Jakiego kierunku studiów szukasz?

Biotechnologia w Szczecinie

Jeśli rozważacie studia z zakresu biotechnologii, sprawdzamy, jakie są możliwości kształcenia w Szczecinie, które uczelnie wybrać, jakie przedmioty należ zdać na maturze oraz jakie są perspektywy pracy.
biotechnologia w Szczecinie

Biotechnologia - studia

Biotechnologia zajmuje się wykorzystaniem procesów biologicznych, organizmów żywych i ich składników na skalę przemysłową, w celach wytwarzania lub modyfikowania produktów lub procesów.

Studia obejmują wiedzę z zakresu modelowania genetycznego roślin i zwierząt, inżynierii komórkowej oraz szeregu klasycznych technik i procesów biotechnologicznych stosowanych w technologii żywności, ochronie środowiska.

Kierunek jest odpowiedni przede wszystkim dla osób cierpliwych, dokładnych, o zacięciu badawczym i predyspozycjach do pracy laboratoryjnej.

W Szczecinie można studiować Biotechnologię oraz - na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym - Biotechnologię medyczną.

Biotechnologia - specjalności

W tym ośrodku akademickim dostępne są następujące specjalności:

Biotechnologia, specjalności:

 • bioinżynieria
 • nanobioinżynieria
 • biotechnology in animal production and environmental protection
 • biotechnologia medyczna.

Nanoinżynieria to nowatorska specjalność, która łączy zagadnienia biotechnologii, nanotechnologii oraz umiejętność wykorzystania organizmów żywych i ich produktów w produkcji zwierzęcej i roślinnej, ochronie środowiska, przetwórstwie i produkcji żywności, wytwarzania nano- i biomateriałów oraz innych dziedzinach nauki i przemysłu.

Czym się zajmuje biotechnolog?

Biotechnolog to specjalista, który zajmuje się stosowaniem technologii biologicznych w różnych dziedzinach. Jego praca koncentruje się na wykorzystaniu organizmów, komórek, tkanek i materiałów biologicznych w celu rozwoju nowych produktów, procesów lub usług, które przynoszą korzyści dla ludzi, środowiska lub przemysłu.

Biotechnolodzy badają organizmy i ich funkcje w celu rozwoju nowych leków, terapii genowych, szczepionek i diagnostyki medycznej. Mogą również zajmować się badaniami nad chorobami genetycznymi i prowadzić prace nad terapiami opartymi na zaawansowanych technologiach biologicznych.

Biotechnolodzy prowadzą badania w laboratoriach, analizują dane i pracują nad opracowywaniem nowych technologii, które mogą prowadzić do rewolucyjnych odkryć naukowych.

Biotechnologia - przedmioty na studiach

Przykładowe przedmioty kierunkowe na Biotechnologii: biologia molekularna, biotechnologia w przemyśle spożywczym, biotechnologia w hodowli roślin, biotechnologia w hodowli zwierząt, biotechnologia w rozrodzie zwierząt, biotechnologia w ochronie środowiska, biotechnologia w produkcji biopolimerów, biotechnologia w przemyśle farmaceutycznym, enzymologia, hodowle tkankowe i komórkowe zwierząt, inżynieria bioreaktorów, inżynieria genetyczna, kultury in vitro roślin, metody inżynierii genetycznej roślin, metody inżynierii genetycznej zwierząt, mikrobiologia przemysłowa, podstawy biotechnologii, podstawy nanobiotechnologii, podstawy projektowania i rozwoju linii biotechnologicznych.

Biotechnologia w Szczecinie – rekrutacja

Rekrutacja do PUM obejmuje jeden przedmiot wybrany spośród: biologia, chemia, fizyka lub matematyka.

Przyjęcia do ZUT odbywają się w oparciu o wyniki maturalne z języka polskiego, języka obcego, jednego przedmiotu wybranego spośród: matematyka, biologia, chemia lub fizyka

Kandydaci na US przyjmowani są na podstawie wyników maturalnych z trzech przedmiotów wybranych spośród grup. Grupa pierwsza: chemia, biologia, język obcy lub matematyka; grupa druga: fizyka, geografia lub informatyka; grupa trzecia: język polski lub wos.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Biotechnologię możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia biologiczno-przyrodnicze i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Biotechnologia – praca po studiach

Absolwenci znajdują zatrudnienie w:

 • laboratoriach diagnostyki molekularnej
 • przemyśle rolno-spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym i medycznym
 • jednostkach naukowo-badawczych
 • przedsiębiorstwach wykorzystujących technologie inżynierii genetycznej
 • instytucje zajmujące się ochroną środowiska.

Czy warto studiować Biotechnologię


Zarobki po Biotechnologii

Średnie miesięczne zarobki biotechnologa wynoszą ok. 4450 zł brutto, przy czym najlepiej zarabiający pracownicy mogą liczyć na pensję w wysokości nawet 6200 zł brutto. Dominującą formą zatrudnienia jest umowa o pracę, często z dodatkowymi benefitami pozapłacowymi.

***

Poznaj inne kierunki z dziedziny biotechnologii:

Biotechnologia medyczna

Biotechnologia molekularna

Biotechnologia stosowana roślin

Biotechnology

Genetyka i biologia eksperymentalna

Industrial biotechnology

Biofizyka molekularna i komórkowa

Dowiedz się więcej o kierunkach biologiczno-przyrodniczych

Sprawdź studia biologiczno-przyrodnicze

Jakie uczelnie w Szczecinie oferują kierunek biotechnologia

Jakie inne kierunki oferowane są w Szczecinie

a
administracja agrobioinżynieria analityka medyczna animacja kultury aquaculture and fisheries archeologia architektura architektura krajobrazu architektura wnętrz architektura wnętrz, scenografia i przestrzeń wirtualna audyt finansowy automatyka i robotyka
b
baltic region studies bałtyckie studia kulturowe bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo techniczne bezpieczeństwo w biznesie i administracji bezpieczeństwo wewnętrzne biologia biologiczne podstawy kryminalistyki biotechnologia biotechnologia medyczna borders and boundaries branding miast i regionów budownictwo budownictwo (inżynier europejski) business intelligence w gospodarce business management
c
chemia chemical engineering chłodnictwo i klimatyzacja
d
diagnostyka sportowa dietetyka dietetyka kliniczna dziennikarstwo i komunikacja społeczna dziennikarstwo i zarządzanie mediami
e
economics economics and IT applications edukacja artystyczna edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ekonomia ekonomiczno-prawny eksploatacja zasobów naturalnych elektrotechnika energetyka
f
farmacja film eksperymentalny filologia angielska filologia germańska filologia germańska z dodatkowym językiem filologia hiszpańska (iberystyka) filologia norweska filologia polska filologia romańska filologia romańska z językiem obcym filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym filozofia finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka fotografia
g
genetyka i biologia eksperymentalna geodezja i kartografia geografia geoinformatyka geologia global communication gospodarka nieruchomościami gospodarka przestrzenna gospodarka turystyczna grafika artystyczna grafika komputerowa i produkcja multimedialna grafika projektowa gry komputerowe i rzeczywistość wirtualna
h
historia hydrobiology
i
ichtiologia i akwakultura informatyka informatyka i ekonometria informatyka w biznesie instrumentalistyka international and european business law international economics inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria e-commerce inżynieria eksploatacji inżynieria materiałowa inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe inżynieria środowiska inżynieria transportu inżynieria w medycynie inżynieria zarządzania italianistyka
j
jazz i muzyka rozrywkowa
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kognitywistyka komunikacji komunikacja i psychologia w biznesie komunikacja wizualna i projektowanie ux kosmetologia kosmologia kryminologia kuratorstwo i realizacja wystaw kynologia
l
lingwistyka dla biznesu logistyka logopedia kliniczna z terapią zajęciową
m
malarstwo management instytucji publicznych i public relations management w sporcie marketing i sprzedaż matematyka materials science and engineering mechanical engineering mechanika i budowa maszyn mechanika i robotyzacja przemysłu mechatronika media media i cywilizacja menedżer dziedzictwa kulturowego międzynarodowy biznes turystyczny mikrobiologia
n
nauki o rodzinie navigation nawigacja
o
obronność i bezpieczeństwo narodowe oceanografia oceanotechnika ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego ochrona środowiska odnawialne źródła energii ogrodnictwo optometria (optyka okularowa)
p
pedagogika pedagogika opiekuńczo-wychowawcza pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika resocjalizacyjna pedagogika specjalna pielęgniarstwo politologia polityka społeczna polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie położnictwo praca socjalna prawo prawo służb mundurowych projektowanie architektury wnętrz i otoczenia projektowanie mody projektowanie produktu przedsiębiorczość i inwestycje przekład rosyjsko - polski psychologia psychologia w biznesie psychologia zdrowia
r
ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshore rolnictwo rynek nieruchomości
s
scenografia i przestrzeń wirtualna social sciences socjologia socjologia organizacji i zarządzania socjotechnika i oddziaływanie społeczne stosunki międzynarodowe studia anglistyczno-slawistyczne studia nad wojną i wojskowością studia pisarskie sztuka mediów
t
technologia chemiczna technologia żywności i żywienie człowieka technologie materiałowe i spawalnicze teleinformatyka teologia transport turystyka i rekreacja
u
uprawa winorośli i winiarstwo
w
wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego zarządzanie odnawialnymi źródłami energii zdrowie publiczne zootechnika
ż
żegluga śródlądowa
 • Politechnika Częstochowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Piotrkowska
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Kaliski
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Gdański
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie