Jakiego kierunku studiów szukasz?

Ekonomiczno-prawny

Studia na kierunku Ekonomiczno - prawnym łączą zagadnienia gospodarcze i prawne.

Interdyscyplinarne studia zawierają elementy takich kierunków jak prawo, ekonomia, administracja.

Studenci uczą się interpretowania przepisów prawnych, reguł logicznego rozumowania, podejmowania decyzji o charakterze ekonomicznym i prawnym.

Absolwent studiów ekonomiczno - prawnych jest wyposażony w wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w sektorze publicznym.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • sektor publiczny
 • sektor prywatny
 • doradztwo ekonomiczne i prawne
 • doradztwo podatkowe.

Dla kogo studia na kierunku ekonomiczno-prawny

Kierunek Ekonomiczno-prawny to dobry wybór dla osób, które nie chciałyby ograniczać swojego wykształcenia do konkretnego obszaru, połączyć uzupełniającą się wiedzę z odmiennych, ale ściśle powiązanych w praktyce gospodarczej dziedzin.

Studia są przeznaczone dla kandydatów, którzy w przyszłości będą musieli radzić sobie z problemami z obszarów prawa i ekonomii. Przydadzą się takie predyspozycje jak umiejętności analityczne, dobra pamięć, łatwość logicznego myślenia.

Program kształcenia na kierunku ekonomiczno-prawny

Przykładowe przedmioty nauczania realizowane na kierunku Ekonomiczno-prawnym:

 • ochrona własności intelektualnej,
 • podstawy prawniczego i ekonomicznego języka angielskiego,
 • wprowadzenie do teorii prawa,
 • ekonomia,
 • prawo prywatne,
 • zarządzanie,
 • rachunkowość,
 • prawo finansowe,
 • prawo administracyjne,
 • zastosowanie ekonomii w prawie,
 • postępowanie podatkowe,
 • polityka gospodarcza,
 • prawo konstytucyjne
 • systemy podatkowe
 • kształtowanie relacji rynkowych
 • wykładnia prawa
 • postępowanie przed sądami administracyjnymi
 • warsztaty podatkowe.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku ekonomiczno-prawny

W procesie rekrutacji uwzględniane są takie przedmioty jak:

 • język polski lub język mniejszości narodowej: białoruski, litewski, ukraiński
 • do wyboru: filozofia, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie
 • język obcy nowożytny.

Sprawdźcie dokładnie, które dotyczą której uczelni. Wymogi kwalifikacyjne mogą się nieco różnić.

Perspektywy pracy po kierunku ekonomiczno-prawny

Kompetencje uzyskane na kierunku Ekonomiczno-prawnym pozwalają na podjęcie pracy przykładowo w:

 • przedsiębiorstwach handlowych i usługowych,
 • przedsiębiorstwach finansowych i funduszach inwestycyjnych,
 • bankach i domach maklerskich,
 • funduszach inwestycyjnych,
 • firmach ubezpieczeniowych oraz firmach doradztwa ekonomicznego,
 • przedsiębiorstwach transportowych i komunikacyjnych,
 • urzędach skarbowych i kontroli skarbowej,
 • instytucjach sprawujących nadzór nad rynkiem finansowym,
 • urzędach gmin, urzędach miejskich, starostwach powiatowych, urzędach marszał­kowskich, urzędach wojewódzkich, ministerstwach,
 • agencjach państwowych
 • firmach konsultingowych.

Opinie o kierunku ekonomiczno-prawny

Posłuchajcie więcej na temat kierunku Ekonomiczno-prawnego:


Kierunki pokrewne do kierunku ekonomiczno-prawny

Jakie uczelnie oferują kierunek ekonomiczno-prawny

W których miastach można studiować kierunek ekonomiczno-prawny

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Coventry University Wrocław
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Politechnika Lubelska
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Częstochowska
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Politechnika Poznańska
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku