Jakiego kierunku studiów szukasz?

Prawo zatrudnienia

Kierunek na studia drugiego stopnia (magisterskich) Prawo zatrudnienia - kształci wysokiej klasy specjalistów z zakresu prawa pracy, którzy potrafią zminimalizować ryzyko związane z zatrudnianiem pracownika i stworzyć stabilny zespół kadrowy będący filarem przedsiębiorstwa.

W trakcie studiów zyskasz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • tworzenia, prowadzenia i retencji dokumentacji kadrowej, obsługi informatycznych programów kadrowo-płacowych, zarządzania personelem oraz realizacji innych obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników
 • instrumentów z obszaru prawa, zarządzania, nowoczesnych technologii, zwłaszcza elektronizacji, wykorzystywanych
  w procesach obsługi kadrowej i płacowej
 • prawidłowego prowadzania procesów zatrudniania w gospodarce
 • profesjonalnego funkcjonowania w jednostkach zajmujących się rekrutacją, prowadzeniem obsługi kadrowo-płacowej, zarówno w administracji publicznej, jak i sektorze prywatnym
 • komunikacji społecznej niezbędnej w stosunkach pracy, psychologii pracy, stosowania technik negocjacyjnych
  i koncyliacyjnych w rozwiązywaniu konfliktów


Dla kogo studia na kierunku prawo zatrudnienia

Studia są skierowane do:

 • absolwentów z dyplomem co najmniej licencjata, w szczególności tych, którzy spełniają wymogi minimum programowego dotyczącego zajęć kierunkowych dla obszaru nauk społecznych
 • osób pracujących lub planujących podjąć pracę jako specjaliści w działach kadrowo-płacowych, HR, zarządzania personelem, itp.

Program kształcenia na kierunku prawo zatrudnienia

Program studiów przewiduje takie zagadnienia, jak:

 • Informatyczne systemy kadrowe i płacowe
 • Komunikacja społeczna w zatrudnieniu
 • Podatkowe aspekty zatrudnienia
 • Podstawy zatrudnienia pracowniczego
 • Postępowanie w sprawach kadrowo-płacowych
 • Prawo antydyskryminacyjne
 • Prawo ochrony danych osobowych
 • Prawo stosunku pracy
 • Prawo ubezpieczeń społecznych
 • Prawo umów
 • Systemy wynagradzania
 • Zarządzanie personelem
 • Zbiorowe prawo pracy
 • Procesowe prawo pracy
 • Prawna odpowiedzialność w stosunkach pracy
 • Praktyka zawodowa
 • Kontrola podatkowa i celno-skarbowa
 • Kontrola pracownika
 • Kształtowanie umów cywilnoprawnych w zatrudnieniu
 • Nowoczesne technologie w zatrudnieniu
 • Obowiązki płatnika składek
 • Postępowanie w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika
 • Pozyskiwanie funduszy unijnych
 • Prawo ochrony pracy
 • Prawo urzędnicze
 • Procedury rekrutacyjne
 • Psychologia pracy
 • Rozwiązywanie sporów zbiorowych
 • Służbowe stosunki zatrudnienia
 • Ustrój organów nadzoru w prawie pracy
 • Zakaz konkurencji w prawie pracy
 • Zatrudnienie cudzoziemców

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku prawo zatrudnienia

Nabór na studia odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci wybierający ten sam kierunek, który ukończyli na studiach pierwszego stopnia lub w toku wcześniejszych studiów zrealizowali większość z obowiązujących różnic programowych.

Perspektywy pracy po kierunku prawo zatrudnienia

Absolwent może podjąć pracę w charakterze specjalisty:

 • ds. analiz kadrowych i płacowych
 • ds. polityki kadrowej
 • ds. kadr i płac
 • ds. zarządzania personelem i wynagrodzenia
 • ds. personalnych
 • ds. rekrutacji i procedur selekcyjnych na stanowiskach kierowniczych i zarządzających w zakresie zasobów ludzkich

Jest przygotowany do wykonywania pracy w działach kadr i płac, jednostkach lub komórkach realizujących zadania z obszaru zatrudnienia i ubezpieczeń społecznych w każdej jednostce organizacyjnej administracji publicznej, przedsiębiorstwie zatrudniającej pracowników, w sektorze małych i średnich przedsiębiorców w zakresie specjalistycznej obsługi procesów kadrowo-płacowych, w biurach pośrednictwa pracy, agencjach zatrudnienia.

Opinie o kierunku prawo zatrudnienia

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku prawo zatrudnienia

Jakie uczelnie oferują kierunek prawo zatrudnienia

W których miastach można studiować kierunek prawo zatrudnienia

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie