Jakiego kierunku studiów szukasz?

Rachunkowość i analityka ekonomiczna

Studia na kierunku Rachunkowość i analityka ekonomiczna łączą zagadnienia z zakresu rachunkowości, finansów, zarządzania i ekonomii, a także dyscyplin komplementarnych (np. matematyki, informatyki), pozwalających na rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów gospodarczych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, jednostkach samorządu terytorialnego w skali regionu, kraju i na arenie międzynarodowej.

Studenci uczą się posługiwać zaawansowanymi metodami matematyczno-statystycznymi przy przygotowywaniu analiz. Zdobywają umiejętności z zakresu analizy instrumentów finansowych, ryzyka, oceny projektów inwestycyjnych, zastosowania technologii blockchain i kryptowalut czy tworzenia raportów i wizualizacji danych.

Studia realizowane są na poziomie drugiego stopnia przy współudziale Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwenci uzyskują dyplom obu uczelni.


Dla kogo studia na kierunku rachunkowość i analityka ekonomiczna

O miejsce na studiach mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia uzyskany na kierunkach pokrewnych.

Studia wybierają osoby planujące pracę zawodową w obszarze finansów i rachunkowości. Przydatne będą predyspozycje analityczne, dokładność, zdolności matematyczne.

Program kształcenia na kierunku rachunkowość i analityka ekonomiczna

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • organizacja rachunkowości
 • nowoczesne technologie w bankowości
 • prognozowanie i analiza szeregów czasowych
 • narzędzia analizy ekonomicznej i biznesowej
 • rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
 • teoria ryzyka i zarządzanie ryzykiem
 • system zarządzania w instytucjach finansowych
 • analiza techniczna
 • analiza fundamentalna
 • wizualizacja i prezentacja danych biznesowych
 • VBA w finansach
 • analiza luki podatkowej
 • informatyka w rachunkowości.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku rachunkowość i analityka ekonomiczna

Rekrutacja odbywa się na podstawie:

 • średniej ocen z całości studiów pierwszego stopnia kierunku związanego z dyscyplinami: ekonomia i finanse i/lub nauki o zarządzaniu i jakości.

Perspektywy pracy po kierunku rachunkowość i analityka ekonomiczna

Absolwent kierunku może przykładowo pracować jako:

 • główny księgowy,
 • księgowy, specjalista ds. rachunkowości i budżetowania,
 • kontroler finansowo-księgowy,
 • skarbnik gminy lub innych jednostek samorządowych i państwowych,
 • analityk finansowy w instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach,
 • analityk giełdowy i inwestycyjny,
 • główny ekonomista banków i innych przedsiębiorstw,
 • ekspert ekonomiczny w korporacjach międzynarodowych,
 • doradca ekonomiczny, biznesowy, finansowy i podatkowy,
 • dyrektor finansowy lub ekonomiczny, doradca w instytucjach unijnych oraz jednostkach samorządu terytorialnego,
 • zarządzający funduszami inwestycyjnymi, analityk papierów wartościowych,
 • specjalista ds. ekonomicznych, finansowych i inwestycyjnych.

Opinie o kierunku rachunkowość i analityka ekonomiczna

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku rachunkowość i analityka ekonomiczna

Jakie uczelnie oferują kierunek rachunkowość i analityka ekonomiczna

W których miastach można studiować kierunek rachunkowość i analityka ekonomiczna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Szczeciński
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu