Jakiego kierunku studiów szukasz?

Rachunkowość i analityka ekonomiczna

Studia na kierunku Rachunkowość i analityka ekonomiczna łączą zagadnienia z zakresu rachunkowości, finansów, zarządzania i ekonomii, a także dyscyplin komplementarnych (np. matematyki, informatyki), pozwalających na rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów gospodarczych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, jednostkach samorządu terytorialnego w skali regionu, kraju i na arenie międzynarodowej.

Studenci uczą się posługiwać zaawansowanymi metodami matematyczno-statystycznymi przy przygotowywaniu analiz. Zdobywają umiejętności z zakresu analizy instrumentów finansowych, ryzyka, oceny projektów inwestycyjnych, zastosowania technologii blockchain i kryptowalut czy tworzenia raportów i wizualizacji danych.

Studia realizowane są na poziomie drugiego stopnia przy współudziale Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwenci uzyskują dyplom obu uczelni.


Dla kogo studia na kierunku rachunkowość i analityka ekonomiczna

O miejsce na studiach mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia uzyskany na kierunkach pokrewnych.

Studia wybierają osoby planujące pracę zawodową w obszarze finansów i rachunkowości. Przydatne będą predyspozycje analityczne, dokładność, zdolności matematyczne.

Program kształcenia na kierunku rachunkowość i analityka ekonomiczna

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • organizacja rachunkowości
 • nowoczesne technologie w bankowości
 • prognozowanie i analiza szeregów czasowych
 • narzędzia analizy ekonomicznej i biznesowej
 • rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
 • teoria ryzyka i zarządzanie ryzykiem
 • system zarządzania w instytucjach finansowych
 • analiza techniczna
 • analiza fundamentalna
 • wizualizacja i prezentacja danych biznesowych
 • VBA w finansach
 • analiza luki podatkowej
 • informatyka w rachunkowości.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku rachunkowość i analityka ekonomiczna

Rekrutacja odbywa się na podstawie:

 • średniej ocen z całości studiów pierwszego stopnia kierunku związanego z dyscyplinami: ekonomia i finanse i/lub nauki o zarządzaniu i jakości.

Perspektywy pracy po kierunku rachunkowość i analityka ekonomiczna

Absolwent kierunku może przykładowo pracować jako:

 • główny księgowy,
 • księgowy, specjalista ds. rachunkowości i budżetowania,
 • kontroler finansowo-księgowy,
 • skarbnik gminy lub innych jednostek samorządowych i państwowych,
 • analityk finansowy w instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach,
 • analityk giełdowy i inwestycyjny,
 • główny ekonomista banków i innych przedsiębiorstw,
 • ekspert ekonomiczny w korporacjach międzynarodowych,
 • doradca ekonomiczny, biznesowy, finansowy i podatkowy,
 • dyrektor finansowy lub ekonomiczny, doradca w instytucjach unijnych oraz jednostkach samorządu terytorialnego,
 • zarządzający funduszami inwestycyjnymi, analityk papierów wartościowych,
 • specjalista ds. ekonomicznych, finansowych i inwestycyjnych.

Opinie o kierunku rachunkowość i analityka ekonomiczna

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku rachunkowość i analityka ekonomiczna

Jakie uczelnie oferują kierunek rachunkowość i analityka ekonomiczna

W których miastach można studiować kierunek rachunkowość i analityka ekonomiczna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Tarnowska
 • Politechnika Białostocka
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Politechnika Poznańska
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie