Jakiego kierunku studiów szukasz?

Rachunkowość i podatki

Kierunek Rachunkowość i podatki ma na celu wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu rachunkowości i podatków podmiotów prowadzących działalność komercyjną oraz organizacji non - profit. Program kształcenia został tak przygotowany, aby dać absolwentowi umiejętność ujmowania zjawisk gospodarczych w systemie rachunkowości z równoczesną analizą ich skutków w zakresie obciążeń publicznoprawnych. Celem kierunku jest ponadto przygotowanie do samodzielnego wykonywania podstawowych obowiązków podatnika i płatnika, również w ramach usługowego prowadzenia rachunkowości.

Absolwent kierunku Rachunkowość i podatki będzie posiadał umiejętności wskazywania i wykorzystania regulacji prawnych w zakresie optymalizacji podatkowej i rozumiał ich konsekwencje dla sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego. Kierunek zapewnia uzyskanie kompetencji odnośnie do wykorzystania systemu i narzędzi informacji menedżerskiej w zakresie rachunkowości i obciążeń publicznoprawnych małych i średnich podmiotów gospodarczych.

Uzyskana wiedza na kierunku Rachunkowość i podatki koncentruje się w szczególności na problemach:

 • systemu podatkowego oraz systemu ubezpieczeń społecznych,
 • zasad, procedur gromadzenia i przetwarzania oraz przekazywania zbiorów informacji w zakresie rachunkowości oraz obciążeń publicznoprawnych małych i średnich podmiotów gospodarczych,
 • ustalania i rozliczania podatków, w szczególności w małych i średnich podmiotach gospodarczych,
 • praw i obowiązków podatnika i płatnika w zakresie rozliczeń publicznoprawnych,
 • polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz eksponowania skutków sprawozdawczych przyjętej przez podmiot polityki rachunkowości,
 • konsekwencji sprawozdawczych i podatkowych specyficznych transakcji gospodarczych,
 • procedur oraz praw i obowiązków podatnika w postępowaniu podatkowym.

Kierunek Rachunkowość i podatki przygotowuje do wykonywania obowiązków:

 • księgowego prowadzącego ewidencję podatkową małych i średnich podmiotów gospodarczych,
 • samodzielnego księgowego w małych przedsiębiorstwach,
 • pracownika służb finansowo-księgowych zajmującego się ewidencją księgową, ustalaniem i rozliczaniem podatków oraz innych obciążeń publicznoprawnych,
 • samodzielnego księgowego w organizacjach non-profit,
 • specjalisty w zakresie zarządzania podatkami i innymi obciążeniami publicznoprawnymi,
 • specjalisty w zakresie rachunkowości i podatków w organach podatkowych i skarbowych,
 • specjalisty w podmiotach świadczących usługi w zakresie doradztwa podatkowego.
Dla kogo studia na kierunku rachunkowość i podatki
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku rachunkowość i podatki
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku rachunkowość i podatki
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku rachunkowość i podatki
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku rachunkowość i podatki
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku rachunkowość i podatki
Jakie uczelnie oferują kierunek rachunkowość i podatki
W których miastach można studiować kierunek rachunkowość i podatki
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu