Jakiego kierunku studiów szukasz?

Rachunkowość i zarządzanie finansami

Studia na kierunku rachunkowość i zarządzanie finansami obejmują wiedzę z zakresu polskich i międzynarodowych regulacji sprawozdawczości finansowej, a takżeoperacyjnej i strategicznej rachunkowości zarządczej.

Studenci uczą się zarządzać projektami, projektować i wykorzystywać systemy rachunkowości zarządczej, sporządzać analizy przychodów, kosztów, wydatków, rentowności, posługiwać narzędziami informatycznymi - systemami klasy ERO, Excel, Qlickview.

Uzyskują kompetencje do pełnienia kierowniczych funkcji w przedsiębiorstwach. Mogą ubiegać się o dodatkowe uprawnienia pozwalające na wykonywanie zawodu biegłego rewidenta.

Specjalności oferowane na kierunku:

 • menedżer finansowy
 • rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
 • rachunkowość zarządcza/controlling.

Studia realizowane są na poziomie drugiego stopnia.

Dla kogo studia na kierunku rachunkowość i zarządzanie finansami

Studia rozpocząć mogą absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich.

Przewidziane są dla osób o umysłach analitycznych, swobodnie poruszających się w zagadnieniach finansowych i prawnych.

Od kandydatów oczekuje się skrupulatności, dokładności, ciągłego dokształcania się w zakresie zmieniających przepisów prawa finansowego.

Program kształcenia na kierunku rachunkowość i zarządzanie finansami

W programie studiów znajdują się m.in. takie przedmioty jak:

 • analiza techniczna
 • portfel inwestycyjny
 • inżynieria finansowa
 • zarządzanie wartością
 • gra symulacyjna TOPSIM II - poziom zaawansowany
 • inwestowanie na rynkach zagranicznych
 • rachunek kosztów
 • operacyjna rachunkowość zarządcza
 • strategiczna rachunkowość zarządcza
 • analiza biznesowa w zarządzaniu
 • arkusz kalkulacyjny w zarządzaniu
 • zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu
 • metody rachunkowości zarządczej w zarządzaniu projektami
 • rachunkowość zarządcza w praktyce
 • studia przypadków operacyjna rachunkowość zarządcza
 • zaawansowane problemy rachunkowości finansowej
 • rachunkowość podatkowa
 • zarządzanie płynnością finansową
 • rachunkowość instytucji i instrumentów finansowych
 • międzynarodowa sprawozdawczość finansowa
 • sprawozdawczość grup kapitałowych
 • zaawansowane zagadnienia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
 • audyt i rewizja finansowa I&II
 • podatek VAT
 • podatki dochodowe i ubezpieczenia społeczne
 • zaawansowane zarządzanie finansami - studia przypadków.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku rachunkowość i zarządzanie finansami

Warunkiem rekrutacji jest posiadanie dyplomu ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych oraz kierunku lingwistyka dla biznesu, matematyka finansowa i aktuarialna, matematyka, specjalności: matematyka finansowa i aktuarialna oraz analiza finansowa.

Dopuszczalny jest konkurs dyplomów lub przeliczenie średniej ze studiów.

Perspektywy pracy po kierunku rachunkowość i zarządzanie finansami

Absolwenci rachunkowości i zarządzania finansami mogą pracować:

 • działach finansowych przedsiębiorstw
 • biurach rachunkowych
 • instytucjach finansowych
 • firmach doradztwa finansowego, podatkowego
 • w charakterze biegłego rewidenta (po spełnieniu dodatkowych wymogów)
 • firmach zajmujących się audytem, controllingiem
 • firmach projektujących systemy informatyczne na potrzeby zarządzania finansami.

Opinie o kierunku rachunkowość i zarządzanie finansami

Pewne zawody związane z rachunkowością i finansami wymają dodatkowych kwalifikacji i uprawnień.


Kierunki pokrewne do kierunku rachunkowość i zarządzanie finansami

Jakie uczelnie oferują kierunek rachunkowość i zarządzanie finansami

W których miastach można studiować kierunek rachunkowość i zarządzanie finansami

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Ekonomia w Białymstoku
Ekonomia w Białymstoku
Ekonomia w Kielcach
Ekonomia w Kielcach
Ekonomia w Krakowie
Ekonomia w Krakowie
Ekonomia w Opolu
Ekonomia w Opolu
Ekonomia w Poznaniu
Ekonomia w Poznaniu
Ekonomia w Radomiu
Ekonomia w Radomiu
Ekonomia w Rzeszowie
Ekonomia w Rzeszowie
Ekonomia w Szczecinie
Ekonomia w Szczecinie
Ekonomia w Zielonej Górze
Ekonomia w Zielonej Górze
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Zarządzanie w Bydgoszczy
Zarządzanie w Bydgoszczy
Zarządzanie w Krakowie
Zarządzanie w Krakowie
Zarządzanie w Olsztynie
Zarządzanie w Olsztynie
Zarządzanie w Opolu
Zarządzanie w Opolu
Zarządzanie w Radomiu
Zarządzanie w Radomiu
Zarządzanie w Rzeszowie
Zarządzanie w Rzeszowie
Zarządzanie w Toruniu
Zarządzanie w Toruniu
Zarządzanie w Zielonej Górze
Zarządzanie w Zielonej Górze
​Ekonomia na Śląsku
​Ekonomia na Śląsku
​Ekonomia w Bydgoszczy
​Ekonomia w Bydgoszczy
​Ekonomia w Gdańsku
​Ekonomia w Gdańsku
​Ekonomia w Katowicach
​Ekonomia w Katowicach
​Ekonomia w Koszalinie
​Ekonomia w Koszalinie
​Ekonomia w Lublinie
​Ekonomia w Lublinie
​Ekonomia w Olsztynie
​Ekonomia w Olsztynie
​Ekonomia w Sopocie
​Ekonomia w Sopocie
​Ekonomia w Toruniu
​Ekonomia w Toruniu
​Ekonomia w Warszawie
​Ekonomia w Warszawie
​Ekonomia w Łodzi
​Ekonomia w Łodzi
​Ekonomia we Wrocławiu
​Ekonomia we Wrocławiu
​Zarządzanie na Śląsku
​Zarządzanie na Śląsku
​Zarządzanie w Białymstoku
​Zarządzanie w Białymstoku
​Zarządzanie w Gdańsku
​Zarządzanie w Gdańsku
​Zarządzanie w Gdyni
​Zarządzanie w Gdyni
​Zarządzanie w Katowicach
​Zarządzanie w Katowicach
​Zarządzanie w Kielcach
​Zarządzanie w Kielcach
​Zarządzanie w Koszalinie
​Zarządzanie w Koszalinie
​Zarządzanie w Lublinie
​Zarządzanie w Lublinie
​Zarządzanie w Poznaniu
​Zarządzanie w Poznaniu
​Zarządzanie w Szczecinie
​Zarządzanie w Szczecinie
​Zarządzanie w Warszawie
​Zarządzanie w Warszawie
​Zarządzanie w Łodzi
​Zarządzanie w Łodzi
​Zarządzanie we Wrocławiu
​Zarządzanie we Wrocławiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Tarnowska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Politechnika Poznańska
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Łódzka
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach