Jakiego kierunku studiów szukasz?

Akwakultura i bezpieczeństwo żywności (makrokierunek)

Akwakultura i bezpieczeństwo żywności to makrokierunek, który łączy w sobie wiedzę z zakresu funkcjonowania i ochrony ekosystemów wodnych oraz bezpieczeństwa żywieniowego człowieka.

Podczas studiów słuchacze poznają zasady hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych oraz zasady bezpieczeństwa żywnościowego na każdym etapie produkcji i przetwarzania surowca. Uczą się oceniać kondycję organizmów wodnych, poznają sposoby pozyskiwania i zabezpieczenia po złowieniu organizmów wodnych, a także podstawy technologii ich przetwórstwa.

Absolwenci kierunku akwakultura i bezpieczeństwo żywności posiadają wiedzę dotyczącą prawnych i ekonomicznych aspektów akwakultury i bezpieczeństwa żywnościowego oraz znają podstawowe zasady ochrony środowiska i zasobów naturalnych. Posiadają podstawowe umiejętności oceny jakości środowiska wodnego oraz wpływu akwakultury na ekosystemy naturalne.

W programie zajęć studenci mają m.in. następujące przedmioty:

 • chemia, biologia komórki, anatomia i embriologia ryb, ochrona wód, prawne aspekty akwakultury, higiena w obiektach wylęgarniczych, hydrotechnika, choroby ryb, higiena w hodowli organizmów wodnych, genetyka w akwakulturze.

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów

Absolwenci makrokierunku akwakultura i bezpieczeństwo żywności mogą pracować przedsiębiorstwach związanych z akwakulturą i bezpieczeństwem żywieniowym, laboratoriach badawczych i kontrolnych instytucji związanych z akwakulturą, bezpieczeństwem żywnościowym, a także z ochroną środowiska.

Dla kogo studia na kierunku akwakultura i bezpieczeństwo żywności (makrokierunek)

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku akwakultura i bezpieczeństwo żywności (makrokierunek)

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku akwakultura i bezpieczeństwo żywności (makrokierunek)

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku akwakultura i bezpieczeństwo żywności (makrokierunek)

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku akwakultura i bezpieczeństwo żywności (makrokierunek)

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku akwakultura i bezpieczeństwo żywności (makrokierunek)

Jakie uczelnie oferują kierunek akwakultura i bezpieczeństwo żywności (makrokierunek)

W których miastach można studiować kierunek akwakultura i bezpieczeństwo żywności (makrokierunek)

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Gdańska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Gdański