Jakiego kierunku studiów szukasz?

Analityka środowiskowa i przemysłowa

Analityka środowiskowa i przemysłowa to innowacyjny, interdyscyplinarny kierunek realizowany we współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Nowych Syntez Chemicznych w Puławach.

Studenci uczą się dokonywania oceny jakości poszczególnych elementów środowiska i przeprowadzania analiz materiałów, surowców i produktów wybranymi metodami i technikami, projektowania eksperymentów badawczych, jak również analizy i przetwarzania danych, zarządzania infrastrukturą badawczą oraz pracy w interdyscyplinarnym zespole.

Dla kogo studia na kierunku analityka środowiskowa i przemysłowa

Studia na Analityce środowiskowej i przemysłowej przyciągną osoby zainteresowane naukami rolniczymi, przyrodniczymi oraz inżynieryjno-technicznymi.

Program kształcenia na kierunku analityka środowiskowa i przemysłowa

W programie studiów znajdą się m.in.:

 • Bioanalityka i biomonitoring,
 • Nanotechnologie i nanomateriały,
 • Analiza jakości wody i ścieków, gleby i odpadów,
 • Analiza, żywności,
 • Dobra praktyka laboratoryjna,
 • Aparatura chemiczna i procesowa,
 • Zielona chemia,
 • Chemia analityczna i instrumentalna,
 • Gospodarka obiegu zamkniętego,
 • Modelowanie systemów środowiskowych,
 • Projektowanie procesów technologicznych,
 • Biotechnologia środowiskowa i przemysłowa,
 • Mikrobiologia środowiskowa i przemysłowa.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku analityka środowiskowa i przemysłowa

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji:

 • język obcy
 • jeden przedmiot wybrany spośród: biologia, matematyka, chemia, fizyka, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie.

Perspektywy pracy po kierunku analityka środowiskowa i przemysłowa

Absolwenci kierunku są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także pracy w:

 • działach badawczo-rozwojowych zakładów przemysłowych,
 • specjalistycznych laboratoriach analitycznych przedsiębiorstw przemysłowych lub firm świadczących usługi badawcze,
 • laboratoriach kontrolno-pomiarowych, diagnostycznych, oceny jakości oraz ochrony środowiska,
 • instytucjach wdrażających nowe technologie,
 • firmach konsultingowych,
 • jednostkach naukowych, gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych.

Opinie o kierunku analityka środowiskowa i przemysłowa

Duży nacisk położony jest na kształcenie praktyczne. Studenci mają możliwość samodzielnego przeprowadzania badań w trakcie zajęć. Odbywają staże i praktyki zagraniczne, a także zajęcia terenowe realizowane we współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Nowych Syntez Chemicznych w Puławach.

Kierunki pokrewne do kierunku analityka środowiskowa i przemysłowa

Jakie uczelnie oferują kierunek analityka środowiskowa i przemysłowa

W których miastach można studiować kierunek analityka środowiskowa i przemysłowa

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku