studia chemiczne w Katowicach i na Śląsku
Studia chemiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia chemiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia chemiczne w Krakowie woj. małopolskim
Studia chemiczne w Krakowie woj. małopolskim
Studia chemiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia chemiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia chemiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia chemiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia chemiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia chemiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia chemiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia chemiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia chemiczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia chemiczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia chemiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia chemiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia chemiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia chemiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia chemiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia chemiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia chemiczne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia chemiczne w Warszawie i woj. mazowieckim
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu