Jakiego kierunku studiów szukasz?

Menedżerskie studia finansowo-prawne

Menedżerskie studia finansowo-prawne obejmują zagadnienia z obszarów administracji, prawa, finansów i zarządzania.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu zarządzania oraz gospodarki finansowej przedsiębiorstw, podmiotów i instytucji publicznych, strategicznej rachunkowości zarządczej, a także nowoczesnych metod podejmowania decyzji finansowych.

Kształcenie ma charakter praktyczny.

Studia realizowane są na poziomie drugiego stopnia.

Proponowane specjalności:

 • finanse dla menedżera
 • menedżer administracji.
Dla kogo studia na kierunku menedżerskie studia finansowo-prawne

Studia przewidziane są dla absolwentów posiadających dyplom licencjata lub inżyniera.

Kandydaci powinni interesować się zagadnieniami z obszaru ekonomii, zarządzania, posiadać predyspozycje kierownicze, zmysł analityczny, umieć zarządzać czasem, podejmować decyzje.

Program kształcenia na kierunku menedżerskie studia finansowo-prawne

Wiele zajęć ma charakter praktyczny.

Są to więc:

 • laboratoria
 • ćwiczenia
 • projekty.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku menedżerskie studia finansowo-prawne

Wymogiem rekrutacji jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Perspektywy pracy po kierunku menedżerskie studia finansowo-prawne

Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach finansowych
 • biurach księgowych
 • instytucjach publicznych
 • firmach doradczych
 • firmach konsultingowych
Opinie o kierunku menedżerskie studia finansowo-prawne

Ukończenie menedżerskich studiów finansowo-prawnych pozwala na uzyskanie - oprócz wiedzy akademickiej - kompetencji społecznych, m.in. w zakresie kierowania grupami pracowników, podejmowania odpowiedzialnych decyzji finansowych, ekonomicznych i zarządczych oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Studia trwają dwa lata.

Realizowane są w systemie stacjonarnym.

Kierunki pokrewne do kierunku menedżerskie studia finansowo-prawne
Jakie uczelnie oferują kierunek menedżerskie studia finansowo-prawne
W których miastach można studiować kierunek menedżerskie studia finansowo-prawne
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie