Jakiego kierunku studiów szukasz?

Ekonomia menedżerska

Studia na kierunku Ekonomia menedżerska są propozycją kształcenia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnouniwersyteckim. Mają charakter interdyscyplinarny, czyli łączą w sobie wiedzę z zakresu mechanizmów funkcjonowania współczesnej gospodarki z zagadnieniami związanymi z zarządzaniem przedsiębiorstwami komercyjnymi i instytucjami publicznymi.

Studia mają na celu wykształcić przyszłych pracowników posiadających umiejętności oraz kompetencje w zakresie podejmowania skutecznych decyzji, niezależnie od zajmowanego stanowiska czy formy zatrudnienia.

Przykładowe specjalności na kierunku Ekonomia menedżerska:

 • menedżer biznesu
 • menedżer podmiotów publicznych i pozarządowych.

Dla kogo studia na kierunku ekonomia menedżerska

Studia na kierunku Ekonomia menedżerska są przeznaczone dla osób, które wykazują inicjatywę w rozwiązywaniu problemów, dążą do samorozwoju.

Dodatkowo powinni się cechować racjonalnością i umiejętnością pracy w grupie. Posiadać predyspozycje analityczne i łatwość podejmowania decyzji.

Program kształcenia na kierunku ekonomia menedżerska

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • etyka biznesu
 • analiza i planowanie strategiczne
 • gospodarowanie kapitałem ludzkim
 • podstawy marketingu i badań rynkowych
 • techniki twórczego myślenia
 • otoczenie prawne z elementami prawa gospodarczego
 • strategie konkurencyjności przedsiębiorstw
 • negocjacje
 • komunikacja interpersonalną
 • gry decyzyjne
 • techniki menedżerskie
 • biznes plan
 • e-biznes
 • przedsiębiorczość w turystyce
 • przedsiębiorstwo na rynkach międzynarodowych
 • nowoczesne metody i technik zarządzania przedsiębiorstwem.

W dalszym toku studiów studenci odbywają praktyki zawodowe.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku ekonomia menedżerska

Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym dla kandydatów stanowią wyniki procentowe uzyskane ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym.

Warto zawsze sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne obowiązujące w danym roku.

Perspektywy pracy po kierunku ekonomia menedżerska

Absolwent kierunku Ekonomia menedżerska będzie posiadać wiedzę i umiejętności do funkcjonowania w praktyce gospodarczej na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach, instytucjach administracji lub organizacjach pozarządowych. Otrzyma wszechstronną wiedzę ekonomiczną oraz będzie przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi, który posiada zdolności do praktycznego wykorzystania narzędzi ekonomicznych w procesie zarządzania.

Absolwent może pracować przykładowo jako:

 • doradca finansowy lub bankowy
 • pracownik Urzędu Skarbowego, ZUS, NFZ
 • doradca podatkowy
 • analityk finansowy
 • agent ubezpieczeniowy
 • audytor finansowy
 • specjalista ds. rachunkowości zarządczej.

Opinie o kierunku ekonomia menedżerska

Ekonomia menedżerska jest to jedna z odnóg Ekonomi rozszerzona o widzę z zakresu zarządzania.

Podczas studiów zaznajomisz się z podstawowymi prawami i zasadami jak prowadzić działalność gospodarzą oraz rozwiniesz swoje umiejętności miękkie z obszaru marketingu czy HR.

Kierunki pokrewne do kierunku ekonomia menedżerska

Jakie uczelnie oferują kierunek ekonomia menedżerska

W których miastach można studiować kierunek ekonomia menedżerska

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie