Jakiego kierunku studiów szukasz?

Ichtiologia i akwakultura

Studia na Ichtiologii i akwakulturze dostarczają specjalistycznej wiedzy w zakresie aktualnych problemów związanych z gospodarką wodną, planowaniem odpowiedzialnych strategii eksploracji zasobów mórz, jezior i rzek oraz sposobów odbudowywania środowiska wodnego. Duży nacisk kładziony jest również na przygotowanie praktyczne polegające na współpracy z podmiotami gospodarczymi, które mogą stać się w przyszłości pracodawcami.

Są to studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym.

Na studiach I stopnia studenci mogą wybrać jedną z dwóch proponowanych specjalności:

 • biotechnologia rybacka i akwakultura,
 • eksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego.

Studia II stopnia oferują do wyboru trzy specjalności:

 • akwakultura,
 • eksploatacja biologicznych zasobów wód,
 • ochrona środowiska wodnego.

W trakcie studiów istnieje możliwość uzyskania karty wędkarskiej oraz karty łowiectwa podwodnego. Ponadto w czasie nauki studenci mogą ukończyć kurs nurkowania i kurs sternika motorowodnego.

Dla kogo studia na kierunku ichtiologia i akwakultura

To kierunek studiów dla osób intersujących się naukami przyrodniczymi głównie biologią, chemią, biologią morza, ochroną środowiska morskiego. Jest to propozycja dla kandydatów cechujących się cierpliwością, dociekliwością i dokładnością. Cechy te okażą się bardzo przydatne podczas pracy badawczej prowadzonej w dużej mierze w laboratoriach.

Program kształcenia na kierunku ichtiologia i akwakultura

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • anatomia i embriologia ryb
 • biologia ogólna
 • chemia nieorganiczna
 • ekonomia z elementami prawa
 • hydrochemia
 • bionżynieria środowiska wodnego
 • hydrozoologia
 • genetyka
 • mikrobilogia
 • ekologia i biologia morza
 • ratownictwo wodne
 • toksykologia rybacka
 • akwakultura
 • wędkarstwo
 • technika połowów
 • podstawy nurkowania swobodnego
 • wylęgarnictwo ryb.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku ichtiologia i akwakultura

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia odbywa się na podstawie wyników uzyskanych przez kandydata na egzaminie maturalnym z przedmiotów:

 • matematyka lub biologia lub chemia lub fizyka,
 • przedmiot dodatkowy,
 • język polski,
 • język obcy (nowożytny).

Na studia II stopnia przyjmowani są w pierwszej kolejności kandydaci, którzy ukończyli ten sam kierunek studiów na studiach I stopnia. Kwalifikacja odbywa się na podstawie oceny końcowej na dyplomie, gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana jest pod uwagę średnia ocen ze studiów.

Szczegółowe zasady rekrutacji dostępne są na stronie uczelni prowadzącej kierunek.

Perspektywy pracy po kierunku ichtiologia i akwakultura

Absolwenci tego unikalnego kierunku znajdą zatrudnienie w: przemysłowych ośrodkach naukowo-badawczych, laboratoriach oceny jakości wody i ochrony środowiska, jednostkach wdrażających nowoczesne technologie rekultywacji wód, na statkach floty krajowej i zagranicznej, przy organizacji i prowadzeniu akwaturystyki.

Opinie o kierunku ichtiologia i akwakultura

Kierunki pokrewne do kierunku ichtiologia i akwakultura

Jakie uczelnie oferują kierunek ichtiologia i akwakultura

W których miastach można studiować kierunek ichtiologia i akwakultura

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie