Jakiego kierunku studiów szukasz?

Prawo podatkowe i rachunkowość

Prawo podatkowe i rachunkowość to interdyscyplinarny kierunek studiów II stopnia, łączący wybrane elementy kształcenia na kierunkach prawo i administracja (w zakresie prawa podatkowego, gospodarczego i handlowego) z wybranymi elementami kształcenia na kierunkach finanse i rachunkowość, rachunkowość oraz zarządzanie.

Jego celem jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, dysponujących merytoryczną oraz praktyczną wiedzą, niezbędną w szeroko pojętym sektorze gospodarczym.

Studia na tym kierunku to kompendium wiedzy w zakresie rachunkowości jednostek gospodarczych oraz podatków obciążających przedsiębiorców. Wiedza zdobyta w trakcie studiów pozwoli ich absolwentom na:

 • prowadzenie podatkowo-prawnej obsługi przedsiębiorstwa,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (absolwent kierunku, który posiada trzyletnią praktykę w księgowości może wystąpić do Ministra właściwego do spraw finansów publicznych o wydanie certyfikatu księgowego bez uprzedniego złożenia egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy – na podstawie art. 76b Ustawy o rachunkowości)
 • sporządzanie i analizę sprawozdań finansowych.

Patronat nad kierunkiem objęła Krajowa Izba Doradców Podatkowych.

Dla kogo studia na kierunku prawo podatkowe i rachunkowość

To studia dla tych, co potrafią liczyć, nie gubią się w zawiłościach prawnych i niestraszne są im długie godziny spędzone nad dokumentami.

Program kształcenia na kierunku prawo podatkowe i rachunkowość

Przykładowe przedmioty na tym kierunku to:

 • organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem
 • finanse przedsiębiorstwa
 • system rachunkowości przedsiębiorstwa
 • opodatkowanie dochodu w prawie polskim
 • podatek od towarów i usług i podatek akcyzowy
 • międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe
 • sprawozdania finansowe w świetle regulacji międzynarodowych
 • analiza sprawozdań finansowych
 • prawo karne skarbowe
 • wycena przedsiębiorstwa
 • podatkowe i rachunkowe aspekty leasingu
 • rachunkowość zarządcza / controlling.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku prawo podatkowe i rachunkowość

To studia uzupełniające zaoczne drugiego stopnia, otwarte na absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Perspektywy pracy po kierunku prawo podatkowe i rachunkowość

Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy w charakterze:

 • pracownika organów administracji skarbowej
 • głównego księgowego
 • kierownika biura rachunkowego
 • kierownika działu finansowego
 • dyrektora finansowego.

Opinie o kierunku prawo podatkowe i rachunkowość

Kierunki pokrewne do kierunku prawo podatkowe i rachunkowość

Jakie uczelnie oferują kierunek prawo podatkowe i rachunkowość

W których miastach można studiować kierunek prawo podatkowe i rachunkowość

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie