Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

uczelnia publiczna, 70-310 Szczecin, al. Piastów 17, (+91) 449 45 87, rekrutacjazut@zut.edu.pl

Progi punktowe - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Punkty rekrutacyjne oblicza się według wzoru:

LP = 0,45•A•W + 0,1•B•W + 0,1•C•W + 0,25•D•X+ 0,1•E

symbole wprowadzone we wzorze oznaczają liczbę punktów [%] uzyskanych przez kandydata z przedmiotów maturalnych oraz na egzaminie zawodowym:

A – matematyka lub biologia lub chemia lub fizyka – poziom podstawowy lub rozszerzony,

B – przedmiot dodatkowy – poziom podstawowy lub rozszerzony, (dowolny przedmiot zdawany na maturze, może to być ten sam przedmiot co A lub C lub D pod warunkiem, że kandydat zdawał go na dwóch różnych poziomach podstawowym lub rozszerzonym),

C – język polski – poziom podstawowy lub rozszerzony,

D – język obcy (nowożytny) – poziom podstawowy lub rozszerzony,

E – średnia arytmetyczna z wyników egzaminów zawodowych wpisanych na dyplomie.

Wartości współczynników wynoszą:

W = 1,0 – dla poziomu podstawowego oraz 1,5 – dla poziomu rozszerzonego,

X = 1,0 – dla poziomu podstawowego; 1,5 – dla poziomu rozszerzonego oraz 1,7 – dla klasy dwujęzycznej.

W przypadku gdy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z któregoś z przedmiotów wymienionych w Tabeli 1, nie dyskwalifikuje go to z postępowania kwalifikacyjnego (otrzymuje 0 punktów za ten przedmiot).

Na wybranych kierunkach obowiązują dodatkowo egzaminy praktyczne (np. rysunek).

Zobacz, jakie limity przyjęć ustalone są na poszczególnych studiach.

O szczegółowe progi punktowe najlepiej pytać na forum.

Progi punktowe - informacje ogólne

Próg punktowy jest to ilość punktów, które uzyskała ostatnia osoba na liście przyjętych na studia. Od tej minimalnej ilości punktów można było zostać studentem danego kierunku na wybranej uczelni.

Wysokie progi punktowe oznaczają, że kandydaci w latach ubiegłych mieli bardzo dobre wyniki z matur, bądź byli laureatami olimpiad przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim, co zagwarantowało im przyjęcie na studia.

Kandydaci na studia powinni pamiętać, że próg punktowy to tylko wartość orientacyjna. Zdobycie takiej samej liczby punktów, jak przyjęci w latach poprzednich, nie gwarantuje przyjęcia na daną uczelnię.

Niektóre uczelnie nie podają progów punktowych lecz listy rankingowe. System list rankingowych oznacza, że uczelnia przyjmuje kandydatów z najlepszymi wynikami maturalnymi do wyczerpania limitu miejsc na danym kierunku. Limity miejsc można sprawdzić w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Niezmienna zasada jest taka, że: im wyższy wynik z egzaminów maturalnych, tym większe szanse na wymarzone studia, zwłaszcza te najbardziej prestiżowe, popularne wśród kandydatów, realizowane przez publiczne uczelnie (bezpłatne studia stacjonarne).

Na większości uczelni niepublicznych kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń. Dla nich progi punktowe nie mają żadnego zastosowania, wystarcza tylko zdana matura. Aby zostać studentem uczelni niepublicznej należy jedynie: dokonać rejestracji, stosowanych opłat, przekazać dokumenty i podpisać umowę o naukę. W nielicznych uczelniach na wybranych kierunkach (medyczne, artystyczne, sportowe) mogą dodatkowo obowiązywać egzaminy, testy sprawnościowe, teksty predyspozycji. Informacje o dodatkowych wymogach rekrutacji należy sprawdzać na stronie www wybranej uczelni.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Politechnika Łódzka
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Tarnowska
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Częstochowska
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży