Jakiego kierunku studiów szukasz?

Economics and IT applications

Studia na kierunku Economics and IT Applications dostarczają wiedzy w zakresie ekonomii, finansów, marketingu i zarządzania oraz przygotowują do wykorzystywania nowoczesnych aplikacji teleinformatycznych w pracy w przedsiębiorstwach na poziomie kadry zarządzającej. Studenci poznają współczesne nurty makro i mikroekonomiczne, zdobywają wiedzę dotyczącą warunków gospodarowania zasobami w gospodarce, narzędzi polityki makroekonomicznej oraz metod analizy zjawisk mikroekonomicznych. Zapoznają się z zasadami funkcjonowania systemu finansowego i bankowego oraz mechanizmami procesu finansowego w przedsiębiorstwie. Uczą się metod badań marketingowych, a także dowiadują się jakie czynniki wpływają na zachowania konsumenckie.

Są to studia I w trybie stacjonarnym, prowadzone w języku angielskim.

Dla kogo studia na kierunku economics and IT applications

Studia na tym kierunku są propozycją dla osób cechujących się kreatywny i analityczny sposobem myślenia, potrafiących pracować w zespole i dobrze radzących sobie w warunkach stresu. Z uwagi na fakt, iż studia prowadzone są w języku angielskim kandydat powinien legitymować się dobrą znajomością tego języka.

Program kształcenia na kierunku economics and IT applications

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • algebra liniowa (linear algebra)
 • bankowość (banking)
 • ekonometria (econometrics)
 • analiza i projektowanie systemów informacyjnych (IS analysis and design)
 • e-biznes (e-business)
 • modelowanie i symulacje w analizie biznesowej (computer aided modelling and simulation)
 • makroekonomia (macroeconomics)
 • mikroekonomia (microeconomics)
 • statystyka opisowa (descriptive statistics)
 • analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie (economic analysis in enterprise)
 • informatyka ekonomiczna (economic informatics)
 • rachunkowość w przedsiębiorstwie (accounting in enterprise)
 • finanse przedsiębiorstw (corporate finance)
 • podstawy programowania komputerów (introduction to computer programming)
 • ocena ryzyka działalności gospodarczej (risk evaluation of economic activity)
 • podstawy sieci komputerowych (computer networks)
 • systemy mobilne (mobile systems)
 • IT tools in marketing (narzędzia IT w marketingu)
 • rynkowe zachowania konsumentów (consumers behaviour)
 • tworzenie serwisów internetowych (websites design)
 • wspólny rynek europejski (common european market)
 • wycena nieruchomości (real estate appraisal)
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstw (corporate finance management)
 • globalizacja biznesu (business globalization)
 • metody wyceny przedsiębiorstw (enterprise appraisal methods)
 • międzynarodowe stosunki ekonomiczne (international economic relations)
 • negocjacje w biznesie (business negotiations).

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku economics and IT applications

Podczas rekrutacji wybierany jest jeden przedmiot z kolejnych grup. Przedmioty nie mogą się powtarzać.

Grupa I:

 • geografia
 • historia
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

Grupa II:

 • język obcy nowożytny: angielski

Grupa III:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka i astronomia / fizyka
 • geografia
 • historia
 • informatyka
 • język obcy nowożytny: dowolny
 • wiedza o społeczeństwie.

Perspektywy pracy po kierunku economics and IT applications

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie jako:

 • analityk danych,
 • analityk biznesowy,
 • specjalista ds. oceny i doboru narzędzi teleinformatycznych do wsparcia biznesu,
 • specjalista projektów gospodarczych,
 • specjalista w firmie konsultingowej,
 • specjalista ds. audytu systemów informatycznych.

Realizacja studiów w języku angielskim będzie dodatkowym atutem, otwierającym przed absolwentem zagraniczne rynki pracy.

Opinie o kierunku economics and IT applications

Wspólne zajęcia ze studentami z wymiany międzynarodowej są okazją do nawiązania ciekawych znajomości i pracy nad wspólnymi projektami, a także umożliwiają rozwijanie kompetencji językowych.

Dużym atutem studiów na kierunku Economics and IT Applications jest to, że znacząca część zajęć prowadzona jest przez wykładowców posiadających doświadczenie praktyczne.

Kierunki pokrewne do kierunku economics and IT applications

Jakie uczelnie oferują kierunek economics and IT applications

W których miastach można studiować kierunek economics and IT applications

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Politechnika Śląska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Zamojska
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny