Jakiego kierunku studiów szukasz?

Ekonomia menedżerska

Studia na kierunku Ekonomia menedżerska są propozycją kształcenia drugiego stopnia o profilu ogólnouniwersyteckim - stanowią kontynuację dla kierunku Ekonomia pierwszego stopnia.

Absolwent kierunku Ekonomia menedżerska będzie posiadać wiedzę i umiejętności do funkcjonowania w praktyce gospodarczej na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach, instytucjach administracji lub organizacjach pozarządowych. Otrzyma wszechstronną wiedzę ekonomiczną oraz będzie przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi, który posiada zdolności do praktycznego wykorzystania narzędzi ekonomicznych w procesie zarządzania.

Specjalności na kierunku Ekonomia menedżerska:

 • Menedżer biznesu
 • Menedżer podmiotów publicznych i pozarządowych.
Dla kogo studia na kierunku ekonomia menedżerska
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku ekonomia menedżerska
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku ekonomia menedżerska
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku ekonomia menedżerska
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku ekonomia menedżerska
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku ekonomia menedżerska
Jakie uczelnie oferują kierunek ekonomia menedżerska
W których miastach można studiować kierunek ekonomia menedżerska
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie