Jakiego kierunku studiów szukasz?

Odnawialne źródła energii w Szczecinie

Wybierz studia, które umożliwią pracę w energetyce – jednym z najprężniej rozwijających się sektorów. Poznaj kształcenie na kierunku Odnawialne źródła energii. Sprawdź dostępne specjalności, program nauczania oraz zasady rekrutacji. Zobacz, gdzie pracują oraz ile zarabiają absolwenci OZE.
odnawialne źródła energii w Szczecinie

Odnawialne źródła energii – studia w Szczecinie

Studenci kierunku uczą się projektować, instalować i obsługiwać systemy fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, pompy ciepła oraz małe elektrownie wodne. Poznają zasady szybkiego prototypowania i używania drukarek 3D, eksploatowania urządzeń do przetwarzania biomasy, wytwarzania i stosowania biopaliw ciekłych, stałych, gazowych.

Zaznajamiają się z profesjonalnym oprogramowaniem wspomagającym procesy projektowania obiektów i instalacji OZE oraz metodami przygotowywania i przeprowadzania procedur oceny oddziaływania inwestycji OZE na środowisko.

Studia realizowane są na poziomie pierwszego i drugiego stopnia. Absolwenci uzyskują odpowiednio tytuł inżyniera i magistra inżyniera.

Odnawialne źródła energii – specjalności

Na studiach drugiego stopnia można wybrać:

 • pozyskiwanie i konwersja biomasy na cele energetyczne
 • systemy wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Odnawialne źródła energii – przedmioty na studiach

W programie kształcenia znajdą się m.in.: chemia techniczna, fizyka, algorytmy i struktury danych, doradztwo energetyczne, eksploatacja obiektów technicznych, elementy geodezji i kartografii, elementy geotechniki, energetyczne wykorzystanie mórz i oceanów, energetyka geotermalna, energetyka prosumencka i rozproszona, energetyka słoneczna, energetyka wiatrowa, infrastruktura dla inwestycji OZE, infrastruktura hydrotechniczna i gospodarowanie wodą, instalacje OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie, maszyny elektryczne i przesyłanie energii, uprawa roślin energetycznych, zrównoważony rozwój energetyki.

Odnawialne źródła energii – rekrutacja

Nabór odbywa się w oparciu o wyniki maturalne uzyskane z języka obcego, matematyki lub biologii oraz przedmiotu dodatkowego.

Jeśli chcesz poznać szczegółowe zasady rekrutacji na kierunek, możesz to sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia na tym kierunku i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Odnawialne źródła energii – praca po studiach

Absolwenci kierunku mogą pracować przykładowo w:

 • firmach projektowych
 • firmach instalujących i serwisujących instalacje fotowoltaiczne, kolektorowe, hybrydowe, elektrownie wiatrowe, wodne, pompy ciepła
 • farmach fotowoltaicznych i wiatrowych, a także biogazowniach
 • biorafineriach
 • firmach wytwarzających biopaliwa stałe
 • koncernach z branży energetycznej
 • spółkach skarbu państwa
 • we własnych firmach z branży OZE
 • lokalnych i centralnych jednostkach administracji państwowej zajmującej się OZE lub ochroną środowiska
 • jednostkach zajmujących się doradztwem i edukacją ekologiczną
 • instytucjach naukowo-badawczych
 • szkolnictwie.

Czy warto studiować odnawialne źródła energii?

Odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna, wiatrowa, wodna czy geotermalna, przyczyniają się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza.

Sektor OZE dynamicznie rozwija się na całym świecie, co stwarza rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Studiowanie na tym kierunku może otworzyć przed Tobą szeroki zakres możliwości zawodowych, w tym pracę w firmach energetycznych, konsultingowych, badawczych, inżynieryjnych, czy też w administracji publicznej.

Zarobki w OZE

Przykładowe wynagrodzenia na wybranych stanowiskach w sektorze energetyki:

 • projektant gazociągów lub linii energetycznych: 8,5-12 tys. zł brutto,
 • starszy inżynier elektryk: 9-14 tys. zł brutto,
 • trader, sprzedaż energii elektrycznej i gazu: 9-19 tys. zł brutto,
 • specjalista ds. harmonogramowania: 8-18 tys. zł brutto,
 • kierownik budowy: 15-25 tys. zł brutto,
 • kierownik ds. inżynierii procesowej: 16-25 tys. zł brutto,
 • dyrektor działu fotowoltaiki: 20-33 tys. zł brutto.

Odnawialne źródła energii – opinie

Partnerami kierunku są wiodące w regionie firmy, dzięki czemu studenci mają bieżący kontakt z branżą OZE oraz możliwość realizacji staży i praktyk studenckich.

Zobacz więcej o kierunku w krótkim filmie:


***

Może zainteresują Cię również kierunki:

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Ekologiczne źródła energii

Energetyka odnawialna i zarządzanie energią

Inżynieria odnawialnych źródeł energii

Technologie energetyki odnawialnej

Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii

Energetyka

Poznaj inne kierunki inżynierskie

Dowiedz się więcej o studiach technicznych

Jakie uczelnie w Szczecinie oferują kierunek odnawialne źródła energii

Jakie inne kierunki oferowane są w Szczecinie

a
administracja agrobioinżynieria analityka medyczna animacja kultury aquaculture and fisheries archeologia architektura architektura krajobrazu architektura wnętrz architektura wnętrz, scenografia i przestrzeń wirtualna audyt finansowy automatyka i robotyka
b
baltic region studies bałtyckie studia kulturowe bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo techniczne bezpieczeństwo w biznesie i administracji bezpieczeństwo wewnętrzne biologia biologiczne podstawy kryminalistyki biotechnologia biotechnologia medyczna borders and boundaries branding miast i regionów budownictwo budownictwo (inżynier europejski) business intelligence w gospodarce business management
c
chemia chemical engineering chłodnictwo i klimatyzacja
d
diagnostyka sportowa dietetyka dietetyka kliniczna dziennikarstwo i komunikacja społeczna dziennikarstwo i zarządzanie mediami
e
economics economics and IT applications edukacja artystyczna edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ekonomia ekonomiczno-prawny eksploatacja zasobów naturalnych elektrotechnika energetyka
f
farmacja film eksperymentalny filologia angielska filologia germańska filologia germańska z dodatkowym językiem filologia hiszpańska (iberystyka) filologia norweska filologia polska filologia romańska filologia romańska z językiem obcym filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym filozofia finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka fotografia
g
genetyka i biologia eksperymentalna geodezja i kartografia geografia geoinformatyka geologia global communication gospodarka nieruchomościami gospodarka przestrzenna gospodarka turystyczna grafika artystyczna grafika komputerowa i produkcja multimedialna grafika projektowa gry komputerowe i rzeczywistość wirtualna
h
historia hydrobiology
i
ichtiologia i akwakultura informatyka informatyka i ekonometria informatyka w biznesie instrumentalistyka international and european business law international economics inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria e-commerce inżynieria eksploatacji inżynieria materiałowa inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe inżynieria środowiska inżynieria transportu inżynieria w medycynie inżynieria zarządzania italianistyka
j
jazz i muzyka rozrywkowa
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kognitywistyka komunikacji komunikacja i psychologia w biznesie komunikacja wizualna i projektowanie ux kosmetologia kosmologia kryminologia kuratorstwo i realizacja wystaw kynologia
l
lingwistyka dla biznesu logistyka logopedia kliniczna z terapią zajęciową
m
malarstwo management instytucji publicznych i public relations management w sporcie marketing i sprzedaż matematyka materials science and engineering mechanical engineering mechanika i budowa maszyn mechanika i robotyzacja przemysłu mechatronika media media i cywilizacja menedżer dziedzictwa kulturowego międzynarodowy biznes turystyczny mikrobiologia
n
nauki o rodzinie navigation nawigacja
o
obronność i bezpieczeństwo narodowe oceanografia oceanotechnika ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego ochrona środowiska odnawialne źródła energii ogrodnictwo optometria (optyka okularowa)
p
pedagogika pedagogika opiekuńczo-wychowawcza pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika resocjalizacyjna pedagogika specjalna pielęgniarstwo politologia polityka społeczna polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie położnictwo praca socjalna prawo prawo służb mundurowych projektowanie architektury wnętrz i otoczenia projektowanie mody projektowanie produktu przedsiębiorczość i inwestycje przekład rosyjsko - polski psychologia psychologia w biznesie psychologia zdrowia
r
ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshore rolnictwo rynek nieruchomości
s
scenografia i przestrzeń wirtualna social sciences socjologia socjologia organizacji i zarządzania socjotechnika i oddziaływanie społeczne stosunki międzynarodowe studia anglistyczno-slawistyczne studia nad wojną i wojskowością studia pisarskie sztuka mediów
t
technologia chemiczna technologia żywności i żywienie człowieka technologie materiałowe i spawalnicze teleinformatyka teologia transport turystyka i rekreacja
u
uprawa winorośli i winiarstwo
w
wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego zarządzanie odnawialnymi źródłami energii zdrowie publiczne zootechnika
ż
żegluga śródlądowa
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Politechnika Poznańska
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Politechnika Lubelska
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Łódzka
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie