Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bezpieczeństwo i produkcja żywności

Bezpieczeństwo i produkcja żywności to kierunek, dzięki któremu studenci nabywają wiedzę z zakresu technologii wytwarzania produktów gastronomicznych, wyrobów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, również zapoznają się z praktycznym zastosowaniem rozwiązań technologicznych stosowanych podczas przygotowywania i przetwarzania żywności. Na zajęciach szeroko omawiane są zagadnienia z zakresu utrwalania, magazynowania transportu i wprowadzania żywności do obrotu.

Nieustanny wzrost zainteresowania zdrową żywnością spowodował powstanie kierunku dzięki któremu student pozna problemy, wyzwania i najnowsze trendy żywieniowe, jakie wiążą się z przetwórstwem spożywczym.

Bezpieczeństwo i produkcja żywności to 3,5-letnie (7 semestrów) studia I stopnia o profilu praktycznym, po których uzyskuje się tytuł zawodowy inżyniera.

Specjalizacje oferowane na kierunku bezpieczeństwo o produkcja żywności:

 • technologia żywności
 • technologia gastronomiczna i edukacja żywieniowa
 • żywienie człowieka z dietetyką.
Dla kogo studia na kierunku bezpieczeństwo i produkcja żywności

Jest to kierunek dedykowany osobom lubującym się w naukach ścisłych takich jak chemia, biologia czy analityka.

Kandydat powinien również interesować się naukami technicznymi oraz wykazywać chęć do pracy w laboratorium bądź przemyśle spożywczym.

Program kształcenia na kierunku bezpieczeństwo i produkcja żywności

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • Technologia ciastkarstwa
 • Przechowalnictwo i chłodnictwo żywności
 • Aparatura w produkcji żywności
 • Trendy w produkcji żywności i żywność innowacyjna
 • Produkcja wyrobów z owoców i warzyw
 • Technologia przetwórstwa ryb
 • Żywienie człowieka
 • Towaroznawstwo żywności
 • Nowe technologie w przemyśle spożywczym
 • Rośliny lecznicze i przyprawowe
 • Technologia gastronomiczna
 • Bezpieczeństwo higieniczne żywności pochodzenia zwierzęcego
 • Prawo żywnościowe i kontrola żywności
 • Materiały wspomagające przetwarzanie żywności
 • Zarządzanie przedsiębiorstwami przemysłu spożywczego.

Szczególny nacisk w kształceniu na kierunku bezpieczeństwo i produkcja żywności położony jest na zajęcia praktyczne. Odbywają się w formie laboratoriów, ćwiczeń i projektów.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku bezpieczeństwo i produkcja żywności

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów podstawowych:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny

Wybierając konkretną uczelnię zawsze należy wcześniej sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne obowiązujące w danym roku.

Perspektywy pracy po kierunku bezpieczeństwo i produkcja żywności

Miejsca pracy przewidziane dla absolwentów bezpieczeństwa i produkcji żywności to:

 • zakłady przemysłu spożywczego
 • przedsiębiorstwa przetwórstwa spożywczego
 • poradnie dietetyczne
 • służby sanitarne
 • zakłady gastronomiczne
 • firmy cateringowe
 • placówki żywienia zbiorowego
 • instytucje zajmujące się edukacją żywieniową
 • instytucje wdrażające i/lub kontrolujące systemy bezpieczeństwa i jakości żywności
 • organy urzędowej kontroli żywności.
Opinie o kierunku bezpieczeństwo i produkcja żywności

Jeżeli zastanawiasz się czy warto studiować bezpieczeństwo i produkcję żywności, wysłuchaj co mówi jeden z dydaktyków uczących na tym kierunku.


Kierunki pokrewne do kierunku bezpieczeństwo i produkcja żywności
Jakie uczelnie oferują kierunek bezpieczeństwo i produkcja żywności
W których miastach można studiować kierunek bezpieczeństwo i produkcja żywności
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska