Jakiego kierunku studiów szukasz?

Międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie

Międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie to specjalność realizowana w ramach kierunku Ekonomia.

Wykształcenie uzyskane po ukończeniu studiów umożliwia pracę na stanowiskach przeznaczonych dla ekonomistów i menedżerów oraz zawodów pokrewnych w każdym sektorze i dziale gospodarki, w tym również na skuteczne prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Cechą wyróżniającą absolwentów Międzykierunkowych Studiów Ekonomiczno-Menedżerskich jest posiadanie umiejętności i wiedzy z zakresu zarządzania organizacją oraz rachunku ekonomicznego.

Dla kogo studia na kierunku międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie

Studia są propozycją dla osób dynamicznych, kontaktowych, kreatywnych, nie bojących się podejmowania decyzji, posiadających cechy przywódcze.

Program kształcenia na kierunku międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie

Program pozwala uzyskać zaawansowane umiejętności analityczne, z bogatym warsztatem z zakresu zarządzania.

W toku kształcenia studenci poznają między innymi: rozbudowaną mikro- i makroekonomię, w tym także makroekonomię w aspekcie międzynarodowym oraz zaawansowane umiejętności analityczne, związane z przedmiotami narzędziowymi - matematycznymi, statystycznymi i ekonometrycznymi w stopniu znacznie przekraczającym umiejętności nabywane w trakcie zwykłych studiów z zarządzania. Uczą się zastosowań analizy ekonomicznej i uzyskują praktyczne umiejętności z dziedzin przydatnych w przyszłej pracy zawodowej, m.in. z wybranych programów informatycznych, finansów oraz różnych dziedzin zarządzania.

Program kształcenia zawiera treści, dzięki którym absolwenci tego kierunku potrafią:

  • analizować projekty ekonomiczne (finansowe i rzeczowe) i badać działalność podmiotów gospodarczych zarówno pod kątem realizowania wewnętrznych celów tych organizacji (zarządzanie strategiczne czy operacyjne – np. projektami inwestycyjnymi), jak i z punktu widzenia wpływu tych podmiotów na funkcjonowanie sektorów, branż i całej gospodarki,
  • dobierać odpowiednie metody analizy problemów łączące perspektywę zarządczą i ekonomiczną, wyciągać na ich podstawie wnioski oraz prezentować wyniki analiz w różnych formach,
  • zbierać i opracowywać materiały potrzebne do tworzenia strategii przedsiębiorstwa (zarówno długofalowych, jak i doraźnych), a także dokonywać ich wdrożenia oraz ekonomicznej oceny wykonalności, efektów, skuteczności, a także kosztów i korzyści,
  • pisać wysoce wyspecjalizowane raporty, analizy i ekspertyzy na temat procesów zachodzących w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu w oparciu o synergicznie działające wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii i zarządzania,
  • samodzielnie doskonalić wiedzę i kwalifikację, podejmując studia II stopnia w najbardziej wymagających uczelniach krajowych i zagranicznych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie

Zasady rekrutacji należy sprawdzać na stronie internetowej uczelni realizującej studia na kierunku.

Perspektywy pracy po kierunku międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie

Dużym atutem absolwenta tych studiów jest posiadanie dobrego przygotowania do pełnienia funkcji kierowniczych w organizacjach różnego typu (w tym w przedsiębiorstwach prywatnych) dzięki umiejętnościom interpretacji i oceny zjawisk zachodzących w gospodarce, dokonywania wszechstronnych analiz ekonomicznych oraz pracy z zespołami ludzi. Kończąc studia I stopnia absolwenci MSEMen wiedzą, jak funkcjonuje gospodarka, rozumieją jej mechanizmy i potrafią tę wiedzę wykorzystać w różnych zastosowaniach praktycznych.

Ukończenie kierunku możliwia absolwentom wybór wielu zawodów cechujących się różnym poziomem samodzielności decyzji, poczynając od stanowisk analitycznych, aż po decydujące w przedsiębiorstwach funkcje menedżersko-kierownicze.

Opinie o kierunku międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie

Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie to unikalny program, który pozwala na zdobycie szerokiej wiedzy jednocześnie z zakresu ekonomii oraz zarządzania.

Kierunki pokrewne do kierunku międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie

Jakie uczelnie oferują kierunek międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie

W których miastach można studiować kierunek międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu