Jakiego kierunku studiów szukasz?

Prawo podatkowe i rachunkowość

Celem kierunku Prawo podatkowe i rachunkowość jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, dysponujących merytoryczną oraz praktyczną wiedzą, niezbędną w szeroko pojętym sektorze gospodarczym.

Kierunek studiów Prawo podatkowe i rachunkowość ma charakter innowacyjny i interdyscyplinarny; łączy wybrane elementy kształcenia na kierunku Prawo i kierunku Administracja w zakresie prawa podatkowego, prawa gospodarczego i prawa handlowego z wybranymi elementami kształcenia na kierunkach Finanse i rachunkowość, Rachunkowość oraz Zarządzanie. Obejmuje kompendium wiedzy w zakresie rachunkowości jednostek gospodarczych oraz podatków obciążających przedsiębiorców. Wiedza zdobyta w trakcie studiów na tym kierunku pozwoli jego absolwentom na współuczestnictwo w szeroko rozumianym doradztwie biznesowo - podatkowym, w tym na:

 • prowadzenie podatkowo-prawnej obsługi przedsiębiorstwa,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (absolwent kierunku, który posiada trzyletnią praktykę w księgowości może wystąpić do Ministra właściwego do spraw finansów publicznych o wydanie certyfikatu księgowego bez uprzedniego złożenia egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy na podstawie art. 76b Ustawy o rachunkowości),
 • sporządzanie i analizę sprawozdań finansowych.

Dzięki wszechstronnej i interdyscyplinarnej formule studiów absolwent kierunku jest przygotowany do rozwoju w przyszłości własnej kariery zawodowej przez zdobycie kwalifikacji i uprawnień pozwalających m.in. na pracę w charakterze:

 • pracownika organów administracji skarbowej,
 • głównego księgowego,
 • kierownika biura rachunkowego,
 • kierownika działu finansowego,
 • dyrektora finansowego.
Dla kogo studia na kierunku prawo podatkowe i rachunkowość
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku prawo podatkowe i rachunkowość
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku prawo podatkowe i rachunkowość
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku prawo podatkowe i rachunkowość
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku prawo podatkowe i rachunkowość
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku prawo podatkowe i rachunkowość
Jakie uczelnie oferują kierunek prawo podatkowe i rachunkowość
W których miastach można studiować kierunek prawo podatkowe i rachunkowość
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie