Jakiego kierunku studiów szukasz?

Analityka żywności i środowiska wodnego

Analityka żywności i środowiska wodnego to studia międzykierunkowe łączące wiedzę z zakresu diagnostyki żywności i środowiska wodnego. Po pierwszym roku studiów student wybiera tzw. ścieżkę kształcenia o odrębnym programie i realizuje standardy albo dla kierunku technologia żywności i żywienie człowieka albo dla kierunku rybactwo.

W programie studiów realizowane są takie przedmioty jak:

 • sieciowe techniki informatyczne, morfometria i ultrastruktura zwierząt, ekologia i ochrona środowiska, analiza chemiczna produktów żywnościowych, wpływ czynników agresji środowiska na organizm, parazytologia, technologia i metody badania produktów roślinnych i mięsnych, charakterystyka mikroflory technicznej w przemyśle, patomorfologia surowców roślinnych, metody molekularne w analizie żywności i środowiska, techniki histologiczne w ocenie jakości surowców, bioindykatory środowiska, biochemiczno antropometryczna analiza stanu odżywienia, analiza danych genetycznych, walidacja wyników badań, systemy zarządzania jakością i akredytacja, ocena oddziaływania inwestycji na środowisko, standardy i zasady budowy, wyposażenia i pracy w laboratoriach chemicznych i mikrobiologicznych, ochrona własności intelektualnej

Studenci kierunku analityka żywności i środowiska wodnego przyswajają wiedzę z zakresu technologii żywności i rybactwa, chemii żywności, przetwórstwa żywności, nauk technicznych, nauk żywieniowych oraz nauk ekonomicznych. Zdobywają informacje z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o środowisku wodnym, uczą się oceny zasobów rybnych, prowadzenia akwakultury oraz zabezpieczania surowców rybnych, praktykują wykonywanie analizy żywności, oceny środowiska produkcyjnego żywności, surowców i produktów żywnościowych.

Kończąc kierunek analityka żywności i środowiska wodnego absolwent może ubiegać się o pracę:

 • w laboratoriach zakładów przetwórstwa żywności, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, w zakładach higieny weterynaryjnej, przy wykonywaniu analiz żywności, surowców i produktów żywnościowych, przy badaniu środowisk wodnych i lądowych, w stopniu pozwalającym na diagnozowanie zjawisk zachodzących w tych obszarach, w kształtowaniu jakości w przemyśle spożywczym.

Dla kogo studia na kierunku analityka żywności i środowiska wodnego

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku analityka żywności i środowiska wodnego

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku analityka żywności i środowiska wodnego

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku analityka żywności i środowiska wodnego

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku analityka żywności i środowiska wodnego

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku analityka żywności i środowiska wodnego

Jakie uczelnie oferują kierunek analityka żywności i środowiska wodnego

W których miastach można studiować kierunek analityka żywności i środowiska wodnego

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska