Jakiego kierunku studiów szukasz?

Międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie

Wykształcenie uzyskane po ukończeniu międzykierunkowych studiów ekonomiczno-menedżerskich umożliwia pracę na stanowiskach przeznaczonych dla ekonomistów i menedżerów oraz zawodów pokrewnych w każdym sektorze i dziale gospodarki, w tym również na skuteczne prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Dużym atutem absolwenta tych studiów jest posiadanie dobrego przygotowania do pełnienia funkcji kierowniczych w organizacjach różnego typu (w tym w przedsiębiorstwach prywatnych) dzięki umiejętnościom interpretacji i oceny zjawisk zachodzących w gospodarce, dokonywania wszechstronnych analiz ekonomicznych oraz pracy z zespołami ludzi. Kończąc studia I stopnia absolwenci MSEMen wiedzą, jak funkcjonuje gospodarka, rozumieją jej mechanizmy i potrafią tę wiedzę wykorzystać w różnych zastosowaniach praktycznych.

Cechą wyróżniającą absolwentów Międzykierunkowych Studiów Ekonomiczno-Menedżerskich jest posiadanie umiejętności i wiedzy z zakresu zarządzania organizacją oraz rachunku ekonomicznego.

Absolwenci tego kierunku potrafią:

 • analizować projekty ekonomiczne (finansowe i rzeczowe) i badać działalność podmiotów gospodarczych zarówno pod kątem realizowania wewnętrznych celów tych organizacji (zarządzanie strategiczne czy operacyjne – np. projektami inwestycyjnymi), jak i z punktu widzenia wpływu tych podmiotów na funkcjonowanie sektorów, branż i całej gospodarki,
 • dobierać odpowiednie metody analizy problemów łączące perspektywę zarządczą i ekonomiczną, wyciągać na ich podstawie wnioski oraz prezentować wyniki analiz w różnych formach,
 • zbierać i opracowywać materiały potrzebne do tworzenia strategii przedsiębiorstwa (zarówno długofalowych, jak i doraźnych), a także dokonywać ich wdrożenia oraz ekonomicznej oceny wykonalności, efektów, skuteczności, a także kosztów i korzyści,
 • pisać wysoce wyspecjalizowane raporty, analizy i ekspertyzy na temat procesów zachodzących w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu w oparciu o synergicznie działające wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii i zarządzania,
 • samodzielnie doskonalić wiedzę i kwalifikację, podejmując studia II stopnia w najbardziej wymagających uczelniach krajowych i zagranicznych.
Dla kogo studia na kierunku międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie
Jakie uczelnie oferują kierunek międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie
W których miastach można studiować kierunek międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie