Jakiego kierunku studiów szukasz?

Prawo zatrudnienia

Kierunek na studia drugiego stopnia (magisterskich) Prawo zatrudnienia - kształci wysokiej klasy specjalistów z zakresu prawa pracy, którzy potrafią zminimalizować ryzyko związane z zatrudnianiem pracownika i stworzyć stabilny zespół kadrowy będący filarem przedsiębiorstwa.

W trakcie studiów zyskasz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • tworzenia, prowadzenia i retencji dokumentacji kadrowej, obsługi informatycznych programów kadrowo-płacowych, zarządzania personelem oraz realizacji innych obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników
 • instrumentów z obszaru prawa, zarządzania, nowoczesnych technologii, zwłaszcza elektronizacji, wykorzystywanych
  w procesach obsługi kadrowej i płacowej
 • prawidłowego prowadzania procesów zatrudniania w gospodarce
 • profesjonalnego funkcjonowania w jednostkach zajmujących się rekrutacją, prowadzeniem obsługi kadrowo-płacowej, zarówno w administracji publicznej, jak i sektorze prywatnym
 • komunikacji społecznej niezbędnej w stosunkach pracy, psychologii pracy, stosowania technik negocjacyjnych
  i koncyliacyjnych w rozwiązywaniu konfliktów


Dla kogo studia na kierunku prawo zatrudnienia

Studia są skierowane do:

 • absolwentów z dyplomem co najmniej licencjata, w szczególności tych, którzy spełniają wymogi minimum programowego dotyczącego zajęć kierunkowych dla obszaru nauk społecznych
 • osób pracujących lub planujących podjąć pracę jako specjaliści w działach kadrowo-płacowych, HR, zarządzania personelem, itp.

Program kształcenia na kierunku prawo zatrudnienia

Program studiów przewiduje takie zagadnienia, jak:

 • Informatyczne systemy kadrowe i płacowe
 • Komunikacja społeczna w zatrudnieniu
 • Podatkowe aspekty zatrudnienia
 • Podstawy zatrudnienia pracowniczego
 • Postępowanie w sprawach kadrowo-płacowych
 • Prawo antydyskryminacyjne
 • Prawo ochrony danych osobowych
 • Prawo stosunku pracy
 • Prawo ubezpieczeń społecznych
 • Prawo umów
 • Systemy wynagradzania
 • Zarządzanie personelem
 • Zbiorowe prawo pracy
 • Procesowe prawo pracy
 • Prawna odpowiedzialność w stosunkach pracy
 • Praktyka zawodowa
 • Kontrola podatkowa i celno-skarbowa
 • Kontrola pracownika
 • Kształtowanie umów cywilnoprawnych w zatrudnieniu
 • Nowoczesne technologie w zatrudnieniu
 • Obowiązki płatnika składek
 • Postępowanie w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika
 • Pozyskiwanie funduszy unijnych
 • Prawo ochrony pracy
 • Prawo urzędnicze
 • Procedury rekrutacyjne
 • Psychologia pracy
 • Rozwiązywanie sporów zbiorowych
 • Służbowe stosunki zatrudnienia
 • Ustrój organów nadzoru w prawie pracy
 • Zakaz konkurencji w prawie pracy
 • Zatrudnienie cudzoziemców

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku prawo zatrudnienia

Nabór na studia odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci wybierający ten sam kierunek, który ukończyli na studiach pierwszego stopnia lub w toku wcześniejszych studiów zrealizowali większość z obowiązujących różnic programowych.

Perspektywy pracy po kierunku prawo zatrudnienia

Absolwent może podjąć pracę w charakterze specjalisty:

 • ds. analiz kadrowych i płacowych
 • ds. polityki kadrowej
 • ds. kadr i płac
 • ds. zarządzania personelem i wynagrodzenia
 • ds. personalnych
 • ds. rekrutacji i procedur selekcyjnych na stanowiskach kierowniczych i zarządzających w zakresie zasobów ludzkich

Jest przygotowany do wykonywania pracy w działach kadr i płac, jednostkach lub komórkach realizujących zadania z obszaru zatrudnienia i ubezpieczeń społecznych w każdej jednostce organizacyjnej administracji publicznej, przedsiębiorstwie zatrudniającej pracowników, w sektorze małych i średnich przedsiębiorców w zakresie specjalistycznej obsługi procesów kadrowo-płacowych, w biurach pośrednictwa pracy, agencjach zatrudnienia.

Opinie o kierunku prawo zatrudnienia

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku prawo zatrudnienia

Jakie uczelnie oferują kierunek prawo zatrudnienia

W których miastach można studiować kierunek prawo zatrudnienia

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Politechnika Białostocka
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Kaliski
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Politechnika Poznańska
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Politechnika Częstochowska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile